Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco Virtual Update - Data Center

Sted: Online
Dato: 24. Oktober 2018
Målgruppe: Sluttkunder/Partnere

Vi går gjennom nye produkter for High Dencity Computing. Vi har nye modeller for både høy tetthet av CPU og GPU, samt nyheter rundt eksisternde modeller og løsninger. 

Kontakt oss