Guest

Cisco Spark unowocześnia komunikację i zwiększa efektywność firmowych zespołów

Nowa usługa z rodziny Cisco Collaboration usprawnia wymianę pomysłów i realizację zadań wymagających współdziałania wielu osób.

Podziel się:

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r. – Firmy z różnych branż korzystające z usługi Cisco Spark zauważają jej istony wpływ na uproszczenie komunikacji i usprawnienie współpracy zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy pracownikami, jak również z podmiotami zewnętrznymi – partnerami czy klientami. Pierwsza wersja usługi została zaprezentowana podczas Cisco Collaboration Summit w listopadzie 2014 roku pod nazwą „Project Squared” i od tamtej pory była udoskonalana w oparciu o opinie użytkowników, czego efektem jest aktualnie dostępna wersja Cisco Spark.

Cisco Spark tworzy bezpieczną, wirtualną przestrzeń, w której zespoły pracowników mogą współpracować niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanych urządzeń. Wystarczy pobrać z AppStore czy Google Play aplikację Cisco Spark lub uruchomić ją w przeglądarce (http://web.ciscospark.com) by każdy pracownik współpracującego zespołu mógł w bezpieczny sposób wymianiać informacje, współdzielić i przeglądać pliki lub widok ekranu oraz inicjować wieloosobowe tele- i wideokonferencje.

A ponieważ Cisco Spark tworzy jedną wirtualną przestrzeń, gdzie przechowywane są wszystkie pliki, dokumenty i informacje o podejmowanych decyzjach, a także zapisy wirtualnych spotkań, czatów lub rozmów wideo, pracownicy mają pełny dostęp do informacji o danym projekcie, co zwiększa wydajność ich pracy.

Warto zaprezentować kilka przykładów tego, w jaki sposób niektórzy klienci i partnerzy Cisco testujący usługę Spark wykorzystali ją do usprawnienia działalności swoich firm:

  • W firmie Telstra system współpracy Cisco Spark stał się kluczowym elementem w dziale rozwijania nowych produktów: Telstra to wiodący na rynku australijskim dostawca usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Firma poszukiwała rozwiązań do obsługi pracy grupowej, które byłyby łatwe w użyciu, zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa, możliwość korzystania z urządzeń mobilnych i to bez względu na strefę czasową i geograficzną. Po testach systemu Cisco Spark, firma była zaskoczona tym, w jakim stopniu zmienił on sposób pracy użytkowników, którzy znacznie mniej czasu zaczęli poświęcać na wymianę e-maili oraz spotkania, a w efekcie ich wydajność istotnie się zwiększyła.
  • Cisco Spark obsługuje system wymiany informacji między członkami społeczności Loggoss: Firma Loggoss, której siedziby są jednocześnie zlokalizowane w Hangzhou (Chiny) i Barcelonie (Hiszpania) zajmuje się ważnymi usługami adresowanymi do chińskich emigrantów w Hiszpanii. Są to m.in. pośrednictwo w kupnie lub wynajmie nieruchomości, ubezpieczenia czy usługi telefoniczne, które ułatwiają pokonywanie barier kulturowych i językowych. Loggoss wykorzystał pierwsze, pilotażowe biblioteki API dla systemu Cisco Spark do jego integracji z wykorzystywaną przez firmę platformą CRM, co pozwoliło klientom firmy na łatwy dostęp do potrzebnych im dokumentów i informacji. A ponieważ Cisco Spark działa w środowiskach mobilnych, uzyskali oni szybki i niezawodny dostęp do niezbędnych danych. Obecnie Cisco Spark jest wykorzystywany przez 2500 użytkowników, ale Loggoss już przygotowuje się do objęcia jego usługami wszystkich swoich klientów, a więc ok. 40 000 osób.

Opinie użytkowników to podstawa rozwoju Cisco Spark

Od czasu wprowadzenia Cisco Spark w listopadzie 2014 roku (wówczas pod nazwą „Project Squared”) Cisco zebrało i przeanalizowało ogromną liczbę informacji pochodzących od użytkowników.

Opierając się na wynikach tych analiz, do Cisco Spark wprowadzone zostały następujące zmiany i rozszerzenia:

  • Funkcja Room Moderation: Użytkownicy* mogą monitorować kto zaprasza inne osoby (lub usuwa zaproszenie) do wirtualnego pokoju spotkań. Daje to dodatkową warstwę kontroli uzupełniającą istniejące mechanizmy szyfrowania wymienianych treści w trybie end-to-end.
  • Ułatwione zarządzanie: Administratorzy* mogą umożliwić użytkownikom logowanie w trybie jednokrotnej identyfikacji SSO (Single Sign On). Pozwala to m.in. na określanie praw dostępu w oparciu o zdefiniowaną rolę użytkownika, generowanie raportów o wykorzystaniu systemu itd. Partnerzy Cisco już rozpoczęli testowe wdrożenia systemu zarządzania kontami użytkowników umożliwiającego wykorzystanie możliwości jakie oferuje Cisco Spark.
  • Integracja kalendarza: Użytkownicy mogą jednym kliknięciem tworzyć nowy wirtualny pokój spotkań na podstawie dowolnego zaproszenia zapisanego w kalendarzu. Każdy może więc utworzyć wirtualną przestrzeń roboczą, która pozwala na współdzielenie pomysłów i treści przed, w czasie i po zorganizowanym spotkaniu.
  • Nowy klient dla Windows: Nowy moduł klienckiego oprogramowania dla Windows zapewnia szybszy niż dotąd dostęp do treści na urządzeniach pracujących pod kontrolą tego systemu, a także automatycznie generuje powiadomienia i komunikaty nawet wtedy, gdy oprogramowanie Cisco Spark nie zostało uruchomione na komputerze.
  • Rozszerzone funkcje obsługi wirtualnych spotkań: Użytkownicy przeglądarki Firefox mogą obecnie współdzielić pliki wideo i ekrany bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek. Wszyscy użytkownicy mogą jednocześnie przeglądać filmy wideo i współdzielić obrazy wyświetlane na ekranach komputerów.
  • Większa liczba obsługiwanych języków narodowych: Rozszerzona została lista obsługiwanych przez Cisco Spark języków. Obecnie obejmuje ona: angielski (brytyjski i amerykański), chiński (uproszczony i tradycyjny), duński, francuski, hiszpański (Ameryka Łacińska i Hiszpania), holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, szwedzki, turecki i włoski.

Użytkownicy indywidualni mogą zarejestrować się i bezpłatnie korzystać z następującego zestawu funkcji Cisco Spark: przesyłania wiadomości w trybie 1:1 lub w ramach utworzonej grupy użytkowników, współdzielenia plików, wideorozmów w trybie 1:1 oraz wirtualnych spotkań maks. 3 osób z możliwością współdzielenia ekranów i mobilnego kalendarza. System umożliwia integrację indywidualnych książek adresowych, samoobsługę w trybie online, a także zapewnia szyfrowanie przesyłanych treści w trybie end-to-end.

Dodatkowo Cisco ogłosiło wprowadzenie subskrypcji na Cisco Spark dla partnerów VAR. Partnerzy wyspecjalizowani w rozwiązaniach Cisco Collaboration mogą obecnie sprzedawać** usługi Cisco Spark klientom poszukującym rozwiązań pozwalających na przyspieszenie i ułatwienie współpracy w ramach grup pracowników lub między zespołami. Dostępne pakiety usług zostały tak opracowane by spełnić indywidualne wymagania różnych firm:

  • Cisco Spark Message – pakiet zawiera wszystkie funkcje Cisco Spark, a dodatkowo mechanizmy: Room Moderation, SSO (Single-Sign-On), synchronizacji usług katalogowych oraz wsparcie techniczne na żywo. Ułatwia firmowym działom IT zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników systemu, a także udostępnia narzędzia do zarządzania usługami w ramach przedsiębiorstwa.
  • Cisco Spark Message and Meet – pakiet zawiera wszystkie elementy Cisco Spark Message, a dodatkowo funkcję wirtualnych spotkań (do 25 użytkowników) oraz uprawnienia do skorzystania z usług WebEx Meeting Center lub Enterprise Edition. Rozszerza to możliwości Cisco Spark w zakresie organizacji wirtualnych spotkań w czasie rzeczywistym dając dostęp do jednego z najlepszych na świecie systemów do uruchamiania i zarządzania konferencjami online.

* Funkcje dostępne dla użytkowników usług Spark Message i Spark Message and Meet.
** Ceny zależą od liczby licencji i indywidualnych rabatów, które mogą być udzielane klientom zaliczanym do różnych kategorii.


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile: +48 515 130 769

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks . Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.