Guest

Cisco rozszerza architekturę Application Centric Infrastructure (ACI) o sieci dostępowe i WAN, zwiększając ich automatyzację i podnosząc sprawność infrastruktury IT

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Nowy kontroler APIC (Application Policy Infrastructure Controller) od Cisco pozwala na połączenie procesów automatyzacji i zarządzania w ramach infrastruktury sieciowej i centrów danych.

Warszawa, 6 lutego 2014r. W dobie Internetu Wszechrzeczy i gospodarki opartej na aplikacjach, infrastruktura sieciowa staje się coraz bardziej kluczowym zasobem. Tymczasem wielkość i złożoność sieci staje się coraz istotniejszym problemem dla działów IT,  od których oczekuje się  zapewnienia wysokiej wydajności, niezawodności i dostępności aplikacji – zarówno w centrum danych, jak i w sieciach WAN i LAN.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Cisco rozszerza swoją architekturę Application Centric Infrastructure (ACI) o kontroler Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Enterprise Module, który pozwala korzystać z rozwiązań ACI nie tylko centrom danych, lecz także sieciom dostępowym i WAN.

Cisco nieustannie uaktualnia swoje portfolio rozwiązań dla sieci i centrów danych, czyniąc je otwartymi, programowalnymi i bezpiecznymi. Nowy kontroler Cisco APIC pozwala na jeszcze szersze wykorzystanie mozliwości SDN (Software Defined Networking) i przystosowanie sieci do dynamicznie zmieniających się wymagań aplikacji i ich użytkowników. Dzięki Cisco APIC, firmowe działy IT zyskują pełen wgląd w infrastrukturę sieciową, mogą automatyzować działanie sieci i konfigurować polityki, zarządzając aplikacjami w obrębie sieci dostępowych i WAN. Automatyzacja tego  procesu zdejmuje  z działów IT obowiązek manualnego wykonywania tych powtarzalnych, a przy tym złożonych zadań.

Jednocześnie Cisco zaprezentowało przełomowe hybrydowe rozwiązanie chmurowe, Cisco InterCloud, które ułatwia tworzenie interoperacyjnych i bezpiecznych środowisk chmurowych – publicznych, prywatnych i hybrydowych. Cisco InterCloud, będące częścią platformy Cisco One, jest oprogramowaniem wspierającym chmury hybrydowe poprzez umożliwienie organizacjom łączenia i przenoszenia obciążeń – w tym danych i aplikacji – w zależności od potrzeb, w obrębie różnych, publicznych i prywatnych chmur. Wdrażając Cisco InterCloud, przedsiębiorstwa i dostawcy usług chmurowych będą w stanie stworzyć interoperacyjne, hybrydowe środowisko chmurowe, działające w łatwy i bardzo bezpieczny sposób, przy zachowaniu obowiązujących polityk sieciowych i bezpieczeństwa.

Najważniejsze informacje:

  • Cisco APIC Enterprise Module daje unikalną na rynku możliwość oglądu całej sieci jako jednego organizmu, a nie zbioru pojedynczych elementów. Pozwala to zredukować złożoność sieci, przyspieszyć dostępność aplikacji oraz zwiększyć efektywność zarządzania siecią i usuwania problemów.
  • Cisco APIC pomaga działom IT wygospodarować dodatkowy czas, który w przeciwnym razie musiałby być poświęcony na konfigurowanie sprzętu sieciowego i aktualizowanie obowiązujących polityk, urządzenie po urządzeniu. Cisco APIC automatyzuje wiele zadań działów IT, dzięki czemu ich pracownicy nie muszą manualnie zmieniać konfiguracji poszczególnych komponentów. Ponadto, pozwala na automatyczne dostosowanie polityk do zmian w sieci, co do tej pory było trudne i wymagało dużego wysiłku. W rezultacie, działy IT mogą poświęcić tak wygospodarowany czas na tworzenie innowacyjnych aplikacji biznesowych, wykorzystanie inteligencji sieci, a w rezultacie wywierać bezpośredni wpływ na biznes.
  • Ponadto, Cisco APIC w unikalny na rynku sposób wspiera zarówno nową, jak i już istniejącą architekturę sieciową, w tym interfejsy takie jak OpenFlow, Cisco onePK czy Command Line Interface (CLI). Cisco APIC Enterprise Module wspiera nowe urządzenia, gotowe do obsługi SDN, jak również starszy sprzęt sieciowy Cisco, oferując istniejącej już infrastrukturze ten sam poziom automatyzacji, jaki zapewnia architektura Cisco ACI. Dzięki temu, aby skorzystać z funkcjonalności Cisco APIC, nie trzeba wymieniać aktualnie używanego sprzęt sieciowego.
  • Cisco APIC Enterprise Module działa w oparciu o trzy elementy: skonsolidowaną bazę informacji o sieci, infrastrukturę do obsługi aplikacji i automatyzację. Działając razem, elementy te w istotny sposób zwiększają poziom automatyzacji i sprawność sieci, skracając czas poświęcany przez dział IT na działalność operacyjną o 36 procent.
  • Wychodząc naprzeciw zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, Cisco APIC automatyzuje błyskawiczne wykrywanie i minimalizowanie zagrożeń w obrębie całej sieci, integrując i automatyzując rozwiązania zabezpieczające Cisco SourceFire.
  • Dla zachowania zgodności pomiedzy centralą a oddziałami firm, Cisco APIC zapewnia QoS (Quality of Service) dla całej sieci, a także przyspiesza wdrożenia sieci IWAN (Intelligent WAN). Ponadto, może współpracować z rozwiązaniami innych producentów, zapewniając całościową orkiestrację i zarządzanie siecią WAN.

Dostępność

Cisco APIC Enterprise Module będzie dostępny pod koniec pierwszej połowy 2014 roku, bez żadnych dodatkowych kosztów dla aktualnych i przyszłych użytkowników usługi Cisco SMARTnet.

 


Informacje o Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog:http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769