Guest

Cisco wprowadza oprogramowanie usprawniające współpracę wideo i przyspieszające komunikację w sektorze B2B

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Ulepszone oprogramowanie umożliwia klientom osiągnięcie wydajności do 70% większej, niż zapewnia to istniejąca infrastruktura.

Warszawa, 26 marca 2013 r. Cisco wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które łączy efektywne oprogramowanie z inteligentnym wykorzystaniem sieci do prowadzenia współpracy wideo dla przedsiębiorstw.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Ulepszenie oprogramowania zmniejsza koszty współpracy wideo: Cisco wprowadza nowe oprogramowanie, które rozpoznaje typ i wielkość zasobów (np. porty, przepustowość, infrastrukturę) potrzebnych do prowadzenia spotkania w oparciu o wykorzystywane i automatycznie konfigurowane punkty końcowe. Zapewnia to klientom do 70% efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury służącej do współpracy oraz pomoc w skalowaniu usług wideo w ekonomiczny sposób, bez utraty jakości.
  • Rozwiązania Cisco TelePresence® oraz Cisco WebEx® ułatwiają współpracę w sektorze B2B: Cisco wykorzystuje oprogramowanie do integracji dwóch wiodących na rynku platform, w sposób do tej pory niedostępny. Klienci mogą teraz zaprosić do siebie na spotkanie dowolną osobę spoza danej organizacji, która może uczestniczyć w spotkaniach TelePresence® i WebEx® przez przeglądarkę internetową. W przypadku połączenia konferencji WebEx i TelePresence użytkownicy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, bez względu na to, czy korzystają z punktu końcowego TelePresence czy klienta WebEx, na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Ponadto każdy użytkownik będzie mógł łatwo udostępniać treści z komputera lub punktu końcowego TelePresence, a oprogramowanie automatycznie dostarczy dane wszystkim uczestnikom, zarówno korzystającym z usługi TelePresence, jak i WebEx, na laptopie lub innym urządzeniu mobilnym. Nowe funkcje ułatwiają użytkownikom planowanie łączonych spotkań za pomocą narzędzi obsługujących kalendarze, takich jak Microsoft Outlook, lub aplikacji wykorzystujących przeglądarkę. Organizator tworzy jeden kalendarz zaproszeń dla wszystkich konferencyjnych punktów końcowych, a sieć automatycznie rezerwuje zasoby niezbędne do obsługi spotkania.
  • Całkowita przejrzystość ruchu wideo w sieci: Cisco zapewnia obecnie menedżerom IT wyjątkową przejrzystość ruchu wideo w sieci dzięki nowym usprawnieniom architektury medianet. Punkty końcowe TelePresence i aplikacje Cisco JabberTM[1] są teraz dostarczane z wbudowanym oprogramowaniem medianet. Jako część architektury Cisco® medianet oprogramowanie to automatycznie synchronizuje punkty końcowe z siecią. Dodatkowo nowe funkcje rozwiązania medianet umożliwiają monitorowanie ruchu wideo z poziomu wszystkich punktów końcowych, zapewnianie potencjalnej przepustowości lub rozwiązywanie problemów z jakością, a także ustawienia zapewniające sprawne przeprowadzenie krytycznych wideokonferencji.
  • Opcje rozszerzeń dla partnerów obejmujące rozwiązanie „wideo jako usługa” w chmurze: Wiele usprawnień Cisco dotyczących infrastruktury może być wykorzystanych przez partnerów do ulepszenia jakości ich usług. Obecnie partnerzy mogą zaproponować różne modele usług, które zapewniają prowadzenie wideokonferencji  wysokiej jakości, w sposób bezpieczny i bez konieczności rezerwacji. Wystarczy po prostu wybrać numer telefoniczny i wprowadzić kod dostępu. Uczestnicy mogą dołączyć do tego typu spotkań z różnych sieci i różnych punktów końcowych  takich  jak aplikacja Jabber, samodzielne stanowiska wideokonferencyjne, czy dedykowane pokoje ze zintegrowanymi systemami Telepresence.
  • Rzeczywiście, zgodnie z najnowszym raportem Visual Networking Index, globalny udział przedsiębiorstw w wideokonferencjach wzrośnie z 36,4 mln użytkowników w 2011 roku do 218,9 mln użytkowników do roku 2016. To nowe innowacyjne oprogramowanie Cisco zapewnia organizacjom narzędzia do łatwego i ekonomicznego skalowania usług wideo w swoich sieciach, jednocześnie dostarczając zunifikowane możliwości współpracy użytkownikom różnych urządzeń i aplikacji, od rozwiązania Jabber® przez WebEx do TelePresence.

Artur Czerwiński,  dyrektor ds. rozwoju rynku odpowiedzialny za rozwiązania wideo w Cisco Systems Poland
„Nasi klienci wymagają technologii, która umożliwia pracownikom wykonywanie obowiązków w preferowany przez nich sposób i łączy ich za pomocą technik wideo wewnątrz jak i na zewnątrz miejsca pracy. Nasze wiodące na rynku rozwiązania w obszarze sprzętu i oprogramowania do współpracy (Collaboration zostały teraz wzbogacone o innowacyjną aplikację zapewniającą użytkownikom skalowanie ich sprzętowych punktów końcowych i umożliwiają usługi wideo* większej liczbie użytkowników). Zapewniamy również lepszą współpracę w sektorze B2B, oferując jedno zintegrowane rozwiązanie dla użytkowników korzystających z połączeń wizualnych, pozwalające na zestawienie konferencji z wieloma osobami, na każdym urządzeniu, wewnątrz lub na zewnątrz swojej organizacji”.

Dodatkowe zasoby:

Informacje o Cisco Collaboration

Poza wyróżnianymi rozwiązaniami  komunikacji mobilnej i IP, opieki serwisowej zapewnianej klientom, oprogramowaniem społecznościowym dla przedsiębiorstw, internetowymi konferencjami, komunikatorami oraz interoperacyjną teleobecnością, firma Cisco zapewnia również zintegrowane rozwiązania współpracy oparte na sieci i otwartych standardach. Te rozwiązania tworzą platformy na miejscu, w siedzibie u klienta, oparte na chmurze lub zwirtualizowane, bazujące na usługach Cisco i naszych partnerów, które pomagają w rozwoju biznesu, produktywności i innowacyjności. Wspomagają również wzrost wydajności zespołu, chronią inwestycje oraz upraszczają proces wyszukiwania odpowiednich osób i informacji.


[1] Cisco Jabber for Windows

 


Informacje o firmie Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób kontaktowania się ludzi między sobą, komunikacji i współpracy. Więcej informacji na temat Cisco – na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com

Polskie informacje Prasowe firmy znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/ natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Gabriela Mojkowska, Point of View
Tel. 669 518 899; 22 375 65 04;
Email: gm@pov.pl

Andrzej Mazurowski, Point of View
Tel. 502 221 491; 22 375 65 23;
Email: am@pov.pl