Guest

Cisco Visual Networking Index: trzykrotny wzrost ruchu IP na świecie i w Polsce do roku 2020

Podziel się:

W skali globu wzrost ruchu napędzać będą: miliard nowych użytkowników Internetu i 10 miliardów nowych urządzeń podłączonych do sieci w ciągu najbliższych pięciu lat

Warszawa, 16 czerwca 2016 r. – Cisco ogłosiło wyniki badania Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020, w którym zawarło prognozę trzykrotnego wzrostu globalnego ruchu IP w ciągu najbliższych 5 lat, przy średnim wzroście 22 proc. rocznie. Światowa społeczność użytkowników Internetu wzrośnie w tym okresie o ponad miliard osób: z 3 miliardów w roku 2015 do 4,1 mld w roku 2020. Jeszcze większy wpływ na wzrost ruchu IP będzie miała globalna transformacja cyfrowa, w wyniku której w roku 2020 światowe sieci IP będą obsługiwać o 10 miliardów urządzeń i połączeń M2M (machine-to-machine) więcej, niż w roku 2015 (wzrost z 16,3 mld do 26,3 mld). Na jednego mieszkańca globu w roku 2020 przypadać będzie 3,4 urzadzeń (w roku 2015 było to 2,2).

Prognozy dla Polski zawarte w badaniu Cisco VNI:

· Trzykrotny wzrost ruchu IP w latach 2015-2020, średnio o 25 proc. rocznie;

· Sześciokrotny wzrost ruchu danych mobilnych w latach 2015-2020, średnio o 42 proc. rocznie;

· Dane mobilne odpowiadały za 11 proc. ruchu IP w roku 2015 i będą odpowiadać za 22 proc. ruchu IP w roku 2020;

· Czterokrotny wzrost ruchu IP związanego z wideo w latach 2015-2020, średnio o 34 proc. rocznie;

· Ruch związany z wideo (biznesowym i konsumenckim łącznie) będzie stanowił w roku 2020 70 proc. całkowitego ruchu w Internecie (wzrost z 49 proc. w roku 2015). 75 proc. tego ruchu będzie stanowić wideo w jakości HD, 9 proc. w jakości ultra HD;

· Ruch związany z grami w Internecie wzrośnie 7-krotnie i w roku 2020 będzie odpowiadał za 4 proc. ruchu w Internecie konsumenckim.

· W roku 2020 będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do Sieci (wzrost z 125,5 mln w roku 2015). Oznacza to, że w roku 2020 na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia. 42 proc. ze wszystkich podłączych urządzeń będa wówczas stanowić moduły M2M.

· W roku 2020 komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP (w roku 2015 było to 65 proc.), ustępując miejsca smartfonom (39 proc.) jako urządzeniom odpowiadającym za największą część polskiego ruchu IP. 17 proc. generować będą tablety, 8 proc. telewizory a 2 proc. moduły M2M.

· Średnia szybkość stałych łączy internetowych wzrośnie w latach 2015-2020 ponad dwukrotnie, z 20,4 Mb/s do 42,3 Mb/s.

· Średnia szybkość łączy mobilnych wzroścnie 5-krotnie i do roku 2020 osiągnie 12 Mb/s.

· W latach 2014-2015 średnia szybkość stałego łącza internetowego wzrosła w Polsce o 9 proc.

Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco w Polsce:

„Wraz z rozwojem cyfryzacji i podłączaniem do sieci coraz większej liczby ludzi i przedmiotów, dane stają się najbardziej strategicznym zasobem firm, miast i państw. Umięjętność bezpiecznego wykorzystania danych do świadczenia nowych usług będzie determinować sukces. Wnioski z tegorocznego badania Cisco VNI wskazują na kilka wyraźnych trendów, jak wzrost znaczenia Internetu Rzeczy i połączeń M2M. Kluczowa pozostaje także mobilność – tempo wzrostu ruchu danych w sieciach mobilnych będzie w naszym kraju dwukrotnie większe niż w stacjonarcych sieciach IP. Rozwijać będą się także zaawansowane usługi wideo i aplikacje M2M, napędzając zapotrzebowanie na większą przepustowość, szybkość i skalowalność sieci. Dlatego dla Cisco i naszych klientów – dostawców usług sieciowych – kluczowe są innowacje, które pozwolą dostarczyć skalowalne i bezpieczne usługi najwyższej jakości za pośrednictwem wszystkich typów infrastruktury sieciowej.”

Kluczowe prognozy dotyczące globalnego ruchu IP i usług w sieci

1) Stabliny wzrost ruchu IP

· Ruch IP wzrośnie trzykrotnie w ciągu najbliższych 5 lat

· Ruch w Internecie w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średnia ruchu w Internecie. Ruch w godzinach szczytu wzrośnie w latach 2015 niemal pięciokrotnie.

2) Adopcja IPv6 wspiera globalną cyfryzację

· 48,2 proc. wszystkich urządzeń w sieciach mobilnych i przewodowych będzie mogła korzystać z protokołu IPv6 (wzrost z 23,3 proc. w roku 2015).

3) Szybkość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie dwukrotnie, z 24,7 Mb/s do 47,7 Mb/s.

4) Wielkość ruchu generowanego przez smartfony wyprzedzi ruch generowany przez komputery.

· Zmienia się sposób, w jaki użytkownicy indywidulani i biznesowi łączą się z Internetem.

· Do 2020 roku 71 proc. całego ruchu IP pochodzić będzie z urządzeń innych niż komputery: smartfonów, tabletów czy telewizorów (w porównaniu z 47 proc. w roku 2015).

· Do roku 2020 smartfony będę generować 30 proc. całkowitego ruchu w sieciach IP, podczas gdy udział ruchu z komputerów w całkowitym ruchu IP spadnie do 29 proc.

5) Wideo nadal będzie dominującą składową ruchu w Internecie, ale pojawią się też nowe trendy

· Ruch wideo w Internecie wzrośnie czterokrotnie w latach 2015-2020.

· Konsumencki ruch wideo będzie do roku 2020 stanowić 82 proc. całkowitego konsumenckiego ruchu w Internecie (wzrost z 68 proc. w roku 2015).

· Biznesowy ruch wideo będzie do roku 2020 stanowić 66 proc. całkowitego biznesowego ruchu w Internecie (wzrost z 44 proc. w roku 2015).

· Ruch związany z monitoringiem wizyjnym niemal się podwoił w ciągu ostatniego roku, a do roku 2020 wzrośnie 20-krotnie.

· Ruch związany z rzeczywistością wirtualną (VR) wzrósł w ostatnim roku czterokrotnie, a do roku 2020 wzrośnie ponad 60 razy.

6) Trendy w korzystaniu z usług internetowych

· Ruch związany z grami w Internecie będzie najszybciej rozwijającą się usługą w domowym Internecie konsumenckim (wzrost z 1,1 mld użytkowników w roku 2015 do 1,4 mld w roku 2020)

· Usługi oparte o lokalizację będą najszybciej rosnącą konsumencką usługą mobilną (wzrost z 807 mln użytkowników w roku 2015 do 2,3 mld w roku 2020)

· Wideokonferencje będą najszybciej rosnącą usługą biznesową w Internecie (wzrost z 95 mln użytkowników w roku 2015 do 248 mln w roku 2020).

7) Globalna ekspansja Wi-Fi

· Całkowita globalna liczba hotspotów Wi-Fi (publicznych i domowych) wzrośnie w latach 2015-2020 siedmiokrotnie, z 64 mln do 432 mln;

8) Użytkownicy indywidulani i biznesowi preferują sieci mobilne

· Łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 78 proc. ruchu w sieciach IP w roku 2020 (Wi-Fi 59 proc., komórkowe 19 proc.). Ruch w sieciach stacjonarnych stanowił będzie 22 proc. całkowitego ruchu IP. W roku 2015 ruch w sieciach stacjonarnych stanowił 38 proc. całego ruchu IP, w przypadku Wi-Fi było to 55 proc., zaś połączeń komórkowych 7 proc.

Wzrost ruchu IP a bezpieczeństwo

Wraz z rosnącym znaczeniem mobilnych i przewodowych sieci szerokopasmowych, obawy związane z bezpieczeństwem stają sie coraz istotniejsze dla dostawców usług, rządów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. W tegorocznej edycji badania Cisco po raz pierwszy współpracowało z Arbor Networks, aby wspólnie oszacować obecny i przyszły poziom zagrożenia atakami DDoS (Distributed Denial of Service). Ataki te mogą sparaliżować sieci poprzez „zalewanie” serwerów i urządzeń sieciowych ruchem z wielu różnych adresów IP. Nowe badania sugerują, że tego typu ataki mogą w momencie występowania odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa. W ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln, wskazując na potrzebę bardziej kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko narażenia sieci na tego typu ataki.

Metodologia badania Cisco VNI

Badanie Cisco VNI 2015-2020 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu . Przez ponad 10 lat swojego istnienia badanie Cisco VNI stało się szanowanym w branży opracowaniem mierzącym wzrost Internetu, wykorzystywanym przez rządy, regulatorów rynku, badaczy, operatorów telekomunikacyjnych, ekpertów, analityków i media.

Cisco VNI – materiały dodatkowe:


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc