Guest

Bezpieczeństwo, rosnąca ilość danych i potrzeba redukcji kosztów to czynniki mające największy wpływ na IT w polskich firmach – wynika z badania Cisco

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Połowa ankietowanych przez Cisco polskich specjalistów IT potwierdza, że w ich organizacjach korzysta się z usług i aplikacji w chmurze oraz umożliwia pracownikom dostęp do firmowej sieci i gromadzonych w niej danych z prywatnych urządzeń

Warszawa, 3 czerwca 2014r. - Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy gwałtownym wzroście ilości gromadzonych oraz przetwarzanych danych i jednoczesnej potrzebie redukcji kosztów – to czynniki, które zdaniem polskich specjalistów IT będą miały największy wpływ na ich firmy w perspektywie najbliższych 3 lat. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone na grupie ponad 800 uczestników Cisco Forum 2014 – menedżerów i specjalistów IT z polskich firm i instytucji. Cisco Forum to największa w Polsce konferencja technologiczna organizowana przez inżynierów dla inżynierów. Tegoroczna, 16. już edycja Cisco Forum zgromadziła w Zakopanem rekordową liczbę ponad 1200 uczestników.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Uczestnicy Cisco Forum uznali bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem za czynniki, które w najbliższych latach wywrą największy wpływ na IT w ich organizacjach. Wskazała je niemal połowa specjalistów ankietowanych przez Cisco (49%). Wyniki te wpisują się w ogólnoświatowe trendy. Tegoroczne badanie Cisco Annual Security Report mówi bowiem, że poziom cyberzagrożeń jest obecnie najwyższy odkąd zaczęto je śledzić, czyli od 2000r. Wskazuje ponadto na coraz większą złożoność i wyrafinowanie zagrożeń przy jednoczesnym globalnym deficycie ponad miliona specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa IT. Eksperci Cisco podkreślają w swoim raporcie, że firmy chcąc chronić się przed cyberatakami, muszą zwracać uwagę na całe kontinuum zagrożeń. Dlatego Cisco, wzmocnione niedawnymi przejęciami firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem (np. Sourcefire), oferuje obecnie rozwiązania chroniące firmy przed, w trakcie i po ewentualnym ataku.

Coraz więcej danych i rosnące wymagania wobec data center

Niemal równie istotna jak bezpieczństwo w perspektywie najbliższych 3 lat będzie dla polskich specjalistów IT konieczność zmierzenia się ze wzrostem ilości gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych danych (na co wskazało 47% badanych podczas Cisco Forum 2014). Tu również widać, że przewidywania polskich specjalistów IT są zgodne z ogólnoświatowymi trendami. Jak bowiem wskazuje badanie Cisco Global Cloud Index, roczny globalny ruch w centrach danych wzrośnie do roku 2017 trzykrotnie, do 7,7 zettabajtów (zettabajt to miliard terabajtów).

We współczesnym świecie dane otwierają przed firmami i instytucjami zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o optymalizację procesów biznesowych i podejmowanie lepszych decyzji, ale także tworzenie i rozwijanie nowych, bardziej spersonalizowanych usług dla klientów. Big data już jest przedmiotem zainteresowania wielu firm z różnych branż, od produkcji przez handel po logistykę czy bankowość.

Jednocześnie gwałtowny wzrost ilości gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych danych stawia przed firmowymi działami IT ogromne wyzwania dotyczące zapewnienia właściwej infrastruktury centrów danych. Wśród zdecydowanie najważniejszych zagadnień w tym kontekście uczestnicy Cisco Forum wymienili: wydajność (68%), skalowalność (58%) i bezpieczeństwo (50%).

Redukcja kosztów, chmura i BYOD

Trzecim największym wyzwaniem, przed  jakimi w najbliższych latach staną działy IT, jest potrzeba redukcji kosztów. Wskazała ją jedna trzecia specjalistów IT ankietowanych podczas Cisco Forum. – Koszty inwestycji w rozwiązania IT zawsze były jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy planowaniu zakupów i wdrożeń nowych rozwiązań. Z tego względu wiele firm wstrzymywało niezbędne inwestycje. Sytuacja zmieniła się wraz z rozwojem i upowszechnieniem cloud computingu, który sprawia, że firmy nie muszą dokonywać kosztownych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, aby korzystać z najnowszych rozwiązań IT, lecz mogą to robić w modelu As-a-Service. Z naszego badania wynika, że z usług i aplikacji w chmurze już teraz korzysta (lub zacznie korzystać w ciągu najbliższych 6 miesięcy) połowa polskich firm i instytucji – mówi Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland.

W firmach już korzystających z cloud computingu, najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami i usługami chmurowymi są: email (73%), kalendarz (47%), oprogramowanie i aplikacje biznesowe, takie jak księgowość, fakturowanie, zarządzenie sprzedażą etc. (46%) oraz konferencje webowe (39%).

Cloud computing, oprócz redukcji kosztów, daje firmom dużo większą elastyczność w korzystaniu z rozwiązań IT. Pracownicy zyskali dzięki niemu możliwość używania firmowych aplikacji czy oprogramowania nie tylko w biurze i nie tylko z firmowych komputerów, co wpłynęło na wzrost popularności trendu BYOD (Bring Your Own Device). Zdaniem 53% specjalistów IT badanych podczas Cisco Forum 2014, ich organizacje już pozwalają - lub zaczną to robić w ciągu najbliższych 6 miesięcy - na dostęp do firmowej sieci (danych, aplikacji etc.) z urządzeń niebędących ich własnością (prywatnych smartfonów, tabletów, laptopów).

 

 


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów, zdobywając wiedzę i umiejętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog:http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook:https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769