Guest

W ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku 40 procent firm

Nowe badanie przeprowadzone przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu pokazuje, że jedynie 25 procent firm podejmuje proaktywne działania by przygotować się na nadchodzącą cyfrową zmianę

Podziel się:

LOZANNA, Szwajcaria, 25 czerwca 2015 r. – Cyfrowa rewolucja (digital disruption) ma potencjał, by zmienić układ sił w poszczególnych branżach szybciej, niż jakiekolwiek wcześniejsze zjawisko w historii – wynika z nowego raportu ogłoszonego przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu (Global Center for Digital Business Transformation – DBT Center), wspólnej inicjatywy Cisco oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (International Institute of Management Development – IMD) w Lozannie.

„Cyfrowy wir: jak cyfrowa rewolucja redefiniuje branże” (Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries) jest pierwszym raportem opublikowanym przez DBT Center. Prezentuje wyniki badania nad stopniem zaawansowania cyfrowej rewolucji oraz jej znaczeniem dla poszczególnych branż. Badanie przeprowadzono wśród 941 liderów biznesowych z 12 branż i 13 państw1.

Wyniki badania pokazują, że zdaniem ankietowanych liderów, w ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku około 40 procent firm mających obecnie silną pozycję w swoich branżach. Dotyczy to każdej z 12 branż objętych badaniem. Mimo potencjału zmiany dotychczasowego układu sił na rynku, jaki niesie za sobą cyfrowa rewolucja, raport wskazuje, że 45 procent objętch badaniem menedżerów nie uważa jej za zjawisko zasługujące na uwagę kierownictwa ich firm.

„Każde państwo, każde miasto i każda firma będą musiały stać się organizacjami cyfrowymi, jeśli chcą przetrwać i rozwijać się w czasach nowej cyfrowej gospodarki”, powiedział Martin McPhee, wiceprezes Cisco Consulting Services. „Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu jest platformą edukacyjną dla menedżerów, która pozwoli im dowiedzieć się dlaczego powinni i w jaki sposób mogą przygotować swoje organizacje na nadejście cyfrowej rewolucji”.

Wiekszość objętych badaniem menedżerów uważa cyfryzację za zjawisko mające pozytywny wpływ na społczeństwo i biznes. 75 proc. z nich postrzega cyfrową rewolucję jako formę postępu, 72 proc. uważa, że zwiększa ona wartość dodaną oferowaną klientom, a 66 proc. czuje, że ma pozytywny wpływ na rozwój jednostek. Jednocześnie 43 proc. badanych menedżerów nie dostrzega ryzyka związanego z cyfrową rewolucją lub nie zaadresowało tego problemu w wystarczającym stopniu. Jedynie 25 proc. uznaje swoje podejśce do tej kwestii jako proaktywne.

Spośród 12 branż objętych badaniem, największy potencjał zmian wywołanych cyfrową rewolucją mają w ciągu najbliższych pięciu lat nowe technologie (w tym produkty i usługi). Raport wskazuje jednocześnie, że branże „napędzane danymi” (data-driven industries) znajdują się w czołówce rankingu branż najbardziej podatnych na cyfrową zmianę. Oprócz nowych technologii są to takie branże jak: media i rozrywka, telekomunikacja, usługi finansowe i handel detaliczny. Według raportu właśnie te branże w największym stopniu polegają na sieciach tworzonych dzięki technologii, które służą do cyfrowej wymiany wartości, danych i przeprowadzania transakcji.

Cyfrową rewolucję napędzają dobrze finansowane start-upy i proaktywni cyfrowo konkurenci, co w coraz większym stopniu prowadzi do zacierania się granic pomiędzy poszczególnymi branżami – cyfryzacja umożliwia bowiem poszukiwanie nowych możliwości biznesowych poza tradycyjnie zdefiniowanymi segmentami rynku. Uśrednione wyniki badania pokazują, że menedżerowie z firm zajmujących obecnie silną pozycję (w każdej z 12 analizowanych branż) spodziewają się w ciągu najbliższych pięciu lat istotnych zmian związanych z cyfrową rewolucją, w tym zmiany udziałów w rynku. Jednocześnie niemal jedna trzecia z tych firm przyjmuje postawę wyczekiwania i naśladuje konkurentów, gdy ci odniosą już sukces.

„Zmieniają się już nie tylko modele biznesowe, lecz także całe łańcuchy dostaw i oferta produktowa. Cyfryzacja nie tylko zmienia branże, ona coraz mocniej zaciera granice między nimi”, powiedział Michael Wade, dyrektor DBT Center i profesor innowacji i strategii w IMD. „W miarę jak poszczególne branże przesuwają się ku centrum cyfrowego wiru, coraz mniejsze znaczenie mają fizyczne elementy niezbędne do prowadzenia biznesu - do tego stopnia, że niekiedy wręcz hamują one budowanie przewagi konkurencyjnej. Firmy, które odnoszą największy sukces w cyfrowej gospodarce to te, które potrafią łączyć wiele źródeł wartości dla klientów, takich jak niski koszt, pozytywne wrażenia i wygodna platforma dostarczenia produktów czy usług, i w ten sposób tworzą nowe modele biznesowe o ogromnym potencjale wzrostu.”

Termin „cyfrowy wir” obrazuje zmiany, jakie cyfryzacja wywołuje we wszystkich branżach, nieuchronnie wciągając firmy w centrum tego zjawiska i sukcesywnie wywierając na nie coraz większy wpływ. Pełna treść badania dostępna jest tutaj: www.imd.org/dbtcenter-vortex .

1 Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Włochy, USA.


O Światowym Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu

Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu (DBT Center) jest wspólną inicjatywą Cisco i IMD, łączącą innowacyjność z procesem nauczania w celu tworzenia nowych modeli biznesowych, odpowiadających na wyzwania cyfrowej ery. DBT Center jest światowym ośrodkiem badawczym, w którym menedżerowie angażowani są w rozwiązywanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją biznesu i rynkowymi zmianami, jakie za sobą niesie. Centrum poszukuje różnych punktów widzenia i współpracuje z różnymi organizacjami (strat-upami, liderami rynku, innowatorami), aby wypracować nowe idee i najlepsze praktyki. Współpraca w ramach DBT Center skupia się na ułatwieniu zmiany organizacyjnej niezbędnej w dobie cyfrowej transformacji. Centrum korzysta z wiodącej pozycji Cisco w obszarze Internetu Wszechrzeczy oraz doświadczenia IMD w praktycznym stosowaniu wiedzy i kształceniu światowych liderów biznesu.

O IMD (http://www.imd.org)IMD to wiodąca uczelnia biznesowa, specjalizująca się w rozwoju światowych liderów biznesu poprzez efektywną edukację menedżerską na najwyższym poziomie. IMD w pełni koncentruje się na rozwoju rzeczywistych umiejętności menedżerskich stosowanych w świecie biznesu. Łączy szwajcarską doskonałość z globalnym spojrzeniem oraz elastycznym, skutecznym i dopasowanym do potrzeb podejściem do nauki.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile: +48 515 130 769

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks . Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.