Guest

Cisco skal ende dra-kampen mellom sikkerhet og prestasjon

Bedrifter beveger seg i økende grad over til digitale forretningsmodeller. Da må sikkerhetsløsningene skalere og imøtekomme utfordringene knyttet til sårbarhet og trusler, uten å inngå kompromisser. Med ny teknologi sikter Cisco seg inn på å ende dra-kampen i industrien mellom sikkerhet og prestasjon, og har utviklet et styringsverktøy som yter på begge områder.

Øker produktivitet og unngår flaskehalser

Cisco Firepower 2100 Series Next-Generation Firewall (NGFW) er designet for bedrifter som generer store mengder av sensitive transaksjoner, som innen bank og handel. NGFW vil støtte opp under deres behov for å opprettholde og beskytte kritiske forretningsfunksjoner og -data. Samtidig unngås flaskehalser som påvirker de ansattes produktivitet og kundeopplevelser, tilfredshet og lojalitet.
Tidligere funn viser at NGFW dekryptering kan redusere nettverksytelsen med opp til 81 prosent Dette kan ha en betydelig innvirkning på kunderettede web-applikasjoner, som for eksempel e-handel og nettbank. Begge krever topp ytelse, men er også ofte målskive for angrep. Samtidig kan vi se at for å sikre best mulig kundeopplevelse slår noen bedrifter av kritiske sikkerhetsfunksjoner. Slik setter de både seg selv og kundene i fare.

Gir bedrifter selvsikkerhet

Tradisjonelt sett har det vært inngått uheldige kompromiss når det kommer til ytelse på prestasjon og sikkerhet. Den nye Cisco Firepower 2100-serien gir bedrifter selvsikkerhet til å forfølge nye digitaliseringsmuligheter, vel vitende om at de har en sikkerhetsarkitektur som beskytter mot de største truslene, og uten at det påvirker ytelsen til kritiske forretningsfunksjoner.

For mer informasjon, se engelsk pressemelding.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jarle Normann,
Sikkerhetsansvarlig Cisco Norge
Mobil: 901 44 443
E-post: jarnorma@cisco.com

Kontakt oss