Guest

Cisco lanserer sin digitale nettverksarkitektur (Cisco DNA) for å styrke kunder i deres digitaliseringsprosess

Gir en åpen, skalerbar og programvarebasert arkitektur som gir virksomheten muligheten til å innovere raskere, mer kostnadseffektivt, med mindre kompleksitet og til lavere risiko.

OSLO/SAN DIEGO, Cisco Partner Summit – 3. mars 2016: – Digitalisering påvirker virksomheter i alle bransjer.De globale markedsmulighetene vil ifølge IDC* beløpe seg til 2,1 milliarder amerikanske dollar innen 2019. Veien mot digitalisering krever et digitalt nettverk som er mer enn kun det å være tilkoblet. Et slikt økosystem vil tilrettelegge for forretningsinnovasjon, generere innsikt og skape høyere kundeverdi. Det vil redusere både kostnad og kompleksitet gjennom nye administrasjons- og automatiseringsmuligheter, samtidig man beskyttes gjennom en sikkerhetsdesignet arkitektur.

Parallelt med at virksomheter har kartlagt hvordan de skal møte digitaliseringen, har det vært en enorm innovasjon i nettverksutvikling, inkludert programvaredefinerte nettverk (SDN), virtualisering av nettverksfunksjoner (NFV), modelldrevet programmering, overbyggende nettverk, åpne applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, styring av skyen, administrasjon og analyse. Slike innovasjoner har stort potensiale til å forbedre operasjonell effektivitet og å tilrettelegge for digitale løsninger. Likevel har adapsjonen av disse løsningene gått sakte. Dette kan begrunnes i vanskeligheten i å bruke mange slike nye teknologier. Markedet trenger en løsning som integrerer de kritiske innovasjonene i nettverksprogramvare – virtualisering, automatisering, analyse, styringsverktøy for skyen, samt åpen og skalerbar programmerbarhet – til en arkitektur som kan oppnå disse løftene på en enkel og integrert måte.

- Lokalt ser vi en stor interesse for informasjon og kunnskap relatert til digitalisering. De organisasjonene som i dag er ledende på sine områder, har begynt å ta inn over seg at de står i fare for å kunne miste denne posisjonen i en digital endring. Derfor søker de kunnskap og informasjon. Kjernen i enhver digital endring er kommunikasjon mellom enheter og applikasjoner, nyttegjøring av data og korrelering av hendelser. Dette er hvor Cisco har ekspertise og erfaring, sier Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge.

I dag lanserer Cisco sin digitale nettverksarkitektur (Cisco DNA), en åpen, skalerbar og programvaredrevet løsning for digital virksomhet. Cisco® Cisco DNA er et tilskudd til Cisco sin markedsledende, datasenterbaserte applikasjonssentriske infrastruktur (ACI) som utvider den policy-drevne tilnærmingen og programvarestrategien gjennom hele nettverket. Man skal kunne gå fra alt på en plass til flere lokasjoner, fra ledning til trådløs og fra kjernenettet. Cisco DNA er en del av Cisco ONE™ Software-familien; produkter som forenkler programvarebasert lisensiering, gir investeringsbeskyttelse og øker fleksibilitet.

- Nettverket er grunnmuren i enhver digitalisering, Uten den på plass er et som å bygge et kort hus. Det kan fort falle sammen, sier Gamlem.

Cisco DNA bygger på fem prinsipper:

 • Virtualisering for å gi virksomheter friheten til å bruke hvilken som helst tjeneste hvor som helst, uansett underliggende plattform – fysisk eller virtuelt, lokalt eller i skyen.
 • Automatisering for å gjøre nettverk og tjenester på disse nettverkene enkle å bruke, styre og vedlikeholde – en grunnleggende endring av tradisjonell nettverksstyring.
 • Gjennomgående analyse for å gi innsikt til driften av nettverket, IT-infrastruktur ogvirksomheten – informasjon som kun et nettverk kan gi.
 • Tjenestestyring levert fra skyen for å forene policy og administrasjon på tvers av nettverket – muliggjør de fleksible egenskapene til skyen hva gjelder sikkerhet og fysiske løsninger.
 • Åpen, skalerbar og programmerbar på alle nivåer – ved å integrere Cisco og tredjepartsteknologi, åpne applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) og utviklerplattform, for å støtte oppunder et rikt økosystem av nettverksaktiverte løsninger.

– Det digitale nettverket er plattformen for digital virksomhet. Cisco DNA bringer sammen virtualisering, automatisering, analyse, skyen og programvaren som bygger den plattformen. Akronymet for Cisco Digital Networking Architecture – Cisco DNA – er ikke en tilfeldighet. Vi endrer faktisk Cisco DNA-et til tradisjonell nettverksteknologi, sier Rob Soderbery, senior visepresident for Enterprise Products and Solutions, Cisco.

Mer om Cisco DNA

 • Cisco DNA Automatisering:
  APIC-Enterprise Module (APIC EM) Plattform og automatiseringstjenester
  • APIC-EM-plattform: En ny versjon av Cisco sin styringsløsning, enterprise controller, er nå tilgjengelig. Med over 100 kundeimplementeringer og evnen til å drive opp til 4000 enheter fra et enkelt sted, møter APIC-EM den skalerbarheten og robustheten som våre største kunder krever, med det bredeste settet av nettverkstjenester og utstyrsstøtte. APIC-EM-plattformen støtter et spekter av automatiseringsjenester, deriblant nye tjenester som beskrevet under.
  • Cisco Plug and Play: Denne automatiseringsprogramvaren, som er tilgjengelig både fysisk og i skyen, fjerner behovet for forberedelse av prekonfigurering eller masseutrulling til avsidesliggende lokasjoner, som normalt koster rundt 200-2000 amerikanske dollar per enhet. Cisco sin «Plug and Play»-agent er tilknyttet Cisco-rutere og -svitsjer, og kommuniserer dermed direkte med nettverkskontrolleren og reduserer utrullingstid fra opptil 4 uker ned til et par dager, og gir en 79 prosent nedgang i utrullingskostnader sammenlignet med tradisjonelle metoder.
  • Cisco Intelligent WAN: Denne tjenesten automatiserer bruk og styring av IWAN, noe som gir større fleksibilitet, og som gir IT-avdelingen muligheten til å raskt konfigurere og sette opp en fullservicekontor i løpet av kun ti små klikk. IWAN-automatisering eliminerer konfigureringsoppgaver for avanserte nettverksegenskaper og tilrettelegger automatisk for de beste løsningene, prioritering av applikasjoner, path selection og caching for å forbedre brukeropplevelsen.
  • Easy Quality of Service (Easy QoS): EasyQoS-tjenesten gjør det mulig for nettverket ådynamisk oppdatere sine QoS-instillinger basert på application policy. Med EasyQoS kan IT-avdelinger sikre at den riktige applikasjonen blir prioritert for å gi den beste brukeropplevelsen. Gjennom integrasjon mellom Cisco og tredjepartsverktøy kan EasyQoS på en dynamisk måte gi den optimale QoS for en spesifikk tale- eller video-strøm.
 • Cisco DNA Virtualisering: Videreutviklet IOS-XE og Enterprise NFV
  • Cisco IOS XE er et nettverksoperativsystem med god programmerbarhet, kontroller-basertautomatisering og høyt tjenestenivå. Det nye operativsystemet tilrettelegger for åpne applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API-er) for utvikling av tredjepartsapplikasjoner, programvaredefinert styring, kjøring av applikasjoner, kantdata og uthenting fra den fysiske infrastrukturen til aktivering av virtualisering. Det støtter Cisco Catalyst 3850/3650, ASR 1000 og ISR 4000, og vil implementeres på tvers av Cisco sin Enterprise Network-portefølje.
  • Den videreutviklede Cisco IOS XE inneholder også Enterprise Network Function Virtualization (Enterprise NFV), som frakobler maskinvare fra programvare og som gir virksomheter friheten til å bruke hvilken som helst enhet de ønsker, hvor som helst. Denne løsningen inkluderer hele samlingen av programvare – programvare for virtualisering av infrastruktur, virtualiserte nettverksfunksjoner (VNFs) som ruting, brannmur, WAN-optimering og WLAN-kontrollere, samt administrasjonstjenester – for å gi avdelingskontorene mer virtuell tjenesteyting. Med denne løsningen kan IT-avdelinger nå forenkle sine daglige gjøremål, utvide med flere tjenester uten truck rolls, og ha fleksible implementeringsmuligheter - skreddersydd Cisco-plattform, serverplattform eller hvilken som helst x86 plattform.
 • Cisco DNA Cloud Service Management: CMX Cloud
  • CMX Cloud gir innsikt i virksomhetens bruk ved å utnytte informasjon om lokasjon og tilstedeværelse fra Cisco sin trådløse infrastruktur. Med CMX Cloud kan virksomheter tilby enkel Wi-Fi-pålogging, få tilgang til mengder samlede kundedata, og dermed forbedre kundeengasjement.

Priser og tilgjengelighet

 • Cisco DNA vil selges via Cisco sin ONE software-modell, og vil gi kunder friheten til å velge sin egen plattform og kjøpsmodell.

  Priser og produktpakker
  • Cisco APIC-EM, Cisco Plug and Play og Cisco Easy QoS er tilgjengelige uten ekstra kostnad for kunder med Cisco SmartNet Total Care eller partnerstøttetjenester.
  • Cisco Intelligent WAN App er tilgjengelig via Cisco ONE Foundation.
  • Cisco Enterprise NFV vil bli tilgjengelig gjennom Cisco ONE WAN suite med årlig abonnement. o Cisco ONE Foundation tilbyr listepriser som starter på 1200 amerikanske dollar for WAN og 200 amerikanske dollar for Access.
  • Cisco CMX Cloud vil være tilgjengelig gjennom en årlig avgift gjennom Cisco ONE Wireless suite fra 250 amerikanske dollar og oppover.

  Tilgjengelighet
  • o Cisco APIC-EM, Cisco Plug and Play og Cisco IWAN er tilgjengelige verden over.
  • o Cisco EasyQoS vil bli tilgjengelig verden over fra og med mars 2016.
  • o Cisco Enterprise NFV vil bli tilgjengelig verden over fra og med mars 2016 med kontrollert tilgjengelighet.
  • o Cisco CMX Cloud er tilgjengelig verden over gitt hvert lands egne lover. En gratis periode på 60 dager er tilgjengelig i USA og kommer snart til flere land.

For å støtte Cisco sine kunder og partnere på denne reisen innenfor nettverkstransformasjon, vil utviklerprogrammene Learning at Cisco og Cisco DevNet være ressurser for læring og for å muliggjøre profesjonell endring til en programvarebasert nettverksmodell. Network Programmability Specialist Certification er en sertifisering som nå er tilgjengelig for de beste bransjevinnende CCIE og CCNP-programmene. I tråd med at utviklere og ingeniører jobber med Cisco DNA, vil Cisco gjøre flere ting tilgjengelig som trening, øvelser og sertifiseringer for å styrke fremtidens arbeidskraft. Det siste Next Generation CCIE-programmet skaper et grunnlag med ekspertise for de beste IT -menneskene å ruste sine evner for fremtiden. I tillegg vil sertifiseringen «Cloud Certification» hjelpe dem med å utvikle sine evner rundt administrasjon og automatisering. Cisco DevNet has fornyet Networking Dev - senteret for å gjøre det lettere for utviklere å integreres med Cisco DNA. Forbedringer inkluderer nye læringsrom med personaliserte læringsprogram for nettverksingeniører og applikasjonsutviklere.

Cisco Capital Easy Pay er et globalt tilbud spesielt utviklet for Cisco DNA. Det muliggjør en enkel prismodell med 0% leasing for alle produktene som er en del av Cisco DNA. Kunden betaler 90% av kostnaden over en treårsperiode, noe som gir en predikerbar månedlig innbetaling og kontantstrømoversikt. Mot slutten av perioden har kundene tre valgmuligheter; beholde, returnere eller fornye kjøpet for 10% av den originale kjøpsverdien.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem
teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: +47 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss