Guest

Cisco i CERN rozpoczęły współpracę na rzecz przyspieszania innowacji

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN przewiduje w najbliższej dekadzie znaczny wzrost ilości danych generowanych w ramach badań prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów.
Postępująca cyfryzacja gospodarki postawi przed wieloma firmami i instytucjami wyzwania związane z Big Data, podobne do tych, przed jakimi już teraz stoi CERN.

Podziel się:

GENEWA, Szwajcaria, 23 czerwca 2015 r. – Firma Cisco ogłosiła przystąpienie do CERN openlab, platformy na rzecz współpracy naukowej i przemysłowej pod auspicjami CERN.

W ramach inicjatywy CERN openlab zespoły wyznaczonych przez CERN i Cisco ekspertów będą pracować nad rozwojem technologii infrastruktury obliczeniowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa i wydajności, umożliwiającym korzystanie z ogromnej i stale rosnącej ilości danych. Wymaga to innowacyjnego podejścia, które uwzględnia nowatorskie koncepcje i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju infrastruktury sprzętowej, budowy heterogenicznych systemów obliczeniowych czy zwiększaniu funkcjonalności interfejsów sieciowych.

CERN openlab tworzy ramy dla rozwoju i prototypizacji najwyższej klasy technologii w zaawansowanym środowisku badawczym CERN. Jest też szansą na wyszkolenie w skali globalnej nowej generacji inżynierów, dzięki współpracy CERN z najlepszymi uczelniami z całego świata.

CERN prowadzi badania w największym ośrodku naukowym na świecie, gdzie fizycy i inżynierowie zgłębiają podstawową strukturę wszechświata. Program badawczy wykorzystujący Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider – LHC) obejmuje gromadzenie i analizę danych z milionów czujników, które potrafią obecnie generować dane w tempie nawet jednego petabajta na sekundę (petabajt odpowiada ilości danych zgromadzonych łącznie na około 20 tys. płyt Blue-Ray). CERN przewiduje, że w ciągu najbliższej dekady tempo, w jakim gromadzi dane wzrośnie w istotny sposób, co będzie wymagać nie tylko ogromnych możliwości obliczeniowych oraz fizycznej przestrzeni serwerowej, ale także nowatorskiego podejścia w wielu dziedzinach związanych z IT.

Alberto Di Meglio, dyrektor CERN openlab:
„Sukces badań prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów w krytycznym stopniu zależy od postępu w dziedzinie technologii i rozwiązań do przetwarzania danych. Zaawansowane technologie potrzebne są w naszym otwartym środowisku do bezpiecznej i efektywanej obsługi przyrządów naukowych, takich jak akceleratory czy detektory. Potrzebujemy technologii wiodących, a w wielu wypadkach wręcz wyprzedzających powszechnie obowiązujące standardy branżowe. Dlatego współpracujemy z wiodącymi na rynku firmami i cieszymy się mogąc powitać Cisco w CERN openlab.”

Maciej Kranz, wiceprezes Cisco Corporate Technology Group:
„Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych oraz analizowanie ich stanowią wyzwanie dla wielu organizacji, w tym dla CERN. Wraz z cyfrową ewolucją sektora publicznego i prywatnego, innowacyjność i otwarta współpraca pomiędzy liderami branżowymi, instytucjami badawaczymi, uniwersytetami i start-upami będą kluczowe dla sukcesu światowej gospodarki. Cieszymy się z naszego zaangażowania w CERN openlab oraz nieskończonych możliwości rozwoju innowacji, jakie daje połączenie odkrywczego myślenia i technologii”.

Więcej informacji o CERN openlab: www.cern.ch/openlab


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile: +48 515 130 769

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks . Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.