Guest

Cisco vokste fire prosent i første kvartal

  • Omsetning på 12,7 milliarder dollar i Q1 FY16, opp 3,6 prosent
  • Nettoresultat på 2,4 milliarder dollar i Q1 FY16 (GAAP) - en vekst på 32,9 prosent
  • Forventer vekst på 0-2 prosent i Q2 mot samme periode forrige regnskapsår
  • Forventer Non-GAAP-resultat per aksje på 0,53-0,55 dollar per aksje

Oslo 12. november, 2015: Cisco, verdenslederen innen nettverksløsninger som endrer hvordan mennesker kobles sammen, kommuniserer og samarbeider, presenterte torsdag kveld norsk tid tall for sitt første kvartal i regnskapsåret 2016. Kvartalet ble avsluttet 24. oktober.

I kvartalet oppnådde Cisco en topplinje på 12,7 milliarder dollar (GAAP). Dette er en forbedring på snaut 4 prosent fra tilsvarende periode i forrige regnskapsår. Resultatet endte på 2,4 milliarder dollar, en oppgang på 32,9 prosent (GAAP). Non-GAAP resultat per aksje økte med 37,1 prosent til 0,48 dollar per aksje.

– Første kvartal var meget sterkt. Vi akselererer evnen til å levere på vekstmuligheter, noe som aggressivt genererer leveranser fra vår skybaserte forretning. Dette sørger for å styrke våre langsiktige og løpende leveranser innen programvare og skytjenester, sier CEO i Cisco, Chuck Robbins.

– Vi guider mot et sterkt andrekvartal, men guidingen reflekterer samtidig svakere enn forventet vekst i ordreboken i første kvartal, primært drevet av usikkerhet i makromarkedet og usikkerhet knyttet til valuta. Til tross for denne motvinden, tror jeg vi driver forretningen svært godt. Vi beveger oss meget raskt for å fange nye forretningsmuligheter og jeg har en god følelse rundt hvordan vi er posisjonert foran andre halvdel av året, sier Robbins.

Offentlig vil ha applikasjonssentrisk i Norge

Cisco er i ferd med å feste et enda sterkere grep i datarommet.

– Vår satsing på leveranser til datasenter går godt med 57 prosent omsetningsvekst fra i fjor innenfor Unified Computing System - UCS. Vi ser også at applikasjonssentriske svitsjer, ACI, erstatter eldre Nexus-produkter. Dette viser at strategien innen programvaredefinerte nettverk bærer frukter. Spesielt sterk er veksten i offentlig sektor, sier Henrik Vaage, ansvarlig for DataCenter området i Cisco Norge.

Sikkerhet og Smart

I det norske markedet så Cisco solid vekst innen produktområder av nyere dato. Mer digitalisering og tilkoblede enheter og systemer, krever bedret sikkerhet.

– Utviklingen innen sikkerhetsløsninger er fantastisk med solid tresifret vekst målt mot i fjor. Lanseringen av FirePower i fjor har nå gitt sterke resultater og flere oppkjøp fra Cisco vil ytterligere sørge for styrket portefølje og vekst i tiden fremover, sier sikkerhetsansvarlig i Cisco Norge, Jarle Normann.

– Det eksisterer en rekke teknologisk spennende prosjekter for tiden og Cisco er med. Mye skjer innen maskin-til-maskin-kommunikasjon, helt i tråd med vår visjon om Internet of Everything. Blant annet gjelder dette innen olje- og offshoresektoren. Mange er også nysgjerrige på våre Smart City-konsepter. Vi ser også et økende fokus på mobilitet. Kundene ser at dette dreier seg om mer enn bare trådløse nettverk, men også ytelse, sikkerhet, konvergens med kablede nettverk, smartere routing, brukervennlighet og ikke minst applikasjoner, sier teknologidirektør Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1710767


Kontakt:

Mailliw Sørensen Grann
Telefon: +47 950 42 860
E-post: maisoren@cisco.com

Kontakt oss