Guest

Pierwszy w branży w pełni zintegrowany firewall nowej generacji od Cisco

Podziel się:

Najwyższym priorytetem dla Cisco jest obecnie bezpieczeństwo, co potwierdzają innowacje wprowadzone do sztandarowego produktu, Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW), zapory sieciowej nowej generacji.

WARSZAWA, 21 marca 2016r. - Cisco Firepower™ Next-Generation Firewall (NGFW) to pierwsza na rynku zapora sieciowa w pełni integrująca funkcje ochronne, która została zaprojektowana z myślą o obronie przed współczesnymi zagrożeniami. Zasady jej działania oznaczają odejście od wykorzystywanej w przestarzałych modelach zapór NGFW koncepcji, w której główną role odgrywają mechanizmy kontroli funkcjonowania aplikacji. Koncentrując się na kompleksowej obronie przed zagrożeniami, nowe urządzenie Cisco ułatwia firmom zarządzanie bezpieczeństwem i minimalizację ryzyka związanego z jego naruszeniem.

Wyobraźmy sobie, że stare zapory to urządzenia zapewniające bezpieczeństwo domu przez ochronę jego okien i drzwi, a Firepower NGFW wykorzystuje mechanizmy pozwalające na wykrycie, identyfikację i ochronę przed włamywaczami niezależnie od tego którędy i w jaki sposób próbują dostać się do nieruchomości.

Dodatkowo Cisco wprowadziło do oferty Cisco Security Segmentation Service, nową usługę doradczą, która ułatwia korzystającym z niej organizacjom zbudowanie systemu mechanizmów kontroli bezpieczeństwa umożliwiających zwiększenie zgodności z regulacjami prawnymi, ograniczenie skutków potencjalnego włamania, szybkie jego wykrycie, a także zwiększenie poziomu zabezpieczenia danych przed wyciekiem lub nieuprawnionym dostępem i to w skali całej, firmowej infrastruktury IT.

Oba te rozwiązania pozwalają na istotne zwiększenie ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami wykorzystującymi coraz bardziej skomplikowane i szybko zmieniające się techniki ataków.

Firepower NGFW kompleksowo koncentruje się na różnorodnych zagrożeniach

Tradycyjne zapory sieciowe wciąż koncentrują się na kontroli funkcjonowania aplikacji, co ogranicza ich możliwości ochrony przed szerokim spektrum zagrożeń dotyczących współczesnych środowisk biznesowych.

Podejście Cisco jest inne. Firma wprowadza rozwiązania, które dają jej klientom możliwości łatwego zarządzania i dynamicznej aktualizacji mechanizmów obronnych w całej infrastrukturze: od punktów końcowych, przez sieć, aż do systemu chmurowego, przy wykorzystaniu technik wykrywania oraz blokowania zarówno znanych, jak i nieznanych wcześniej metod ataku, a nie tylko kontroli działania aplikacji.

Cisco Firepower NGFW jest pierwszą na rynku zaporą, która integruje kontekstowe informacje o tym jak użytkownicy standardowo łączą się z aplikacjami z mechanizmami inteligentnej analizy zagrożeń oraz wymuszania zgodności z firmową polityką bezpieczeństwa. Pozwala to na kompleksowe monitorowanie oraz kontrolowanie systemu IT, skrócenie czasu niezbędnego do wykrycia i przeciwdziałania zagrożeniom, a w efekcie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Cisco NGFW umożliwia też automatyzację oraz szczegółową konfigurację działania mechanizmów zabezpieczeń tak, aby w wypadku wykrycia ataku natychmiast zwiększały poziom ochrony systemu wykorzystując zintegrowany zestaw informacji o lukach, zagrożeniach i strukturze zasobów IT.

Zaawansowane funkcje oferowane przez nowe zapory Cisco umożliwiają stworzenie spójnego, obejmującego wszystkie elementy infrastruktury IT systemu bezpieczeństwa o efektywności, której nie są w stanie zapewnić nawet najlepsze dostępne obecnie na rynku rozwiązania punktowe.

Firepower NGFW integruje mechanizmy kontroli, wykrywania i odpowiedzi na ataki

Zapory Cisco Firepower™ NGFW w znaczący sposób zwiększają szybkość, łatwość oraz efektywność wykrywania i reakcji na ataki dzięki integracji w jednym rozwiązaniu opracowanej przez Cisco technologii zapór typu stateful z wiodącymi na rynku usługami ochrony przed zagrożeniami.

Usługi te rozszerzają funkcje zabezpieczeń poza zwykłe monitorowanie i kontrolowanie działania aplikacji, udostępniając mechanizmy zapobiegania włamaniom NGIPS (Next-Generation Intrusion Prevention System), zaawansowane funkcje ochrony AMP (Advanced Malware Protection) oraz filtrowania adresów URL w oparciu o reputację stron WWW.

Nowy system bezpieczeństwa wykorzystuje zintegrowany zestaw rozwiązań opracowanych przez Cisco, a także przez inne firmy, które w unikalny sposób zostały połączony tak, by umożliwić współdzielenie mechanizmów inteligencji i informacji kontekstowych.

W efekcie firmy wykorzystujące Cisco NGFW mogą efektywnie korelować dane napływające z niezależnych dotąd elementów systemu bezpieczeństwa do wykrywania i blokowania zaawansowanych ataków szybciej niż to było możliwe kiedykolwiek wcześniej. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm wdrażających chmury, zwirtualizowane środowiska IT lub systemy IoT (Internet of Things).

Nowe urządzenia Firepower obsługują aplikacje o najwyższych wymaganiach na wydajność

Cisco ogłosiło wprowadzenie nowej rodziny urządzeń appliance Cisco Firepower 4100 Series przeznaczonej dla średnich lub dużych firm wykorzystujących aplikacje o wysokich wymaganiach na wydajność.

W swojej klasie są to urządzenia o najwyższej na rynku wydajności i zoptymalizowanej konstrukcji, które umożliwiają monitorowanie zagrożeń przy zapewnieniu transmisji o wysokiej przepustowości i małych opóźnieniach, wymaganych w centrach danych i systemach obsługujących dużą liczbę transakcji.

Są to też jedne z pierwszych na rynku urządzeń o kompaktowej konstukcji 1U, które oferują interfejsy Ethernet 40 Gb/s.

Firepower Management Center integruje wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa

Centralnym elementem systemu jest nowa konsola do zarządzania Cisco Firepower Management Center, która oferuje jednolity interfejs administratora z bogatym zestawem funkcji. Konsola wykorzystuje informacje dostarczane przez mechanizmy inteligencji i analizy kontekstu zdarzeń z różnych elementów systemu i zapewnia spójne wymuszanie zasad polityki bezpieczeństwa przez Cisco Firepower NGFW oraz inne urządzenia bezpieczeństwa i sieciowe Cisco zainstalowane w infrastrukturze IT.

Dodatkowo Cisco Firepower Management Center pozwala na integrację rozwiązań innych, niezależnych producentów, czego pierwszym przykładem jest system ochrony przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service) firmy Radware.


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc