Guest

Bransjens første fullintegrerte, trusselfokuserte og neste generasjons brannmur fra Cisco forbedrer sikkerheten fra brukeren til nettverket og videre inn i skyen

Innovasjon i «Next-Generation Firewall Platform» og «New Security Segmentation Service» gir kundene verktøy for enda bedre å forsvare seg mot avanserte trusler.

Oslo 17.02. 2016 – Like ofte som globale selskaper omfavner nye digitale forretningsmuligheter, blir cybersikkerhet nevnt som den største bekymringen som begrenser vekst og innovasjon. For å kunne gi bedriftene flere muligheter som kan bidra til vekst, istedenfor digitale begrensninger, setter Cisco sikkerheten i høysetet og annonserer i dag det innovative flaggskipet, Next-Generation Firewall. Målet er å være ledende innen sikkerhet for å kunne levere enda mer trygghet til selskapene.

– Norge har alltid ligget langt fremme med å ta i bruk og utnytte teknologi. Vi ser nå en økt interesse relatert til Internet of Everything. Dette stiller enda større krav til sikkerhet. Løsningen vi nå lanserer, møter eksakt dette behovet. Når utstyr som har få innebygde sikkerhetsfunksjoner kobles til nett, må nettet selv ivareta sikkerheten, sier teknologidirektør i Cisco Norge, Nils-Ove Gamlem.

Den første virkelig integrerte og trusselfokuserte Cisco Firepower™ Next-Generation Firewall (NGFW) fra Cisco, markerer en klar ny strategi bort fra tradisjonell NGFW og applikasjonsbasert kontroll. I stedet for å fokusere på hvordan man skal forsvare seg mot truslene, vil Cisco hjelpe bedriftene med å administrere og minimere risikoene. Som sammenligning, se for deg at en eldre NGFW beskytter «hjemmet» ved å sikre vinduer og dører, mens Cisco sin metode er å identifisere, oppdage og beskytte «hjemmet» mot alle som forsøker å bryte seg inn, uansett hvilken måte den forsøker å komme seg inn på.

– Jeg mener cyber-kriminelle nå får en enda større utfordring. Muligheten til å gjøre skade, ikke bare reduseres, men også visibiliteten inn i nettverket og gir en langt bedre og raskere mulighet til å gjøre nødvendige handlinger. Dette føyer seg helt inn i vår sikkerhetsstrategi – før, under og etter, sier Gamlem.

Cisco introduserer også Security Segmentation Service, en rådgivende tjeneste som hjelper selskaper med å lage sikkerhetskontroller som forbedrer evnen til imøtegåelse av myndighetskrav, skadebegrensning og trusselidentifikasjon, innholdssikkerhet og forhindrer tap av data på tvers av IT-infrastrukturen.

Begge løsninger er rettet mot beskyttelse av vågale og tøffe trusler fra stadig mer avanserte cyber-angrep.

Firepower NGFW’s trusselfokuserte egenskaper differensierer

Tradisjonelle NGFW fortsetter sitt fokus på applikasjonsbasert bruk og kontroll, noe som begrenser muligheten til å beskytte bredden av trusler i dagens forretningsmiljø. Fremgangsmåten til Cisco er annerledes. Cisco gjør det enkelt for kunden å administrere og dynamisk oppdatere beskyttelsen fra endepunktene til nettverket og videre inn i skyen, gjennom å gå dypere enn applikasjonene for å identifisere og stoppe både kjente og ukjente trusler.

Firepower NGFW til Cisco er bransjens første kobling til kontekstuell informasjon om hvordan brukere er tilkoblet applikasjoner, med innsikt i trusler og etablering av regler. Ved å oppnå dette nivået av synlighet, på tvers av infrastrukturen i virksomheten, vil det gjøre det mulig å oppdage truslene tidlig slik at man raskt kan reagere og forbedre beskyttelsen.

Cisco NGFW kan også automatisere og finjustere sikkerhetstiltak for raskt å styrke forsvaret, basert på sine egenskaper for å se trusler, ressurser og sårbarheter. Egenskaper som helhetlig og dyp avansert analyse, gir en beskyttelse som enkeltløsninger ikke kan levere.

For mer detaljer om løsningen, se den engelske pressemeldingen:

Firepower NGFW Integrates Controls and Attack Detection and Response to Enable Business Growth

The new Cisco Firepower™ NGFW significantly improves the speed, simplicity and effectiveness of attack detection and response. It combines Cisco’s stateful firewalling technology and industry-leading threat services in a single solution. The threat services take protection to a new level, beyond application visibility and control, and include Next-Generation Intrusion Prevention System, Advanced Malware Protection and reputation-based URL filtering.

Cisco’s integrated NGFW incorporates Cisco and complementary third-party solutions and uniquely enables intelligence and context to be shared between solutions. Now businesses can effectively correlate previously disparate pieces of information to identify and stop advanced attacks more rapidly wherever they may be. This has competitive implications for organizations looking to deploy cloud, virtual environment, new Internet of Things (IoT) solutions and mobile endpoints to securely drive new business opportunities.

New Firepower Appliances Launched for High-Performance Applications

Cisco is releasing new Cisco Firepower 4100 Series appliances for high-performance applications within mid- to large-sized organizations. They are the highest performing, density-optimized appliances in their class, capable of high-throughput and low latency threat inspection, sufficient for high-frequency trading and data center deployments. They are among the first with 40GbE network connectivity in a compact, one rack-unit space.

Firepower Management Center Integrates Security Solutions in Single Nerve Center

The new Cisco Firepower Management Center serves as the nerve center for the Firepower NGFW, providing a rich, unified management console. It features shared intelligence, shared contextual awareness, and consistent policy enforcement for the Cisco Firepower NGFW plus other Cisco security and network solutions.

Complementary third-party solutions, beginning with Radware for Distributed Denial of Service (DDoS), also are integrated through the Cisco Firepower Management Center. The management center provides rich, comprehensive management, delivering information and insight in a single console. Other NGFWs often require users to switch between three or more consoles to gain the same detail.

Security Segmentation Service Customizes Design to Manage Risk

The Cisco Security Segmentation Service is an advisory service that designs a custom-tailored framework that reduces risk, simplifies audit profiles, secures data and helps businesses comply with board-level requirements.

Cisco Services has developed the Security Segmentation Service to help organizations create a strategic infrastructure segment strategy. Cisco’s approach is customer-specific, extends beyond the network, and incorporates reusable design patterns to apply security controls across compliance, breach containment, threat detection, content security, data loss prevention, and other distinct security disciplines.

Opportunities for Channel Partners

These new security offers provide Cisco channel partners with an expanded end-to-end portfolio and represent additional profitability opportunities. When combined with Cisco’s threat-centric security approach, channel partners are able to simplify and reduce costs of managing their customers’ security environments through a unified management platform. They also can increase cross-sell opportunities enabled by strong network integration, and drive new revenue streams through new services and licensing options.

In addition, Cisco is investing in developing security practice acceleration programs, training and enablement for both products and services so channel partners can fuel growth and increase profitability.

Andre ressurser


For ytterligere informasjon, kontakt:

Nils-Ove Gamlem
teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: +47 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss