Guest

Wspólny program Cisco Networking Academy i Cisco Global Support Center w Krakowie podnosi kompetencje studentów i zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy

LinkedInGoogle+
Podziel się:

41 studentów z Polski i Słowacji zakwalifikowanych do programu Engineer Incubator

Kontynuując swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwój wiedzy i kompetencji studentów, Cisco Networking Academy we współpracy z Cisco Global Support Center w Krakowie uruchomiły program Cisco Engineer Incubator przeznaczony dla studentów kierunków informatycznych. Od początku listopada w programie bierze udział 41 studentów – 21 z Polski i 20 ze Słowacji. Finalistów programu wybrano spośród 80 studentów – słuchaczy programu Cisco Networking Academy z czterech polskich i dwóch słowackich ośrodków uniwersyteckich (Kraków, Wrocław, Gliwice, Rzeszów, Koszyce, Żilina).

Aby zakwalifikować się do programu, studenci Cisco Networking Academy przeszli przez proces rekrutacji, przygotowany na podstawie procesu Assessment Center, jaki przeprowadzany jest podczas rekrutacji do Cisco Global Support Center w Krakowie. Dzięki temu uczestnicy mogli przekonać się  jak wygląda rzeczywista rekrutacja i jakie są oczekiwania ze strony rekrutującego zespołu.

Na podstawie wyników Assessment Centre do programu Engineer Incubator zakwalifikowano 41 uczestników. Od listopada do marca będą oni brali udział w kursie, który obejmie  m.in.:

  • Kursy z poziomu Professional (CCNP) w ramach programu Cisco Networking Academy prowadzone w miastach, w których na co dzień uczą się uczestnicy;
  • Comiesięczne seminaria  z inżynierami Cisco w biurze Cisco Global Support Center w Krakowie;
  • Bezpośredni kontakt z inżynierami Cisco i możliwość poznania specyfiki pracy w różnych działach krakowskiego biura Cisco;
  • Stałą informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce.

- Program Engineer Incubator stwarza studentom Cisco Networking Academy niepowtarzalną okazję, aby z jednej strony kontynuować rozwijanie umiejętności w dziedzinie technologii IT , a z drugiej –nabywać tzw. kompetencje miękkie, niezbędne do tego, aby znaleźć zatrudnienie w najlepszych technologicznych firmach świata, takich jak Cisco – mówi Ullie Versavel, menedżer działu usług wsparcia technicznego w Cisco Global Support Center w Krakowie.

O Cisco Networking Academy

Celem programu Cisco Networking Academy działającego w Polsce od 2000 r. jest rozwijanie wśród uczniów i studentów umiejętności w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i specjalistycznym, przygotowanie do dalszej edukacji informatycznej lub podjęcia pracy w sektorze IT i pomoc w uzyskaniu globalnie uznanych certyfikatów. Akademia Cisco zapewnia również zdobycie kwalifikacji zawodowych wymaganych przez współczesny rynek pracy, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, praca zespołowa czy krytyczne myślenie. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 600 współpracujących z programem szkół średnich i uczelni, w których kształci się ponad 20 tys. słuchaczy. Dotychczas w Polsce w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 90 tys. uczniów i studentów.

O Cisco Global Support Center w Krakowie

Cisco Global Support Center w Krakowie należy do sieci centrów wsparcia Cisco rozmieszczonych na całym świecie. Obsługuje klientów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Rosji (EMEAR). Obecnie centrum zatrudnia 300 osób. Centrum świadczy usługi wsparcia technicznego i biznesowego dla klientów, partnerów oraz pracowników Cisco, obejmując zakresem działań takie działy firmy jak Cisco Services, dział finansowy, IT, operacyjny i inne. Krakowskie centrum otwarto w maju 2012r. W lipcu tego roku, na skutek dynamicznego rozwoju i wzrostu zatrudnienia, Cisco Global Support Center otworzyło w Krakowie drugie biuro.

 


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769