Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Hvordan Cisco bidrar til endring hos ambisiøse små og mellomstore bedrifter

Tilpassede IT-løsninger for å støtte små og mellomstor bedrifters vekst. Digital endring av SMB-bedriftsnettverk med integrering av gammel infrastruktur.

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har vanligvis svært begrenset med ressurser å investere i ny teknologi. For hver IT-investering de foretar, må de ta hensyn til hvordan de kan trekke ut høyest mulig langsiktig verdi, og gjøre mest mulig ut av teknologien sin for å dra forbi konkurrentene.

Forbered deg på fremtiden i dag

Ansvaret faller fullt og helt på IT-ansvarlige til å utforske nye teknologier og holde tritt med stigende forventninger fra kundene. De må også ta hensyn til hvordan nye teknologiske verktøy påvirker hvordan de ansatte jobber og samarbeider, og i tillegg vurdere utfordringer med integrering i eldre infrastruktur. Alt dette mens de holder totale eierkostnader på et minimum.

En løsning for ethvert problem

De gode nyhetene er at med Cisco SMB, har IT-ansvarlige nå et komplett utvalg av løsninger skreddersydd for å ivareta alle aspekter ved organisasjonens behov – noe som styrker dem til å få gjort mer med mindre. Her er de viktigste hensynene når det skal velges riktige IT-løsninger for å holde deg i forkant av teknologikurven og realisere potensialet ved digital transformasjon:

1. Koble sammen moderne virksomheter

Økning av tilkoblede enheter, IoT og skybaserte programmer legger økt press på små og mellomstore bedrifter til å tilpasse nettverkene sine til den nye digitale virkeligheten. Det å ha et raskt, pålitelig og fleksibelt nettverk – ett som er i stand til å håndtere mangfoldige bruker- og programbehov i bedriften – er det som gjelder i denne sammenhengen.

IT-ansvarlige må vurdere om nettverksløsningene deres kan distribueres og oppgraderes sømløst for å sørge for at forretningsoperasjoner forløper smidig. Disse omfatter trådløse produkter, slik som neste generasjons tilgangspunkter som gjør det mulig for bedriften å enkelt styrke nettverkskapasiteten uten at det påløper ekstra utgifter til oppgraderinger av nettverk og kabler.

Administratorvennlighet er et annet, viktig hensyn, særlig for små og mellomstore bedrifter som driver uten å ha luksusen med et team av IT-eksperter på huset. Cisco-svitsjer er for eksempel enkle å distribuere og administrere, og kan hjelpe bedriftene med å oppnå opptil 75 % reduksjon i arbeidstimer for å teste og konfigurere svitsjer.1 De utstyrer også IT-ansvarlige med større programsynlighet og -kontroll for å prioritere forretningskritisk datatrafikk som flyter gjennom nettverkene deres.

2. Styrke samarbeidsmuligheter for den digitale arbeidsstyrken

Samarbeidsteknologi har blitt en absolutt nødvendighet for arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dagens digitale bedriftsmiljø krever integrerte kommunikasjonsverktøy som muliggjør en sømløs samarbeidsopplevelse – både innenfor og godt utenfor kontorets vegger – for å drive produktivitetsgevinster, forbedre arbeidsflyter og redusere driftskostnader.

Samtidig kan en integrert tilnærming til samarbeid legge til rette for raskere tilgang til informasjon, noe som øker smidigheten i svar på kundenes behov og forbedrer konkurransedyktigheten.

IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter bør ta en forebyggende holdning til å legge til rette for samarbeid over forskjellige plattformer. De nyeste skybaserte samarbeidsløsningene for bedrifter, for eksempel Cisco Spark, kan enkelt distribueres for å konsolidere nettkonferanse-, telefoni- og meldingsprogrammer i en enkelt plattform – som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å samarbeide effektivt på en enkel, kostnadseffektiv abonnementsbasis.

3. Riktig dimensjonerte servere for å imøtekomme behov når de oppstår

Enten man driver på en enkelt kontorserver med grunnleggende lagringskapasitet eller må administrere databehandlingsressurser på tvers av avdelinger, må små og mellomstore bedrifter sikre at IT-infrastrukturen deres kan innfri krav etter hvert som de oppstår. Når de skal velge den ideelle serverplattformen, må de ta hensyn til løsninger som gir dem mulighet til å skalere opp serverressursene etter hvert som bedriftens behov øker, i stedet for å være belastet med statisk teknologi.

IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter kan utnytte den pålitelige og overlegne kapasiteten til Cisco-servere for å frigjøre fleksibilitet og innovasjon. Ved å samle databehandlings-, nettverk- og lagringskapasiteter leverer Ciscos C-serie med rackservere et inngangspunkt til en forenet databehandlingsplattform som matcher serverressurser med arbeidsbyrden på den mest effektive og kostnadseffektive måten.

4. En sterkt nettverksgrunnlag for sikkerhet

Det økende volumet og raffinering av sikkerhetstrusler, utgjør et stort problem for bedrifter i alle størrelser. Databrudd og angrep med ransomware påvirker sluttresultatet, og kan lede til betydelige tap av inntjeningsmuligheter – 29 % av organisasjoner på verdensbasis som har opplevd innbrudd, rapporterer også tap av omsetning.2 Eiere av små og mellomstore bedrifter søker nå helhetlige løsninger som kan hjelpe dem med å styrke trusselbeskyttelsen og forbedre sikkerhetsprofilen deres.

Konvensjonelt forsvar er ikke lenger tilstrekkelig. Byrden ligger nå på IT-ansvarlige til å bygge kraftigere, mer omfattende trusselbeskyttelse over alle nettverksgrensene, og reagere raskt uten å overbelaste IT-budsjettene.

I dagens trussellandskap er en viktig differensierende faktor for bedrifter om de er i stand til å raskt identifisere og forebygge potensielle trusler over nettverket. Ciscos produktporteføljer har innebygde sikkerhetsfunksjoner som gjør det mulig for IT-ansvarlige å enkelt kontrollere nettverkstilgang, øke synlighet og redusere tiden det tar å oppdage og stoppe angrep. Med neste generasjons brannmurer fra Cisco oppnår du også et ekstra lag med beskyttelse mot målrettede og vedvarende angrep med skadelig programvare.

5. Skyadministrert IT for enklere, raskere distribusjon

Forestill deg å ha mer rikholdig innsyn og administrasjon i sanntid av IT-ressursene dine over hele nettverket, alt sammen under ett tak. Det er løftet til sentralisert skyadministrasjon av sikkerhets-, nettverk- og programvarekontroll.

Med sentral administrering av nettverksenheter fra skyen, kan små og mellomstore bedrifter redusere driftskostnadene og oppnå betydelig forenkling i den daglige driften og IT-administrasjonen. Enda viktigere enn dette er at skyadministrerte løsninger utstyrer IT-ansvarlige med kraftige, svært intuitive verktøy som kontrollerer brukertilgang, programvare og enheter, eller til og med øker trådløskapasiteten på noen minutter, fra nær sagt hvor som helst.

Mulighetene er uendelige når det gjelder å utnytte teknologier i konsernklassen for å holde tritt med behov og forretningspraksiser som er i utvikling. Og dette er bare noen få eksempler på hvordan porteføljen vår kan hjelpe deg med å få grep på bedriftens IT-investeringer, og innføre riktig dimensjonerte, riktig prisede pakkeløsninger for å vokse i den nye digitale tidsalderen. Er du klar til å legge ut på reise mot enkel, smart og sikker IT?

Registrer deg for e-post, og hold deg oppdatert med bransjeråd, kampanjer og tilbud for små og mellomstore bedrifter.