Guest

W stronę aplikacji – nowa strategia Cisco w obszarze Data Center

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 13 września 2013r. – Firma Cisco zaprezentowała przełomową architekturę sieciową dla centrów danych, która pozwoli przystosować je do nowych realiów i wymagań definiowanych przez dynamiczny rozwój chmury i dostępnych w niej aplikacji, dając jednocześnie początek erze infrastruktury stawiającej na pierwszym miejscu obsługę aplikacji (tzw. Application-Centric Infrastructure).

Wprowadzenie tej fundamentalnej zmiany zostało przyspieszone dzięki przejęciu przez Cisco większościowego pakietu udziałów w firmie Insieme Networks. Infrastruktura Application-Centric pozwoli działom IT na szybkie dostarczanie aplikacji biznesowych do użytkowników końcowych w znacznie prostszym modelu operacyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności i bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu kosztów. Otwarta, programowalna i zautomatyzowana infrastruktura pomoże też sprostać wymaganiom związanym z wdrażaniem rozwiązań chmurowych oraz aplikacji Big Data.

Cisco poinformowało również o dodaniu dwóch kluczowych, innowacyjnych rozwiązań do swojej architektury UnifiedFabric. Dynamic Fabric Automation (DFA) to rozwiązanie, które automatyzuje udostępnianie sieci, upraszcza zarządzanie jej topologią oraz optymalizuje transmisję danych dla uzyskania większej wydajności i skalowalności. Z kolei najnowsze przełączniki z serii Nexus 7700 i karty liniowe serii F3, oferujące najwyższą na rynku skalowalność portów 40G/100G, zapewniają najbardziej kompleksowe funkcje wśród przełączników dla centrów danych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Infrastruktura Application-Centric

Najważniejsze cechy nowej architektury:

 • Szybkość wdrażania aplikacji (w każdym miejscu, przy każdym obciążeniu): Czas wdrażania aplikacji jest redukowany dzięki w pełni zautomatyzowanej oraz programowalnej infrastrukturze sieci.
 • Wspólna, otwarta platforma dla infrastruktury fizycznej, wirtualnej i chmurowej: Nowa architektura zapewnia pełną integrację obejmującą aplikacje fizyczne i wirtualne, normalizując dostęp do punktów końcowych przy zachowaniu elastyczności oprogramowania oraz wydajności, przepustowości i widoczności sprzętu w środowiskach zwirtualizowanych, fizycznych czy chmurowych.
 • Architektura systemowa: Całościowe, uproszczone podejście do integracji infrastruktury, usług i zabezpieczeń, połączone z telemetrią w czasie rzeczywistym oraz możliwościami rozbudowy na potrzeby przyszłych usług.
 • Ujednolicone zarządzanie i obsługa: Wspólne ramy dla polityk zarządzania oraz sprawny model automatyzacji działania zespołów zajmujących się siecią, bezpieczeństwem i aplikacjami, który może być w przyszłości rozszerzony o przetwarzanie i magazynowanie danych.
 • Otwarte interfejsy programowania i polityka wobec Partnerów: Wsparcie dla szerokiego ekosystemu Partnerów oraz udostępnianie pełnego zestawu otwartych interfejsów do programowania aplikacji.
 • Wykorzystanie możliwości krzemu: Zrównoważone podejście zwiększa skalę innowacji i szybkość wdrażania, umożliwiając w przyszłości prostą migrację do infrastruktury typu Application-Centric. Takie podejście skutkuje optymalizacją ceny, wydajności, przepustowości, bezpieczeństwa oraz zużycia energii przy jednoczesnej możliwości modernizacji dotychczas używanej infrastruktury kablowej z wykorzystaniem światłowodów. Pozwala to obecnie na bezproblemową migrację do standardu 40G, a w przyszłości do 100G, dzięki czemu klienci mogą zoptymalizować zarówno swoje nakłady inwestycyjne, jak i operacyjne.

Unified Fabric

Cisco rozszerza rodzinę rozwiązań Nexus, nieustannie rozwijając architekturę Unified Fabric i zwiększając skalowalność, sprawność i możliwości zarządzania sieciami.

Innowacje oferowane przez nowe rozwiązanie Cisco Dynamic Fabric Automation (DFA):

 • Optymalizacja infrastruktury oraz większa efektywność i skalowalność sieci: Zoptymalizowana topologia typu spine-leaf w połączeniu z panelem sterowania oraz zintegrowanymi elementami fizycznymi i wirtualnymi zapewnia dowolnej sieci, bez względu na lokalizację, płynny, mobilny dostęp do maszyn fizycznych i wirtualnych oraz możliwość rozbudowy. Rozwiązanie takie gwarantuje również większą elastyczność, mniejszą awaryjność oraz doskonałą skalowalność pozwalającą obsłużyć ponad 10000 podmiotów/sieci.
 • Uproszczone zarządzanie topologią sieci oraz otwarte interfejsy programowania aplikacji: System Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) 7.0 oferuje scentralizowane zarządzanie siecią, w tym jej zautomatyzowane udostępnianie, wspólny punkt dostępu oraz pełną widoczność hostów, sieci i jej użytkowników. Ponadto otwarte interfejsy programowania umożliwiają lepszą integrację z narzędziami do automatyzacji i orkiestracji oraz platformami chmurowymi.
 • Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) 7.0: Pojedynczy punkt zarządzania automatyzuje i upraszcza wdrażanie infrastruktury, umożliwia jej dynamiczne udostępnianie dla maszyny wirtualnej (VM) oraz udostępnia narzędzia do rozwiązywania problemów.
 • Cisco Prime Network Services Controller 3.6: Dynamicznie tworzy usługi sieciowe, komunikując się z rozwiązaniami VMware i Cisco Nexus 1000V, a także przesyłając istotne dane do DCNM.
 • Automatyczne udostępnianie i zwiększenie sprawności sieci: Umożliwia automatyzację i udostępnianie sieci, ułatwiając wdrażanie fizycznych serwerów i wirtualnych maszyn oraz ich przenoszenie w ramach danej infrastruktury. Bazując na szablonach profili sieciowych, konkretne przypadki stosowania polityk sieciowych są automatycznie tworzone i przypisywane do danego węzła sieci po udostępnieniu przez administratora fizycznej lub wirtualnej maszyny. Ponieważ maszyny wirtualne mogą być przemieszczane w ramach całej sieci, polityka sieciowa jest automatycznie przydzielana do konkretnego przełącznika.

Połączenie powyższych elementów przynosi znacznie większe korzyści w porównaniu do rozwiązań stricte programowych czy bazujących tylko na sieciach fizycznych.

Nowe moduły i przełączniki Nexus 7700

Cisco rozszerza rodzinę rozwiązań Nexus 7000 o nowe przełączniki z serii Nexus 7700 oraz karty liniowe serii F3:

 • Nowe przełączniki z serii Nexus 7700 to niezwykle efektywne rozwiązania, dostępne w wersjach Nexus 7710 (10 slotów) i Nexus 7718 (18 slotów).
 • Nowe karty liniowe serii F3, które zapewniają pełne wsparcie dla przełączników z serii 7000 i 7700, oferują przepustowość rzędu 40G/100G, efektywność energetyczną zwiększoną o 60% oraz obsługę szerokiego zestawu funkcjonalności przełączników dla centrum danych.
 • Dzięki tym innowacjom Nexus 7718 jest najwydajniejszym w branży przełącznikiem oferującym przepustowość 40G (do 384 portów) i 100G (do 192 portów). Całkowita, maksymalna wydajność przełącznika Nexus 7718 wynosi 83Tb/s.

Nowe przełączniki z serii Nexus 7700 są już dostępne w sprzedaży. Nowe karty liniowe serii F3 wejdą na rynek jeszcze w tym roku.

Dodatkowe informacje:

Cisco Unified Fabric
Cisco Open Network Environment
Blog Cisco Data Center
Blog Cisco Unified Fabric Innovations
Cisco Data Center Services


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769