Har du en konto?

 •   Tilpasset innhold
 •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Intensjonsbasert nettverksdrift

Nettverksplattformen for IT- og forretningsinnovasjon

I dagens verden knytter nettverket sammen alt. Det har potensiale til kontinuerlig å tilpasse seg, beskytte og informere på tvers av alle IT- og forretningsprosesser. Men hvordan?

Bare med et intensjonsbasert nettverk. Ved å fange opp forretningsintensjoner og aktivere og sikre dem i hele nettverket kan du bygge bro over gapet mellom det bedriften din trenger og det nettverket leverer. Men bare hvis nettverket ditt er basert på en åpen plattform.

Hva intensjonsbasert nettverksdrift kan gjøre for deg

Forenklet drift

Sentraliser kontroll med nettverkspolicyer, automatiser administrasjon og integrer IT-arbeidsflyter.

Proaktiv administrasjon

Bruk nettverksovervåking og -analyse til å finne, rapportere og utbedre feil før de blir problemer.

Sikkerhet gjennom hele nettverket

Oppdag og isoler trusler overalt, i sanntid La nettverksintelligens ta belastningen fra sikkerhetsoperasjoner.

Investering for innovasjon

Lever IT- og forretningsinnovasjon nå og i fremtiden – bygd på en åpen, intensjonsbasert nettverksplattform.

Se hva ekspertene sier

Intensjonsbasert nettverksdrift krever en åpen plattform

Finn ut hvordan intensjonsbasert nettverksdrift blir en innovasjonsmotor og et integreringspunkt for hele organisasjonen.

Gartners analyse av intensjonsbasert nettverksdrift

Se hvordan disse løsningene kan redusere leveringstidene i nettverksinfrastrukturen og redusere nedetid med minst 50 prosent.

Bygger bro mellom forretningsdrift og IT

Få et teknisk syn på Ciscos visjon og arkitekturen og fordelene ved et intensjonsbasert nettverk.

Nye innovasjoner i intensjonsbasert nettverksdrift

360 graders utvidbarhet for Enterprise Networks

Strømlinjeforme IT-arbeidsflyter og legg til rette for ny IT- og forretningssmidighet. Omgjør nettverket til en åpen plattform som utvider og integrerer kjerneautomatiseringen og sikringsfunksjonaliteten utover tradisjonelle grenser.

Kontinuerlig verifisering for datasenternettverk

Valider forretningsintensjoner med forsikring som alltid er på. Forutse virkningen av konfigurasjonsendringer, verifiser proaktivt nettverksvirkemåte og sikre nettverkspolicy og overholdelse.

Din betrodde rådgiver for nettverksforsikring

Forenkle IT-operasjoner, forutsi nettverksnedetid, forbedre produktiviteten og reduser risiko. Dra nytte av unik ekspertise, innsikt det kan handles på, innovative verktøy og beste praksis fra Cisco Services.

Bygg bro mellom forretningsdrift og IT

Finn ut hvordan intensjonsbasert nettverksdrift kan hjelpe IT-ledere med å ta beslutninger raskere, redusere voksende sikkerhetstrusler og administrere enda flere tilkoblede enheter.

Se hva kundene sier

Cisco DNA Center hjelper meg å finne problemer proaktivt, før brukerne kontakter meg. Med et stort sett trådløst nettverk kan jeg finne enheter gjennom hele nettverket og raskt løse eventuelle problemer ved hjelp av analyse.

Manuel Ortiz III, Senior Wireless Engineer, Houston Methodist Hospital

Cisco Network Assurance Engine gjør det mulig for oss å redusere risikoen betydelig for produksjonsavbrudd, akselerere rettidighet og oppnå applikasjonsoverføringer av høy kvalitet.

Jan Holzmann, Team Lead Data Center Operations, Bosch

Nyheter og arrangementer

Bygge intensjonsbaserte nettverk med DevNet

Begynn å kode med åpne API-er på Cisco DNA Center-plattform. Bygg apper som driver frem IT- og forretningsinnovasjon.

Finne nålen i høystakken

Nye muligheter for nettverksforsikring hjelper deg med å finne og løse problemer raskere.

Intensjonsbasert nettverksdrift i datasenter

Roland Acra diskuterer Ciscos strategi for intensjonsbasert nettverksdrift og hvordan nettverksforsikring passer inn.

SDN og intensjonsbasert nettverksdrift

John Apostolopoulos snakker om hvorfor intensjonsbasert nettverksdrift er så gode nyheter for programvaredefinert nettverksdrift.

Hva er intensjonsbasert nettverksdrift?

Et intensjonsbasert nettverk bygger bro mellom forretning og IT. Det registrerer forretningsintensjon og justerer kontinuerlig det komplette nettverket etter den intensjonen. Intensjon kan gjelde for programtjenestenivåer, sikkerhetspolicyer, overholdelse, driftsprosesser og andre forretningsbehov.

Hvorfor er intensjonsbasert nettverksdrift viktig?

Organisasjoner trenger å bevege seg raskere og med trygghet. Mange nettverk kan ikke holde tritt med skalaen, kompleksiteten og truslene i dagens forretningsmiljøer. Forretningsfordelene ved intensjonsbaserte nettverk er tydelige på tre hovedområder:

 • Hastighet og smidighet. Nettverket kan raskt reagere på behovene til en organisasjon med lite manuell inngripen.
 • Forretningsverdi. Den reduserte tiden og det reduserte arbeidet som kreves for å vedlikeholde nettverket, betyr mer tid for IT-innovasjoner som gir virksomheten reell verdi.
 • Redusert risiko. Bedre nettverkssynlighet, analyse og automatisering resulterer i raskere trusseloppdagelse og avverging, kontinuerlig overholdelse og redusert nedetid.

Hvordan fungerer intensjonsbasert nettverksdrift?

Intensjonsbasert nettverksdrift registrerer og oversetter forretningsintensjoner slik at de kan brukes gjennom hele nettverket. Nettverket overvåker og justerer kontinuerlig for å sikre at alt er på linje. Det oppnås gjennom et lukket-sløyfe-system som inkluderer:

 • Oversetting: Registrering og oversetting av forretningsintensjon.
 • Aktivering: Automatisert aktivering av policy gjennom hele nettverket.
 • Forsikring: Kontinuerlig overvåking og verifisering.

For at intensjonsbasert nettverksdrift skal kunne utnytte sitt fulle potensiale bygger alle disse funksjonene på en programmerbar nettverksinfrastruktur.


Hvordan kommer du i gang?

 • Begynn med å forstå den grunnleggende forretningssaken og teknologikravene til et intensjonsbasert nettverk.
 • Identifiser et domene (som et datasenter, bedriftsområde eller WAN) som ville tjene mest på overgangen.
 • Vurder hvilke elementer i den eksisterende nettverksinfrastrukturen som støtter en intensjonsbasert arkitektur, og hvilke som trenger oppgradering.
 • Velg en teknologipartner som kan hjelpe deg med å opprette og implementere veikartet for det intensjonsbaserte nettverket.

Finn ut hvordan Cisco kan hjelpe

Datasentre:

Enterprise Networks: