Guest

Internet Wszechrzeczy motorem rozwoju gospodarczego

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Najnowsze badanie Cisco pokazuje, że zdaniem liderów biznesowych Internet Wszechrzeczy wpłynie na wzrost globalnego zatrudnienia. W 2013r. największe zyski z Internetu Wszechrzeczy czerpać będą firmy z USA, Chin i Niemiec.

SAN JOSE, Kalifornia, 19 czerwca 2013r. – Według najnowszych badań Cisco Internet of Everything Value Index, rosnąca popularność Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything - IoE) umożliwia firmom zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę jakości obsługi klientów, lepszą współpracę oraz większą innowacyjność.

33 procent ankietowanych liderów biznesowych i IT z całego świata uznało, że światowy rynek pracy wzrośnie dzięki Internetowi Wszechrzeczy, zaś 47 procent spodziewa się wzrostu płac, który ma być efektem pojawienia się nowych zawodów wymagających wysoko wykwalifikowanego personelu.

Badanie przeprowadzone wśród 7500 liderów biznesowych i IT z 12 państw pokazuje, że firmy, które inwestują w sieci umożliwiające połączenie i interakcję pomiędzy urządzeniami, danymi, procesami czy ludźmi są znacznie efektywniejsze oraz oferują nowe możliwości swoim klientom, co pozwoli im na wygenerowanie największych zysków, szacowanych na 613 miliardów dolarów w roku 2013.

„Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że wkraczamy w nową erę internetu, która pozwoli na zdobycie przewagi konkurencyjnej firmom, branżom czy nawet całym regionom. W ciągu najbliższej dekady konkurencyjność będzie opierać się na tym, jak firmy rozumieją i potrafią wykorzystać możliwości oferowane przez Internet Wszechrzeczy – nie tylko od strony technologicznej i operacyjnej, ale także komunikacji z klientami i partnerami” – powiedział Michael Ganser, wiceprezes Cisco w regionie Europy Środkowej. „W przemyśle możemy śledzić ciągle wzrastającą liczbę fabryk, które wykorzystują zautomatyzowane linie produkcyjne, roboty oraz systemy monitorujące zużycie energii, jakość czy poziom dostaw. Proces ten rozpoczął się także w Europie Środkowej, obejmując m.in. przemysł motoryzacyjny, logistykę i usługi transportowe oraz duże obiekty sportowe takie jak stadiony. Z zalet czwartej fazy rozwoju internetu z powodzeniem korzystają także start-upy”– dodał Ganser.

Internet Wszechrzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, generująca pewną nową wartość. Kolejne etapy rozwoju technologicznego, w tym Internet Przedmiotów (Internet of Things), mobilna rewolucja, cloud computing i rosnące znaczenie Big Data, uzupełniając się, pozwalają na korzystanie z możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy (IoE).

Pierwsze tego rodzaju badanie pokazuje, że największa wartość wygenerowana przez IoE w 2013 roku związana będzie z łańcuchem dostaw (158,8 miliarda USD) oraz z rozszerzeniem usług dla klientów (145,3 miliarda USD). Ponadto, ankietowani uznali przyspieszenie tempa innowacji, zaspokojenie potrzeb klientów związanych z nowymi sposobami interakcji oraz konieczność automatyzacji procesów biznesowych za czynniki napędzające rozwój Internetu Wszechrzeczy.

Badanie obejmujące 12 krajów generujacych w sumie 70 procent światowego produktu krajowego brutto zostało przeprowadzone przez Cisco Consulting Services Research & Economics Practice, przy wsparciu Centrum Cyfrowego Biznesu działającego w ramach MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Z przeprowadzonych badań wynika, że dzięki wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez Internet Wszechrzeczy kwota możliwa do uzyskania z tytułu zwiększenia efektywności operacyjnej i jakości obsługi klienta wyniesie około 14,4 biliona dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Dodatkowe wnioski płynące z przeprowadzonego badania:

 • Największe zyski z związane z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez IoE w 2013 r. uzyskają firmy w USA, Chinach i Niemczach. (Szacunkowa wartość w 2013r. w mld dolarów)
  1 USA $ 253.0
  2 Chiny $ 76.9
  3 Niemcy $ 54.4
  4 Japonia $ 41.0
  5 Australia $ 35.6
  6 Francja $ 32.2
  7 Kanada $ 30.2
  8 Wielka Brytania $ 28.4
  9 Indie $ 18.2
  10 Brazylia $ 17.3
  11 Rosja $ 17.0
  12 Meksyk $ 9.2
 • Aby uzyskać jak największą wartość ze zmian gospodarczych implikowanych przez IoE firmy powinny:
  • Inwestować w wysokiej jakości infrastrukturę technologiczną oraz odpowiednie narzędzia.
  • Zapewnić możliwość integracji nowych technologii z istniejącą infrastrukturą IT.
  • Wdrożyć efektywne systemy zarządzania informacjami.
 • Aby zmaksymalizować korzyści, firmy powinny skupić się na odpowiednich możliwościach oferowanych przez IoE, kluczowych dla danej branży:
  • Produkcja i przemysł: wielowymiarowa analiza danych w czasie rzeczywistym; współpraca i komuniacja za pośrednictwem wideo; zdalny monitoring zasobów fizycznych.
  • Energetyka: integracja danych z czujników; możliwość lokalizacji ekspertów; analiza predykcyjna.
  • Sprzedaż detaliczna: wizualizacja danych i analizy predykcyjne; BYOD i interakcja z klientami; płatności mobilne i zdalny monitoring zachowań konsumenckich
 • Firmy z sektora przemysłowego i usługowego mają największy potencjał jeśli chodzi o generowanie zysków dzięki możliwościom oferowanym przez IoE. Jednak najlepsze wyniki w 2013 roku, związane z wykorzystaniem IoE, uzyskują firmy z sektora zaawansowanych technologii, telekomunikacyjnego oraz finansowego.
 • W 2013 roku największy wpływ na wartość rynku IoE będą miały: łańcuchy dostaw (158,8 miliardów dol.) i doświadczenia klientów (145,3 miliardów dol.).
 • W 2013 roku największy wpływ na wartość rynku IoE będą miały: łańcuchy dostaw (158,8 miliardów dol.) i doświadczenia klientów (145,3 miliardów dol.).
  Obszary kluczowe dla rozwoju IoE:
  Zaopatrzenie: 158,8 miliarda dol.
  Doświadczenie klienta: 145,3 miliarda dol.
  Innowacyjność: 110,5 miliarda dol.
  Wykorzystanie zasobów: 109,7 miliarda dol.
  Wydajność pracowników: 89,3 miliarda dol.
 • Analiza zysków generowanych przez IoE pokazuje, że nie zawsze wielkość firmy jest równoznaczna z największym dochodem. Na sukces w wykorzystaniu IoE wpływa przede wszystkim strategia firmy, a nie jej wielkość czy siła finansowa.
 • Liderzy biznesowi z całego świata wierzą, że IoE pomoże poprawić bezpieczeństwo informacji. Połowa ankietowanych odpowiedziała, że IoE zapewni lepsze bezpieczeństwo, 26 procent badanych uznało, że poziom zabezpieczeń nie ulegnie zmianie.

Więcej informacji na temat Internetu Wszechrzeczy oraz przeprowadzonego badania można znaleźć na stronie: http://www.internetofeverything.com.


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769