Guest

Cisco IoT Operations Platform umożliwi projektom IoT wyjście poza fazę koncepcyjną

Hierarchical Navigation

Podziel się:

Warszawa, 12 czerwca 2017 r. - Zawsze, gdy pojawia się nowa technologia obiecująca biznesowe korzyści, firmy szybko zaczynają analizować jej zastosowania i uruchamiać pilotażowe wdrożenia. Wiele z tych początkowych projektów kończy się porażką. Tak było w przypadku systemów typu klient/serwer, później hurtowni danych, a teraz projektów IoT o dużej skali.

Jak nie „zabić” projektu IoT

Cisco przeprowadziło ostatnio badanie ankietowe obejmujące 1845 menedżerów zarządzającymi projektami IoT.

Wynika z niego, że aż 60% inicjatyw IoT zakończyło się po fazie koncepcyjnej (proof-of-concept stage). Spośród 40% projektów, które przetrwały do etapu pilotażu (pilot stage), tylko 26% zostało uznanych za zakończone sukcesem.

Na podstawie setek rozmów przeprowadzonych z klientami i analizie informacji o projektach, Cisco zidentyfikowało dwie główne przyczyny tak częstych porażek projektów IoT:

  1. Skomplikowana integracja. Projekty IoT wymagają nowego podejścia do integracji istniejących systemów sieciowych, narzędzi do zbierania danych i serwerów w połączeniu z zupełnie nowymi produktami i usługami. Nowe systemy muszą zapewnić, by odpowiednie dane trafiały w odpowiednie miejsca, w odpowiednim czasie, przy zapewnieniu właściwej skali i wydajności rozwiązania. Niektóre firmy próbują samodzielnie opracować podstawowe rozwiązania techniczne dla takiego systemu. Choć należy docenić próby opracowania rozwiązania na zasadzie „zrób to sam”, to z dostępnych informacji wynika, że jest to ryzykowne podejście do problemu.
  1. Brak umiejętności i doświadczeń we wdrażaniu projektów IoT. By skorzystać z nowej technologii, zespoły pracowników muszą mieć nowe umiejętności. Projekty biznesowe, których realizacja zakłada współpracę z działami IT, wymagają również nowych mechanizmów wymiany informacji i pracy grupowej. Z przeprowadzonych przez Cisco analiz wynika, że im bardziej zróżnicowane są umiejętności osób pracujących w zespole, tym prawdopodobieństwo sukcesu projektu jest większe. Współczesne projekty IoT są bardzo skomplikowane, a na rynku nie ma zbyt wielu doświadczonych specjalistów, którzy byliby w stanie nimi zarządzać. W efekcie przejście od projektu koncepcyjnego do jego wdrożenia jest trudne.

Optymizm przeważa

Z czasem firmy zaczną stopniowo rozwiązywać wszystkie te problemy. Nie będzie to łatwe i proste, ale korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia strategicznych projektów IoT spowodują, że zmiany i ulepszenia będą wprowadzane w trakcie procesów wdrożeniowych. 64% ankietowanych menedżerów twierdzi, że wyciągnęło wnioski z wcześniejszych porażek oraz przyspieszyło inwestycje w IoT. Jednocześnie 61% respondentów przyznaje, że dopiero zaczyna się uczyć co system IoT może zmienić w ich biznesie.

To optymistyczne podejście ma swoje uzasadnienie. Narzędzia IoT będą coraz lepsze i łatwiejsze w użytkowaniu. W efekcie coraz więcej projektów IoT będzie się kończyło sukcesem i dawało wymierne korzyści biznesowe.

Cisco będzie wspomagać firmy w tych procesach, wprowadzając coraz więcej inteligentnych mechanizmów do samego systemu sieciowego, a także oferując narzędzia umożliwiające integrację elementów technologicznych z procesami biznesowymi – tak, aby rozwiązania działały w realnym świecie i pozwalały na łatwe zarządzanie systemami.

Cisco wprowadza nowe rozwiązanie

Odpowiedzią na te wszystkie problemy jest Cisco IoT Operations Platform. Nowa platforma Cisco składa się z trzech głównych elementów, które będą wprowadzane do szerokiej dystrybucji jeszcze w tym roku:

  1. Connection Management at Scale: platforma została zaprojektowana tak, by umożliwiać zarządzanie gwałtownie rosnącą liczbą urządzeń IoT podłączanych do systemu. Cisco jest liderem na rynku systemów do zarządzania połączeniami sieciowymi – pierwszym w historii firmy produktem był wieloprotokołowy router – a warto zauważyć, że Cisco współpracuje też z innymi firmami z branży. Nowe narzędzia przyspieszają wdrożenie systemu wykorzystującego ogromną liczbę urządzeń IoT i ułatwiają zarządzanie nim.
  2. Fog Computing: architektura rozwijana przez Cisco już od kilku lat. Gwarantuje, że kontrola urządzeń IoT i przetwarzanie pozyskiwanych przez nie danych następuje w czasie rzeczywistym i bespośrednio tam, gdzie realizowane jest dane zadanie. Od czasu pojawienia się koncepcji Fog Computing, Cisco wciąż rozwija tę technologię tak by umożliwiała przetwarzanie danych w optymalnym miejscu, również przez urządzenia IoT, co zwiększa efektywność systemu i korzyści biznesowe.
  3. Data Delivery: po zaoferowaniu klientom możliwości kontroli i zarządzania siecią urządzeń IoT, Cisco zamierza im pomóc również w zbieraniu, segregowaniu i wykorzystywaniu generowanych przez nie informacji. Cisco oferuje skalowalne narzędzia do filtrowania i dystrybucji danych, które zapewniają, że strumienie danych są przesyłane do odpowiedniej sieci, aplikacji, bazy danych i osób.

Podstawą na której działają wymienione wyżej elementy platformy Cisco IoT, jest system bezpieczeństwa Cisco IoT Threat Defense*. Dodatkowo, opracowując platformę, inżynierowie Cisco zwrócili szczególną uwagę by jak najlepiej zintegrować w systemie mechanizmy komunikacji między maszynami i ludźmi.

Rowan Trollope, Senior Vice President, IoT and Collaboration Technology Group, Cisco:

„Bez spójnych zestawów narzędzi, praktyczne wdrożenia systemów IoT wciąż będą trudne. Przy wykorzystaniu dostępnych obecnie narzędzi często okazuje się, że brakuje specjalistów, którzy byliby w stanie wdrożyć prototypowe rozwiązanie w systemie produkcyjnym, a sama infrastruktura sieciowa często nie zapewnia dostatecznej przepustowości i niezawodności. Nasi klienci przyznają, że bez narzędzi, które są w stanie zaadresować te problemy biznesowe, projekty IoT wciąż będą zamrożone w fazie testów i pilotażu. By rozwiązać te problemy od pewnego czasu współpracowaliśmy z firmami z branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Ale nadszedł czas by nasze własne projekty wyszły z fazy koncepcyjnej i pojawiły się na rynku. Dlatego też platforma Cisco IoT Operations Platform stanie się powszechnie dostępna jeszcze tym roku”.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś. Dowiedz się więcej na newsroom.cisco.com. newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc