Guest

W najbliższych latach Wi-Fi stanie się dla użytkowników smartfonów dominującym standardem łączności z Internetem

LinkedInGoogle+
Podziel się:

BYOD (Bring Your Own Device), usługi lokalizacyjne i offload napędzją rosnące zapotrzebowanie na technologie Wi-Fi.

Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. – W latach 2012 – 2017 mobilny transfer danych w Polsce wzrośnie 10-krotnie, osiągając już za cztery lata poziom 113 milionów gigabajtów miesięcznie – wynika z danych zawartych w raporcie Cisco Visual Networking Index. Będzie to efektem utrzymującego się popytu na smartfony, tablety i inne urządzenia oferujące mobilną łączność z siecią. Jednocześnie rosnąca liczba mobilnych urządzeń obsługujących Wi-Fi w połączeniu z coraz większą liczbą publicznych hotspotów doprowadzi do sytuacji, w której Wi-Fi stanie się dominującym standardem łączności dla smartfonów.

- Do niedawna większość inżynierów i menedżerów związanych z rynkiem technologii mobilnych postrzegało Wi-Fi jako „biedniejszego kuzyna” licencjonowanych rozwiązań komunikacji mobilnej.
I z pewnością nigdy nie widzieli żadnej roli dla Wi-Fi w kontekście sieci mobilnych i swojej branży. Eksplozja mobilnego transferu danych zmieniła tę sytuację. Większość operatorów mobilnych zdaje sobie obecnie sprawę, że Wi-Fi offloading może, i musi, pełnić istotną rolę w zapobieganiu przeciążeniom sieci
i niezadowoleniu klientów
– mówi Marcin Wawrzyński, Product Sales Specialist w Cisco Systems Polska.

 Zdaniem autorów innego raportu, przygotowanego w ostatnim czasie przez Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), w ciągu dwóch najbliższych lat ponad 75 proc. smartfonów będzie regularnie łączyć się z sieciami Wi-Fi, zaś ich użytkownicy będą korzystać z tego standardu przez połowę czasu, jaki spędzają w Internecie. Ponadto, zdaniem ekspertów z Cisco IBSG, operatorzy mobilni mogą przenieść do Wi-Fi nawet do 30 proc. ruchu w swoich sieciach, uzyskując z tego tytułu znaczne oszczędności. Przykładem może być Arabia Saudyjska, gdzie jak wynika z szacunków, w ciągu najbliższych pięciu lat operatorzy będą musieli wydać ponad 3 miliardy dolarów na rozwój szerokopasmowych sieci mobilnych – takich jak HSPA czy LTE, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transfer mobilny. W zależności od tego, jaką część ruchu w Internecie operatorzy zdecydują się przenieść do Wi-Fi w ramach technologii offload, ich oszczędności mogą osiągnąć nawet 900 milionów dolarów, co stanowi około 1/3 całkowitych kosztów inwestycji w sieci szerokopasmowe potrzebnych w skali całego kraju.

- Gwałtowny rozwój zapotrzebowania na transmisję szerokopasmową w sieciach bezprzewodowych spowodował wśród operatorów zainteresowanie technologiami, takimi jak small cells czy też Wi-Fi. Wiodący dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, w tym Cisco, rozumieją, że sieci przyszłości będą w pełni zintegrowanym ekosystemem różnych technologii, gdzie dużą rolę będą pełnić instalacje w skali mikro. W efekcie producenci coraz częściej wprowadzają rozwiązania, które dzięki swojej elastyczności integrują różne technologie tj. np. 3G, 3.5G, 4G i WiFi, a dzięki skalowalności mogą być implementowane nie tylko przez największych operatorów, ale także przez średnie i małe podmioty na rynku telekomunikacyjnym – mówi Marcin Wawrzyński z Cisco. – W Polsce istnieje wiele podmiotów działających w częstotliwościach 3.4-3.8 GHz, które dotychczas były kojarzone wyłącznie z systemami WiMAX. Możliwość ewolucyjnej migracji z technologii WiMAX do ekosystemu LTE TDD i co za tym idzie perspektywa maksymalizacji zysku będzie stanowiła niezwykle atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla podmiotów  posiadających rezerwacje lokalne, jak i dla T-Mobile, Netii czy Softnet Group, które dysponują ogólnopolską rezerwacją tych pasm – dodaje Marcin Wawrzyński.

 


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769