Guest

Cisco i władze Hamburga ogłaszają plany rozwoju inteligentnego miasta i portu przyszłości

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Celem planowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców dzięki technologiom zapewniającym mobilność, efektywność i zrównoważony rozwój

Smart City i Smart Port to projekty pilotażowe w ramach programu Cisco Smart+Connected Communities, realizujące wizję Internetu Wszechrzeczy

Projekty będą wspierane przez otwarty ekosystem firm partnerskich

Rozwój miast i pomyślność ich mieszkańców w coraz większym stopniu zależą od wykorzystania możliwości, jakie dają inteligentne sieci łączące elementy miejskiej infrastruktury. Dostrzegając tę prawidłowość, władze Hamburga, drugiego co do wielkości miasta w Niemczech, zamierzają poprawić jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie innowacyjności, efektywności, mobilności, trwałości i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii.

W tym celu władze Hamburga oraz firma Cisco podpisały porozumienie, które przewiduje tworzenie projektów pilotażowych, dotyczących inteligentnego zarządzania ruchem i oświetleniem ulicznym czy zdalnego świadczenia usług administracyjnych. Pierwsze projekty są już wspierane przez firmy partnerskie, takie jak Philips czy T-Systems. Kolejni partnerzy są zapraszani do przyłączenia się do tego otwartego ekosystemu.

Porozumienie daje władzom Hamburga dostęp do referencyjnych architektur Cisco Smart+Connected Communities oraz definiuje podstawowe zasady dla innych inicjatyw powiązanych z projektem. Cisco potwierdziło także swoją gotowość do współpracy z władzami Hamburga przy tworzeniu cyfrowej agendy dla miasta.

Smart City : Inteligentne zarządzanie ruchem i zdalne usługi dla obywateli

W Hamburgu planowane są obecnie następujące projekty Smart City:

  • Wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego.
  • Inteligentny system zarządzania ruchem w celu optymalizacji jego przepływu i wcześniejszego wykrywanie potencjalnych incydentów.
  • „Wirtualny obywatel”, czyli rozwiązanie umożliwiające korzystanie z usług administracyjnych za pośrednictwem terminali wideo wysokiej rozdzielczości, dostępnych w specjalnych, zdalnych kioskach.

Smart Port

W okolicach portu w Hamburgu rozwijany będzie nteligentny system kontroli przestrzeni parkingowej dla samochodów ciężarowych i ładowarek, co usprawni ruch pojazdów i ich parkowanie. Zostanie on uzupełniony w pełni zintegrowanym systemem zarządzania ruchem, umożliwiając optymalny przepływ samochodów osobowych i ciężarowych. Ma to zapobiegać tworzeniu się korków i wykrywać ewentualne incydenty. Oprócz optymalizacji zużycia energii dzięki wykorzystaniu inteligentego oświetlenia ulicznego, władze portu planują również gromadzenie i analizę danych dotyczących emisji, aby zapewnić bardziej wiarygodne prognozy na temat hałasu, temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń. Infrastruktura portowa będzie zaś monitorowanaw celu zapewnienia jej bezpiecznego i sprawnego działania.

HafenCity

HafenCity jest obecnie największym w Europie projektem rozwoju przestrzeni wewnątrzmiejskiej. Władze Hamburga planują tu realizację projektów pilotażowych, takich jak rozwiązania mobilne pomagające w optymalizacji ruchu ulicznego poprzez oferowanie mieszkańcom alternatywnych możliwości transportu, jak rowery czy współdzielone samochody (także elektryczne). Planowane jest również wdrożenie rozwiązań dla inteligentnych budynków.

Wypowiedzi

Jens Meier, Prezes Zarządu Portu w Hamburgu:

„Port jest sercem gospodarki Hamburga. Jednak naszym celem nie jest nieograniczone budowanie kolejnych prowadzących do niego ulic, połączeń kolejowych i dróg wodnych. W ciągu najbliższych lat będziemy rozwijać port w Hamburgu w taki sposób, aby stał się inteligentny, co pozwoli na dalsze zwiększanie wydajności istniejącej infrastruktury i jakości usług ".

Frank Horch, Senator Hamburga ds. gospodarki, transportu i innowacji:

„Podpisując porozumienie z Cisco, chcemy przygotować nasze miasto do jak najlepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez sieci przyszłości łączące ludzi, procesy, dane i przedmioty, co nie tylko zrewolucjonizuje życie miasta i lokalnych społeczności, ale także w znaczny sposób podniesie jakość i wygodę komunikacji mieszkańców z urzędnikami. Naszym zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wdrażania technologii, które uczynią z Hamburga prawdziwe Smart City”.

Wim Elfrink, Wiceprezes Cisco ds. Rozwiązań Przemysłowych:

„Hamburg szybko staje się jednym z najlepszych na świecie przykładów inteligentnego miasta, które dzięki wizjonerskiemu rozwojowi usług miejskich, ścisłemu zintegrowaniu z nimi usług portowych i wykorzystaniu najnowszych technologii sieciowych w pozytywny sposób zmienia to, jak ludzie żyją, pracują i spędzają wolny czas.”

Michael Ganser, Wiceprezes Cisco w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej:

„Miasta konkurują dziś ze sobą i podobnie jak firmy szukają sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Najważniejsze jest jednak podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jako Cisco jesteśmy dumni, że możemy współpracować z władzami miasta i portu w Hamburgu, wspierając innowacje i pomagając w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy”.

 


Informacje o Cisco:

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy rozwiązań internetowych, które umożliwiają zarówno użytkownikom indywidualnym, firmom, jak i całym państwom podniesienie efektywności, zwiększenie poziomu zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 22 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog:http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook:https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769