Guest

Syvdobling av mobil datatrafikk innen 2021

Ifølge Cisco sin årlige analyse, MVNI, vil den globale mobile datatrafikken syvdobles i løpet av de neste fem årene. Det vil være 12 milliarder mobiltilkoblede enheter hvorav 3,3 milliarder er maskin til maskin-enheter (IoT). – Med lynraske mobilhastigheter og milliarder av mobiltelefoner med kraftige prosessorer, vil sikkerhet bli ekstremt viktig, sier adm. direktør Sven Thaulow i Cisco Norge.

Oslo, 7. februar 2017: Cisco offentliggjør for 11. gang sin årlige analyse, Mobile Visual Networking Index (VNI), for de neste fem årene. Flere mennesker vil ha mobiltelefoner (5,5 milliarder) enn mennesker med bankkonto (5,4 milliarder) innen 2021. Veksten av mobiltelefoner, sammen med vekst i antall med mobilbrukere, mobilvideo, 4G, og Internet of Things (IoT) vil sørge for at mobiltrafikken i verden vil syvdobles de neste fem årene.

– Veksten i antall enheter øker potensielle innganger for datakriminelle. Vi ser et scenario med tusener av applikasjoner med potensielle sårbarheter på milliarder av mobilenheter som kan aksesseres trådløst. Bransjen må samarbeide om å løse disse utfordringene og det vil kreve ekstraordinære tiltak for å sikre nettet i årene fremover. I Cisco bruker vi store ressurser på forskning, utvikling og analyse for å forhindre, avdekke og nøytralisere cyberangrep, sier Thaulow.

Innen 2021 forventer Cisco at mobil datatrafikk vil nå følgende milepeler:

 • Mobil datatrafikk vil stå for totalt 20 prosent av all IP-trafikk – opp fra kun 8 prosent i 2016.
 • 1,5 mobilenhet per innbygger. Nær 12 milliarder internettilkoblede mobilenheter, opp fra 8 milliarder og 1,1 per innbygger i 2016 (inkludert maskin til maskinenheter)
 • Mobile nettverk vil ha en tredoblet hastighet fra gjennomsnittlig 6,8 Mbps i 2016 til 20,4 Mbps i 2021. 5G vil først tas i bruk i stor skala etter 2020
 • Maskin til maskintilkoblinger (M2M) vil representere 29 prosent (3,3 milliarder) av det totale antallet mobile tilkoblinger – opp 5 prosent fra 780 millioner i 2016. M2M vil være den raskest voksende typen av enheter når Internet of Things-applikasjoner (IoT) vokser frem i konsument- og forretningsmarkedet.
 • 58 prosent av mobilmarkedet vil nyte godt av 4G innen 2021, opp fra 26 prosent i 2016. 4G vil stå for 79 prosent av all mobil datatrafikk.
 • Det totale antall smarttelefoner (inkludert phablets) vil stå for over 50 prosent av det totale antall enheter og tilkoblinger (6,2 milliarder – opp fra 3,6 milliarder i 2016).

Den eksplosjonsartede veksten av mobilapplikasjoner og konsumenters bruk av mobildata sørger for økt utbygging av 4G. Snart vil 5G se lignende vekst. Cisco og andre bransjeeksperter forventer storstilt utbygging av 5G i løpet av 2020. Mobiloperatørene trenger innovasjonshastighet, høye hastigheter og dynamisk tilgangstildeling som 5G vil løse. Dette blir en nødvendighet for å kunne håndtere kommende trender i tjenestemarkedet og kundekrav.

– I Cisco er vi avhengige av å samle så mye informasjon som mulig om hvordan nettverkene i verden brukes, hva som vil kreves av dem på kort sikt og samtidig estimere hvordan de vil brukes på litt lengre sikt. Litt av denne innsikten er det vi ønsker å dele med markedet gjennom blant annet VNI-rapportene våre. Vi står alle overfor enorme utfordringer, men også enorme muligheter. Det eneste som er 100 prosent sikkert er at de neste fem til ti årene blir uhyre spennende, sier Sven Thaulow, adm. direktør i Cisco Norge.

Cisco estimerer at 5G vil stå for 1,5 prosent av all mobil datatrafikk innen 2021 og vil generere 4,7 ganger så mye trafikk enn den gjennomsnittlige 4G-forbindelsen og 10,7 ganger mer trafikk enn den gjennomsnittlige 3G-forbindelsen.

Ytterligere nøkkelfunn

1. Økning i mobil datasentertrafikk

 • Innen 2021 vil mobil datatrafikk nå 49 exabyte per måned eller 587 exabyte per år.
  Sistnevnte tilsvarer 122 ganger mer datatrafikk enn det som ble generert i 2011. Dette tilsvarer 131 trilliarder MMS-bilder.

2. Sterk vekst i levende bilder på mobil

 • Mobilvideo vil vokse med 8,7 ganger fra 2016 til 2021 og vil ha den største veksten av alle kategorier mobilapplikasjoner. Mobil video vil stå for 78 prosent av all mobiltrafikk i 2021.
 • Levende bilder vil øke med 39 ganger fra 2016 til 2021. Levende bilder vil stå for 5 prosent av total mobil videotrafikk i 2021.

3. Vekst i Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR)

 • Virtuell Virkelighet (VR) sørger for fremvekst i salg av headsets. Det forventes at antall VR-headsets vil øke fra 18 millioner i 2016 til 100 millioner i 2021.
 • Globalt vil trafikken generert fra VR øke 11 ganger fra 13,3 petabyte per måned i 2016 til 140 petabyte per måned i 2021.
 • AR, eller modifisert virkelighet som blant annet Pokemon Go er et eksempel på, vil øke med 7 ganger fra 2016 til 2021. Det genererte ca 3 petabyte per måned i 2016, men vil øke til 21 petabyte per måned i 2021.

4. Global vekst i tilkoblede plagg og personlige sensorenheter driver M2M fremover

 • Cisco estimerer at det vil være 929 millioner personlige sensorenheter på global basis, en nær tredobling fra 325 millioner i 2016.
 • Globalt vil antall enheter av denne typen, med mobiltilkobling, nå 69 millioner i 2021, opp fra 11 millioner i 2016.

5. Mobildata får drahjelp fra Wi-Fi

 • I 2016 ble 60 prosent av all mobil datatrafikk avlastet mobilnettverkene via Wi-Fi. Tilsvarende tall for 2021 blir 63 prosent.
 • Globalt vil veksten i hotspots, inkludert Wi-Fi i hjemmene øke seks ganger fra 94 millioner i 2016 til 541,6 millioner i 2021.
 • Wi-Fi-trafikk fra både mobile enheter og rene Wi-Fi-enheter vil stå for 49 prosent av den totale IP-trafikken innen 2020, opp fra 42 prosent i 2016.

6. Regional mobildatatrafikk – vekst fra 2016-2021

 • Midtøsten og Afrika vil se en 12-dobling i trafikk.
 • Asia og Oceania vil se en syvdobling i trafikk
 • Latin-Amerika vil se en seksdobling i trafikk
 • Sentral- og Øst-Europa vil se en seksdobling i trafikk
 • Vest-Europa vil se en seksdobling i trafikk
 • Nord-Amerika vil se en femdobling i trafikk

Om Mobile VNI (MVNI)

Cisco Mobile VNI 2016-2021 baserer seg på uavhengige analyser og estimater samt telemetriske data hentet fra brukerstudier. På dette fundamentet legger Cisco sine egne estimater for bruk av mobile applikasjoner, trafikkminutter og overføringshastigheter. Nøkkelfaktorer som mobile bredbåndshastigheter og prosesseringskraft i mobile enheter hensyntas også. En detaljert metodologibeskrivelse er inkludert i rapporten (se egen peker).

Data kan fritt benyttes redaksjonelt, såfremt kildehenvisning til «Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016-2021» foreligger.

Video og bilder

Ytterligere kilder


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Thaulow,
adm. direktør i Cisco Norge
Epost: sven.thaulow@cisco.com
Mobil: 918 08 318

Kontakt oss