Guest

Biznesowe przywództwo w cyfrowej erze – Cisco Connect 2013

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Rudolph Giuliani, Peter Hinssen oraz Wojciech Cejrowski spotkali się wczoraj z liderami największych polskich firm, aby rozmawiać o roli odważnego przywództwa i niestandardowych modelach biznesowych w dzisiejszym świecie zdominowanym przez technologie.

26 listopada 2013 odbyła się pierwsza polska edycja Cisco Connect – spotkania, w którym wzięli udział liderzy największych firm w Polsce oraz wizjonerzy technologii i biznesu. Gośćmi specjalnymi byli Rudolph Giuliani – legendarny burmistrz Nowego Jorku, Peter Hinssen - guru innowacyjnego myślenia biznesowego i autor głośniej książki „The new normal”, mówiącej o relacjach między technologią a biznesem oraz Wojciech Cejrowski – polski podróżnik, fotograf, pisarz i publicysta.

Technologia w coraz większym stopniu definiuje nasze życie. Sieć, nowe technologie, internet stały się nieodłącznym elementem codzienności, a na naszych oczach dorasta pokolenie, dla którego dostęp do Internetu jest tym, czym dla jego rodziców dostęp do elektryczności. O tych zmianach i ich wpływie na współczesny świat i biznes opowiadał Peter Hinssen.

„To, co właśnie dzieje się na naszych oczach, to fala procesów łączenia się wszystkiego ze wszystkim. Przepływ informacji w internecie jest coraz bardziej intensywny, zmieniając tym samym cały świat. Zwyczajne sklepy zanikają, a w ich miejsce pojawiają się portale sprzedażowe naszpikowane informacjami - prawdziwe giganty, których serce stanowi klient. Więc skoro cały zewnętrzny świat wchodzi do sieci, to i firmy muszą za tym trendem podążyć” – mówił Peter Hinssen.

Rudolph Giuliani, który otworzył konferencję, skupił się na tym, co znaczy być liderem we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Tłumaczył, jak podejmować niestandardowe decyzje, aby być tym, kto steruje zmianą, a nie tylko za nią podąża. „Prawdziwym liderem może być ten, który ma wizję i potrafi do niej przekonać innych. A to wymaga poczucia własnej wartości, optymizmu i przekonania, że nasza wizja stanie się rzeczywistością” – powiedział Rudolph Giuliani.

Natomiast Wojciech Cejrowski opowiadał o byciu wodzem z punktu widzenia antropologii kultury. „Wódz, szef jest zawsze sam. Może mieć pomocników, doradców, ale w ostatecznym rozrachunku to on musi podejmować decyzje. W momentach kryzysu, gdy nie wiadomo, co robić, to szef przejmuje całkowite dowodzenie. Jego zadaniem jest uspokojenie swoich ludzi i wyprowadzenie ich na prostą ścieżkę” – tłumaczył Cejrowski. Podróżnik omówił również niestandardowe modele i praktyki biznesowe, które sam stosuje.

Podczas konferencji eksperci Cisco – Łukasz Bromirski, Marcin Wawrzyński i Gaweł Mikołajczyk –  poruszali kwestie cyberbezpieczeństwa i ogromu danych, których analiza i właściwe wykorzystanie jest jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnego biznesu. Przedstawili także wizję nadchodzącej epoki Internetu Wszechrzeczy, w której połączone będą ze sobą już nie tylko przedmioty, ale także ludzie, dane i procesy, co otworzy zupełnie nowy rozdział w historii technologii i biznesu, dając początek największej od kilku dekad transformacji w branży.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się prezesi największych polskich firm i przedstawiciele administracji publicznej, dla których była to nie tylko okazja do wysłuchania inspirujących prelekcji, ale także możliwość dzielenia się doświadczeniami i wymiany pomysłów.

„Dociera do nas dużo pozytywnych sygnałów mówiących o tym, że udało nam się osiągnąć nasz główny cel, czyli stworzyć unikalną przestrzeń, w której spotkają się najwyższej klasy CxO aby w swobodnej atmosferze wysłuchać niezwykle interesujących prelekcji i dzielić się własnymi doświadczeniami czy pomysłami” – powiedział Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland. „Zaproszeni goście zostali przyjęci z ogromnym entuzjazmem. Ich wystąpienia zainspirowały uczestników do ożywionych dyskusji o niestandardowych modelach biznesowych i najnowszych trendach w przywództwie” – dodał Dariusz Fabiszewski.

Konferencję prowadził Konrad Napieralski, Dyrektor Rozwoju Rynku w Cisco Systems Poland. Była to pierwsza edycja Cisco Connect, planowane są następne.

Cisco Connect jest organizowane przez Cisco Systems Poland, we współpracy z Partnerami –  firmami Intel, Sevenet, Trecom, Integrated Solutions/Orange.

Partnerzy:

Intel – Główny Partner Technologiczny
Sevenet – Partner Główny
Trecom – Partner Srebrny
Integrated Solutions/Orange – Partner Srebrny

 


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769