Guest

Nowe rozwiązania Cisco dla rynków wertykalnych pomogą firmom w cyfrowej transformacji ich biznesu

Podziel się:

Warszawa, 21 października 2015 – 40 procent firm wiodących obecnie w swoich branżach zostanie w ciągu najbliższych pięciu lat wypartych z rynku w wyniku cyfrowej rewolucji (digital disruption). Jednocześnie 75 procent firm nie ma jeszcze strategii, która pomogłaby im zminimalizować to ryzyko. Takie wnioski przynosi badanie przeprowadzone przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu.

Aby pomóc klientom w dokonaniu cyfrowej transformcji, Cisco wprowadziło na rynek nowe rozwiązania dla rynków wertykalnych: branży przemysłowej, utilities, transportowej i paliwowej. Rozwiązania te pozwalają na połączenie maszyn, urządzeń i innych zasobów, wyjście poza silosy informacyjne oraz ucyfrowienie i integrację danych w ramach całej organizacji.

Dodatkowo, Cisco wprowadza nowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla Internetu Rzeczy, Cisco IoT System Security, które wraz z profesjonalnymi usługami świadczonymi przez Cisco i partnerów firmy w efektywny sposób ogranicza ryzyko zakłóceń działania systemu i zapewnia jego zgodność z polityką bezpieczeństwa.

Usuwanie barier na drodze do efektywności
Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy z branż takich jak produkcja przemysłowa, utilities, paliwowa czy transportowa muszą zwiększać swoją produktywność oraz dostarczać większą wartość i lepsze doświadczenia swoim klientom – zarówno biznesowym, jak i indywidualnym. Jedną z głównych przeszkód ku temu stanowią silosy operacyjne, które oddzielają ludzi, maszyny, systemy, informacje czy wręcz całe obszary biznesu; oddzielają technologie operacyjne od informacyjnych. Wyjście poza silosy i stosowanie całościowej, połączonej wewnętrznie architektury łączy ludzi, usprawnia komunikację i całą działalność organizacji.

Nowe portoflio rozwiązań Cisco dla rynków wertykalnych obejmuje:

  • Connected Machines for Digital Manufacturing: połączona architektura, zwiększająca bezpieczeństwo, wydajność i przejrzystość produkcji. Pozwala na szybkie, oparte na standardach i powtarzalne łączenie maszyn i integrację fabryk w skali globalnej. Oferuje bezpieczny zdalny dostęp, monitoring i serwisowanie maszyn.

  • Smart Connected Pipeline for Digital Oil and Gas: połączona, bezpieczna architektura pozwalająca firmom z sektora paliwowego na dokładniejszą kontrolę rurociągów i pomagająca chronic zasoby przed wypadkami i cyberatakami.

  • Substation Security for Digital Utilities: połączona architektura, odpowiadająca na aktualne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa dostaw, ułatwiająca budowę bezpiecznych i niezawodnych sieci przesyłowych, a w efekcie – wydajniejsze świadczenie usług przez firmy z sektora utilities.

  • Connected Mass Transit for Digital Transportation: połączona architektura, zwiększająca bezpieczeństwo, mobilność i komfort pasażerów. Usprawnia automatyzację oraz przekazywanie informacji z chmury do mgły obliczeniowej (cloud-to-fog), zwiększając poziom dokładności analityki biznesowej – zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym.

  • Cisco IoT System Security: system ten zapewnia bezpieczne połączenie, a także widoczność i kontrolę sieci IoT, umożliwiając firmom z wielu branż osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Portfolio produktów Cisco IoT System Security zawiera dostosowane do specyfiki Internetu Rzeczy rozwiązania, w tym nowe urządzenie ISA-3000, zapewniające widoczność aplikacji, egzekwowanie polityk bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami. Cisco IoT System Security dostarcza również narzędzia do ochrony fizycznej, takie jak kamery, narzędzia kontroli dostępu oraz monitoring i zaawansowaną analitykę bezpieczeństwa.

.:|:.:|:.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc