Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online — do zatwierdzenia

Poniższe Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych zostanie opublikowane 27 Czerwiec 2016 r.

Cisco Systems, Inc., jej podmioty zależne (zwane łącznie "Cisco") dbają o ochronę Twojej prywatności i starają się zapewnić pozytywne wrażenia z pobytu na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i usług ("Rozwiązanie", lub "Rozwiązania"). Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy stron internetowych Cisco, na których znajdują się odnośniki do niniejszego Oświadczenie i opisuje, w jaki sposób traktujemy dane osobowe. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie informacji osobowych znaleźć można w suplementach po prawej stronie lub w zawiadomieniach przekazywanych w momencie zbierania danych. Na określonych stronach internetowych Cisco mogą znajdować się odrębne Oświadczenia o ochronie danych osobowych, które opisują w jaki sposób traktujemy dane osobowe na tych konkretnych stronach. Jeśli zawiadomienie przekazane w momencie zbierania informacji lub oświadczenie o ochronie danych osobowych na konkretnej stronie internetowej są sprzeczne z treścią niniejszego Oświadczenia, wówczas moc wiążącą ma treść takiego zawiadomienia lub oświadczenia dla konkretnej strony.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Nasza firma może zbierać informacje dotyczące Ciebie, w tym dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i interakcji z nami. "Dane osobowe" są to każde informacje, które mogą służyć do zidentyfikowania danej osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa konta w mediach społecznościowych lub numer karty płatniczej. Jeśli powiążemy inne dane z Twoimi danymi osobowymi, wówczas te powiązane dane także będziemy traktować jako dane osobowe. Zbieramy także dane osobowe od zaufanych podmiotów zewnętrznych i zlecamy zbieranie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Zbieramy dane osobowe z wielu powodów, np.:

 • obsługa Twojego zamówienia;
 • zapisanie Cię na newsletter;
 • wysyłanie wiadomości marketingowych;
 • utworzenie konta;
 • umożliwienie korzystania z określonych funkcji naszych Rozwiązań;
 • personalizacja kontaktu z nami;
 • świadczenie obsługi klienta;
 • zarządzanie podaniem o pracę;
 • zbieranie informacji podczas procesu egzaminacyjnego, gdy otrzymujesz opracowany komputerowo test certyfikacyjny.

My oraz osoby trzecie, którym to zadanie zlecamy, możemy łączyć informacje, które stopniowo uzyskujemy od Ciebie podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych, z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł. Pomaga to nam zwiększyć ogólną dokładność i kompletność naszych stron internetowych, a także lepiej dopasowywać sposoby interakcji z Tobą.

Jeśli zdecydujesz się przekazać Cisco dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu), oświadczasz tym samym, że posiadasz upoważnienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materiałów referencyjnych lub podawania referencji w procesie ubiegania się o pracę.

W niektórych przypadkach Cisco może zbierać dane automatycznie za pośrednictwem ciasteczek, rejestrów sieciowych, sygnałów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Informacje te służą lepszemu rozpoznaniu i poprawie jakości użytkowania, parametrów i skuteczności serwisu internetowego oraz dopasowaniu jego treści i ofert do Twoich potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie "Pliki cookie i inne technologie internetowe".

powrót do góry

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych wiadomości dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem. Danych osobowych używamy między innymi do następujących działań:

 • dostarczenie zamówionego Rozwiązania;
 • wsparcie i ulepszanie naszych Rozwiązań oraz Twojego pobytu na naszych stronach;
 • personalizacja stron internetowych, newsletterów i innych komunikatów;
 • administrowanie i przetwarzane Twoich egzaminów certyfikacyjnych;
 • wysyłanie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpośrednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.

Masz prawo w dowolnym terminie zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

powrót do góry

Dostęp do Twoich danych osobowych i ich dokładność

Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. W celu uaktualnienia swoich danych osobowych i zmiany preferencji w zakresie komunikacji skontaktuj się z nami. Dodatkowo masz możliwość przejrzenia lub edycji swoich danych osobowych online:

Dokładamy w dobrej wierze starań, by realizować uzasadnione wnioski o dostęp lub poprawienie nieprawidłowych danych. Odpowiemy na Twój wniosek o dostęp do danych w ciągu 30 dni.

Niektóre podmioty Cisco mogą czasem pełnić obowiązki administratorów danych. Gdy podmiot Cisco działa jako administrator danych, możesz bezpośrednio u tego podmiotu Cisco wykonywać swoje prawa do dostępu i wnioskować o zmianę lub wyłączenie na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych.

powrót do góry

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci możliwość selekcjonowania informacji dostarczanych w uzupełnieniu naszych Rozwiązań. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie w następujący sposób:

 • stosownie do instrukcji podanych w każdym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym możesz wycofać się z udziału w konkretnej kampanii mailingowej.
 • Wysyłając nam wiadomość e-mailem lub pocztą na adres: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Upewnij się, że w wiadomości podane jest Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także których materiałów nie chcesz już otrzymywać.

Wybory te nie dotyczą odbioru obowiązkowych komunikatów, które uznawane są za część określonych Usług i które możesz okresowo otrzymywać, chyba że zrezygnujesz z Rozwiązania zgodnie z odpowiednimi warunkami. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco po to, by mogli udostępnić Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tu.

Korzystając z naszych stron internetowych lub przekazując nam dane osobowe wyrażasz zgodę na nawiązywanie przez nas z Tobą łączności elektronicznej dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Jeśli poweźmiemy wiadomość o naruszeniu systemu bezpieczeństwa możemy próbować skontaktować się z Tobą elektronicznie umieszczając na naszych stronach internetowych zawiadomienie lub wysyłając Ci e-mail. Może przysługiwać Ci prawo odbioru takiego zawiadomienia na piśmie. Powiadom nas, jeśli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną zawiadomień o naruszeniach bezpieczeństwa.

powrót do góry

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych wiadomości dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem. Możemy udostępniać dane osobowe:

 • wewnątrz firmy Cisco lub dowolnej spółce zależnej Cisco na świecie na potrzeby przetwarzania lub przechowywania danych;
 • partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, by mogli udostępnić Ci informacje o swoich produktach lub usługach (aby zastrzec udostępnianie przez Cisco informacji osobom trzecim na ich potrzeby marketingowe, kliknij tu);
 • partnerom biznesowym, dostawcom usług, upoważnionym przedstawicielom będącym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu realizacji zamówionej usługi lub transakcji (do przykładów można tu zaliczyć m.in. przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy działaniach powiązanych ze sprzedażą lub wsparcie posprzedażowe i realizacja wsparcia dla klientów);
 • w związku z jakimkolwiek połączeniem, sprzedażą aktywów spółki, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstwa od innej spółki lub na jej rzecz, a także w trakcie negocjacji w związku z powyższymi;
 • w odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez właściwe władze, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest zgodne z obowiązującym prawem lub procedurą prawną lub jest przez nie wymagane;
 • organom ścigania i porządku, władzom lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym, wymaganym prawem przypadku;
 • w formie zbiorczej i (lub) anonimowej, której nie można wykorzystać do identyfikacji Twojej osoby;
 • w innym przypadku powiadomimy Cię i poprosimy o wyrażenie zgody.

powrót do góry

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Chcemy chronić powierzone nam dane osobowe i bezpiecznie je przetwarzać zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia chroniące Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Także od naszych dostawców wymagamy ochrony takich informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Internet nie daje jednak 100% bezpieczeństwa i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujesz.

powrót do góry

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe stosownie do potrzeb w związku z celami ich zbierania. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowy w taki sposób, by spełnić nasze zobowiązania wobec prawa, rozwiązywać spory i egzekwować postanowienia naszych umów.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii internetowych

Podobnie jak na innych stronach internetowych na stronach Cisco używamy automatycznych narzędzi zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane łącza internetowe i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te zbierają określone, standardowe informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę do naszego serwisu, takie jak typ przeglądarki i adres strony internetowej, z której przechodzisz na naszą stronę. Narzędzia te mogą także zbierać następujące informacje:

 • Twój adres IP. Jest to numer przydzielany Twojemu komputerowi automatycznie za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu. Pozwala on serwerom sieciowym zlokalizować i zidentyfikować Twój komputer. Jest to unikalny adres przypisany Twojemu komputerowi przez Twojego dostawcę usług internetowych lub dział systemów informatycznych w sieci TCP/IP.
 • Nawigacja na stronach. Są to np. które przeglądasz i łącza, które klikasz.

Te narzędzia pozwalają ułatwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej, usprawnić ten proces, zwiększyć jego wartość dla Ciebie, zapewnić zindywidualizowaną interakcję, a także rozpoznać Cię, gdy wrócisz na naszą stronę. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas automatycznych narzędzi zbierania danych, takich jak pliki cookie i widżety, a także Twoich możliwości wyboru w zakresie tych narzędzi znajdziesz w naszych Zasadach wykorzystania plików cookie.

Na naszej stronie znaleźć można widżety, czyli interaktywne miniprogramy działające po to, by inna spółka mogła świadczyć określone usługi (np. wyświetlanie wiadomości prasowych, opinii, muzyka, itd.). Widżety mogą zbierać Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail. Widżety mogą także aktywować pliki cookie w celu umożliwienia im prawidłowego działania. Informacje zbierane przez widżety objęte są postanowieniami polityki ochrony danych osobowych firmy, która je opracowała. Nasz widżet może posiadać funkcję importowania kontaktów, dzięki której możesz wysłać listę kontaktów e-mailem. Na Twoje życzenie przeszukamy naszą książkę adresów e-mail i pomożemy zaimportować kontakty na naszą stronę internetową.

Niektóre przeglądarki WWW dają Ci możliwość aktywowania funkcji "nie śledź", która wysyła do odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych sygnał, że nie chcesz, by twoje działania online były śledzone. Jest to coś innego niż blokowanie, czy usuwanie plików cookie, ponieważ przeglądarki z aktywną funkcją "nie śledź" mogą mimo to akceptować takie pliki. Nie istnieje obecnie branżowa norma w sprawie tego, jak firmy powinny reagować na sygnały "nie śledź", choć w przyszłości może ona powstać. W chwili obecnej nie reagujemy na sygnały "nie śledź". Jeśli w przyszłości to się zmieni, opiszemy to w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dowiedz się więcej na temat funkcji "nie śledź".

powrót do góry

Łącza do stron internetowych

Na naszych stronach mogą znajdować się łącza do stron internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do lektury oświadczeń o ochronie danych osobowych opublikowanych na tych (i wszystkich innych odwiedzanych przez Ciebie) stronach internetowych.

powrót do góry

Fora i pokoje czatowe

Jeśli jesteś członkiem forum dyskusyjnego lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco musisz wiedzieć, że podawane przez Ciebie informacje będą szeroko dostępne dla innych osób i mogą być wykorzystane do tego, by się z Tobą kontaktować, wysyłać niechciane wiadomości, a także w celach, nad którymi Cisco nie ma kontroli. Musisz także pamiętać, że na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za dane osobowe lub inne informacje, które wysyłasz na takich forach.

powrót do góry

Poufność danych dzieci

Cisco zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe od osoby uznawanej w Twoim kraju za niepełnoletnią bez uzyskania zgody rodzica lub opiekuna, prosimy o taką informację i kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt z nami, a podejmiemy odpowiednie działania by rozpoznać i wyeliminować ten problem.

powrót do góry

Zgoda na przekazanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innej spółki zależnej w dowolnym miejscu na całym świecie lub do podmiotów zewnętrznych i partnerów biznesowych w sposób opisany powyżej. Korzystając z naszych stron internetowych i Rozwiązań lub przekazując nam swoje dane osobowe zgadasz się na ich przekazanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.

Cisco chroni i umożliwia przekazywanie danych osobowych na całym świecie na szereg sposobów. Firma Cisco posiadała certyfikat uczestnika ram prawnych "bezpiecznej przystani" obowiązującego między USA i UE oraz ram prawnych "bezpiecznej przystani" między USA i Szwajcarią w brzmieniu przyjętym przez Departament (Ministerstwo) Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii, jednakże nie stosuje warunków programu w ramach wypełniania swoich obowiązków na podstawie prawa UE. Cisco zaświadcza, że spełnia wymagania Zasad zachowania poufności danych w ramach "bezpiecznej przystani"w zakresie zawiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych, dostępu do nich i realizowania uprawnień z tego tytułu. Więcej na temat programu "bezpiecznej przystani", a także certyfikat Cisco znaleźć można na stronie internetowej "bezpiecznej przystani" pod adresem http://www.export.gov/safeharbor/. W następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. dotyczącego ważności ram prawnych "bezpiecznej przystani" oraz w świetle kierunków rozwoju ram regulacyjnych w tym zakresie, Cisco może być w przyszłości uczestnikiem innych ram regulacyjnych przyjętych przez właściwe urzędy regulacyjne.

powrót do góry

Prawo do poufności w Kalifornii

Mieszkańcy stanu Kalifornia, na podstawie Kodeksu Cywilnego Kalifornii, artykuł§ 1798.83, mają prawo żądać od przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Kalifornii wykazu osób trzecich, którym przedsiębiorstwo to ujawniło w poprzednim roku dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo przewiduje ewentualność, że jeśli przedsiębiorstwo wprowadziło zasady zachowania poufności informacji, które przewidują możliwość udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie (np. agencje reklamowe) lub wycofania tej zgody, to przedsiębiorstwo takie może w zastępstwie przekazać Ci informacje o tym, w jaki sposób możesz wykonać swoje prawa w zakresie ujawniania własnych danych.

Cisco spełnia kryteria pozwalające korzystać z tej drugiej opcji. Wprowadziliśmy kompleksowe zasady zachowania poufności informacji i przekazujemy Ci informacje o możliwości wyrażenia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie w celach marketingu bezpośredniego lub jej nieudzielenia. W związku z tym nie mamy obowiązku prowadzenia ani ujawniania listy osób trzecich, które otrzymały dane osobowe na cele marketingowe w ubiegłym roku.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii i chcesz wiedzieć, w jaki sposób wykonać swoje prawa w zakresie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, prześlij nam swoje zapytanie e-mailem.

powrót do góry

Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoją opinię. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych wyślij e-mail naszemu zespołowi ds. prywatności.

powrót do góry

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Co jakiś czas możemy uaktualniać niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Jeśli tak się stanie, umieścimy zmienioną wersję tutaj, podając datę zmiany. Wyrażasz zgodę na to, że będziesz okresowo odwiedzać te strony i zapoznawać się z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Oświadczenia o ochronie danych osobowych. możemy także powiadomić Cię o tym inny sposób zanim zmiany takie wejdą w życie, np. publikując zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysyłając je do Ciebie. Korzystając w dalszym ciągu z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian wyrażasz zgodę na takie zmiany, a także na realizację ich postanowień.

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych zostało zmienione i opublikowane w nowej wersji 31 marca 2016 r.

Kliknij tutaj by zapoznać się z poprzednią wersją Oświadczenia o ochronie danych osobowych.