Guest

W erze cyfryzacji liderzy biznesowi muszą zmienić sposób postrzegania pracowników

Podziel się:

Tylko jedna na dziesięć firm w pełni wykorzystuje rzeczywisty potencjał swoich kadr

Warszawa, 10 maja 2016 r. - Zaniedbując cyfrową transformację kadr, firmy nie będą w stanie zbudować kompetencji niezbędnych by odnieść sukces w erze cyfryzacji. Taki wniosek płynie z raportu„Transformacja kadr w cyfrowym wirze zmian” (Workforce Transformation in the Digital Vortex), opracowanego przez Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu (Center for Digital Business Transformation – DBT Center), czyli wspólną inicjatywę Cisco oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania ( International Institute of Management Development – IMD) w Lozannie.

Raport wskazuje kroki, jakie organizacje powinny podjąć, aby ucyfrowić procesy biznesowe obejmujące pracowników, w celu zbudowania zespołów, które będą sprawniejsze, bardziej innowacyjne i zaangażowane, w efekcie przynosząc większą wartość klientom, partnerom i samym pracownikom.

Cisco przewiduje, że do roku 2020 do Internetu podłączonych będzie 50 miliardów przedmiotów, które będą generować ogromne strumienie danych. W tym kontekście, organizacje muszą zapewnić swoim pracownikom możliwość pełnego wykorzystania nowych form komunikacji oraz nowych źródeł cennych danych i informacji. Tylko wtedy będą mogły zrealizować ogromny potencjał korzyści, możliwy do osiągnięcia dzięki powszechnej cyfryzacji.

Według wcześniejszego raportu DBT Center ( Digital Vortex – Cyfrowy wir ), w ciągu najbliższych pięciu lat 40 proc. firm o ugruntowanej obecnie pozycji na rynku zostanie w wyniku cyfrowej rewolucji znacznie osłabionych, czy wręcz zastąpionych, przez nowych graczy. Wiele firm podjęło wysiłek, aby stawić czoła temu wyzwaniu, koncentrując swoją transformację na rozwiązaniach IT i procesach biznesowych. Zbyt często jednak zapominają one o swoim najważniejszym zasobie: ludziach.

Najnowszy raport DBT Center powstał w wyniku analizy modeli biznesowych i kadrowych w ponad 75 startupach. Autorzy badania przeprowadzili szczegółowe rozmowy z założycielami i prezesami tych firm, aby zrozumieć w jaki sposób ich zdaniem cyfryzacja zmienia podejście do kadr i jak przekłada się na wartość oferowaną klientom. Przeprowadzono także wywiady z doświadczonymi praktykami HR z dużych globalnych firm, aby zrozumieć jak ich organizacje podchodzą do kwestii cyfrowej transformacji kadr. Ponadto, w raporcie wykorzystano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród niemal tysiąca przedstawicieli kadry kierowniczej firm z całego świata, oceniających obecny stan cyfrowej transformacji i sposób organizacji pracy w ich firmach.

Główny wniosek z badania jest następujący: mniej niż 10 procent firm osiągnęło wysoki poziom sprawności w trzech kluczowych dla cyfrowej transformacji biznesu obszarach:

  • wysokiej świadomości zmian w otoczeniu biznesowym (Hyper awareness);
  • podejmowaniu decyzji w oparciu o tę świadomość (Informed decision-making);
  • błyskawicznej egzekucji tych decyzji (Fast execution).

Jak wskazano w badaniu, są to trzy fundamentalne kompetencje, które organizacje muszą budować i rozwijać u swoich pracowników, aby skutecznie konkurować w cyfrowej gospodarce.

„Codziennie rozmawiamy z firmami próbującymi zrozumieć rolę technologii w ich strategii biznesowej”, powiedział Kevin Bandy, Chief Digitization Officer, Cisco. „Wiele najbardziej palących pytań, jakie nam zadają, dotyczy tego w jaki sposób poprzez cyfryzację wykorzystać potencjał pracowników, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji oraz zwiększaniu innowacyjności i produktywności zespołów”.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że same tylko rozwiązania technologiczne nie są wystarczającą odpowiedzią na wyzwanie cyfrowej transformacji. Wykorzystanie technologii musi iść w parze i być zgodne ze zmianami procesów biznesowych obejmującymi wszystkie aspekty działania organizacji, co pozwoli na skuteczne konkurowanie w erze cyfryzacji. Ponadto, zmiany te wymagają stałego zaangażowania ze strony kierownictwa firm. „Cyfrowa transformacja to coś więcej niż suma wprowadzonych rozwiązań cyfrowych - to napisanie od nowa reguł biznesowych. Aby to osiągnąć, konieczne będą kompetentne kadry, zdolne do szybkiej i sprawnej pracy, jakiej wymaga tak głęboka zmiana”, wyjaśnia Kevin Bandy.

Badanie pokazuje, że firmy, które cyfryzują swoje kadry mają największą szansę na sukces w sytuacji, w której cyfryzowane są całe modele biznesowe, oferty i łańcuchy wartości – w myśl zasady, że cokolwiek może być ucyfrowione, zostanie ucyfrowione.

Dodatkowe materiały:

Pełna wersja badania: http://c-cf.link/WorkforceTransformation

Infografika: http://connectedfuturesmag.com/Research_Analysis/docs/Open_Floor_Info.pdf

Wpis na blogu Kevina Bandy:

http://blogs.cisco.com/news/will-digitization-eliminate-jobs-or-redefine-them

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc