Guest

"Nie możesz zarządzać tym, czego nie widzisz": Cisco umożliwia firmom monitorowanie Shadow IT

W ostatnim roku nastąpił 112-procentowy wzrost wykorzystania usług w chmurach publicznych – w dużych firmach wykorzystuje się ich średnio 1220, wynika z badań przeprowadzonych przez Cisco.

Podziel się:

Warszawa, 28 stycznia 2016 r. - Szara, niekontrolowana przez administratorów strefa IT (Shadow IT) rośnie gwałtownie. CIO od lat dobrze wiedzieli, że pracownicy omijają dział IT i bez jego wiedzy oraz kontroli starają się skorzystać z usług świadczonych w chmurach publicznych, które ich zdaniem są przydatne w wykonywanej pracy. Ale dopiero ostatnio zaczęli zdawać sobie sprawę, jak powszechne jest to zjawisko w ich firmach i jakie powoduje zagrożenia dla funkcjonowania biznesu.

Dlatego też Cisco wprowadziło nową usługę Cloud Consumption as a Service, czyli rozwiązanie, które pozwala CIO na wykrycie i monitorowanie wykorzystania usług chmur publicznych w ich firmie. Jest to usługa typu SaaS (Software-as-a-Service), umożliwiająca zarządzanie strefą Shadow IT i wykrywanie potencjalnych problemów.

Badania przeprowadzone ostatnio przez Cisco pozwoliły określić jakim wyzwaniem jest Shadow IT. Wynika z nich, że w dużych firmach i korporacjach wykorzystywanych jest średnio 1220 indywidualnych usług udostępnianych w chmurach publicznych. Liczba ta jest aż 25-krotnie większa od szacunków prezentowanych przez firmowe działy IT i bardzo szybko rośnie. W ostatnim roku nastąpił wzrost o 112%, a ostatnich sześciu miesiącach o 67%.

Co gorsza, niekontrolowane korzystanie z usług świadczonych w chmurach publicznych powoduje coraz poważniejsze zagrożenie dla funkcjonowania biznesu, wynikające z niewystarczającej zgodności z regulacjami prawnymi, niedostateczną ochroną danych i ciągłością działania biznesu, co negatywnie wpływa na koszty i wydajność usług biznesowych.

I właśnie tutaj swoją rolę może odgrać usługa Cisco® Cloud Consumption as a Service. Jej podstawową funkcją jest wykrywanie i ciągłe monitorowanie z jakich usług w chmurach publicznych korzystają pracownicy. Uzyskane dane są szczegółowo analizowane i oceniane, a prezentowane raporty pozwalają na podjęcie działań ograniczających zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz lepsze zrozumienie i zarządzanie dodatkowymi kosztami utrzymania systemu IT, jakie generuje indywidualne korzystanie z usług chmur publicznych. W efekcie następuje zwiększenie efektywności współpracy między działami IT oraz jednostkami biznesowymi, co ułatwia podejmowanie świadomych, opartych na faktach decyzji dotyczących tego jakie usługi chmurowe są potrzebne i przydatne w firmie.

By ułatwić klientom praktyczne sprawdzenie i zrozumienie jak nowa usługa może uprościć zarządzanie usługami chmurowymi, Cisco oferuje możliwość bezpłatnego testowania przez 30 dni.

Usługa Cisco Cloud Consumption as a Service jest już dostępna na całym świecie w ofercie certyfikowanych partnerów Cisco. Obecnie cena to około 1-2 USD za każdego pracownika firmy miesięcznie. Ceny zależą od wielkości firmy i liczby użytkowników. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres sales-cloudconsumption@cisco.com.

VIDEO - Demo of Cisco Cloud Consumption as a Service: https://www.youtube.com/watch?v=UUEru7mB-dM

.:|:.:|:.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc