Guest

Mythbusters i arbeidslivet - Generasjon Y ønsker rammer

Oslo, 5. Oktober 2014: En stor global undersøkelse Fra Cisco, viser at generasjon X (alder 31-50) tror den yngre generasjon Y drømmer om fleksitid på jobben. Flertallet i generasjon Y ønsker derimot mer tradisjonell arbeidstid.

Cisco har gjennomført en undersøkelse blant mer enn 3.500 ansatte fordelt på 15 land rundt om i verden; Cisco Connected World Technology Report. Generasjon Y (alder 18-30) fremstår som mer positive til det tradisjonelle arbeidslivet enn sine aldrende kollegaer. Ikke bare er de positive til «kontortid», men 44 prosent av dem føler seg også mer effektive og fokuserte på jobben enn på hjemmekontoret. 38 prosent av generasjon X føler de er like effektive på kontoret som på hjemmekontoret.

Hva krever fremtiden av ansatte?

Undersøkelsen fra Cisco baserer seg på svar fra tre typer respondenter. Generasjon X er i aldersgruppen 31-50 mens generasjon Y er aldersgruppen 18-30. En tredje gruppe er mennesker som jobber med personalrelaterte oppgaver (HR).
Trenden med krav fra ansatte om større fleksibilitet i form av utstyr, arbeidstid og arbeidssted, har i stor grad endret arbeidsplassen. Trenden er på ingen måte avtagende.
De fleste av respondentene tror det fysiske kontoret vil eksistere i 2020, selv om 40 prosent tror kontoret vil være mye mindre.

- Den profesjonelle konsument, eller «prosumeren», endrer adferd på arbeidsplassen i retning av mer umiddelbar aksess, kommunikasjon og samhandling. De har forventninger om «alltid på», generell global tilgjengelighet og fra hvilken som helst enhet. Dette endrer arbeidslivet og nye generasjoner vil drive utviklingen videre. Cisco Connected World Technology Report gir innsikt i hvordan dette kan skape konkurransefortrinn for virksomheter, sier leder for Cisco sin samhandlingsvirksomhet (SVP), Rowan Trollope.

«Working 9-5» er historie

«Alltid på»-livsstilen har også endret kontortiden. Ansatte som «alltid er på», jobber ikke nødvendigvis hele tiden men disponerer arbeidsdagen annerledes. Mer enn halvparten av generasjon X og Y anser seg selv som tilgjengelig for jobb 24 timer i døgnet og syv dager i uken. Tre av ti er tilgjengelig både på telefon og mail. Undersøkelsen viser at en fremtidig arbeidsdag trolig vil være fra 7-8, så 9-12, så 14-17 og til slutt 21-22.
Undersøkelsen viser også at fleksibilitet fra arbeidsgiver er et attraktivt rekrutteringsverktøy.

Yngre og anderledes

Generasjon Y ansees også som mer effektive enn generasjon X, iallfall ifølge dem selv. De anser seg selv for å være annerledes skrudd sammen og er således mer effektive og bedre på multitasking. Generelt blant respondentene, støttes denne påstanden av rundt 40 prosent.
Et eksempel på multitasking, selv om dette neppe kan anses som positivt, er arbeid i bilen. Noe under halvparten av respondentene indikerer at de arbeider i form av e-post, SMS, Tweeter eller å bruke talestyring for å utføre oppgaver mens de kjører bil.

Dingser og ikledd elektronikk (wearables)

BYOD - "bring your own device" erstattes av BYOS - "bring your own stuff". 4 av 10 HR-mennesker skryter av at ansatte i deres organisasjon kan ta med seg og koble opp sine egne dingser på jobb for å løse sine oppgaver. Imidlertid mener 4 av 10 ansatte at dette er et privilegium forbeholdt utvalgte i selskapet, som ledelse, selgere og IT-stab.
I Tyskland, Frankrike og Japan er det minst 25 prosent som ikke får tilgang til bedriftsdata fra mobile enheter.

Internett er ekstremt viktig. Nesten halvparten av respondentene vil oppgi luktesansen for å ha internettaksess. 54 prosent av generasjon Y og 38 prosent av generasjon X sjekker mobilen som det første de gjør på morgenen.

Mer enn halvparten av respondentene mener smarttelefonen vil være den viktigste enheten i 2020. Generasjon X har noe større tiltro til ikledd elektronikk som viktigste enhet, sammenlignet med generasjon Y.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Myrland, adm. direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: jmyrland@cisco.com

eller

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com


Nøkkelfunn i Cisco Connected World Technology Report 2014

Fremtidens arbeidsplass

 • Mer enn 4 av 10 ansatte i generasjon X og Y, så vel som nesten 6 av 10 HR-ansatte, anser seg selv som «superløsere», definert som en person som gjør mer enn to ting av gangen og gjennomfører oppgavene godt.
 • HR-ansatte føler superløsere øker forventingene om høy gjennomføringsevne hos bedriften, samtidig føler de superløsere er best egnet for lederroller, som individuell bidragsyter eller i ledergruppen.
 • Omtrent halvparten av ansatte i generasjon X og Y, tror superløsere vil gi bedre produktivitet individuelt. I likhet tror 62 prosent av HR-ansatte at superløsere øker organisasjonens produktivitet.

Generasjon X vs. Milleniums-ansatte

 • Generasjon Y-ansatte (milleniums generasjonen) viser å være mer «skrudd sammen annerledes» enn generasjon X-ansatte når det kommer til effektivitet og multitasking. 56 prosent av ansatte i generasjon Y svarer at de er mer effektive enn generasjon X-ansatte.
 • Mer enn 4 av 10 ansatte tror generasjon Y-ansatte, i forhold til andre generasjoner, er mer effektive når det kommer til superløsing.
 • 7 av 10 HR-ansatte tror generasjon Y-ansatte er i stand til å utføre oppgaver raskere dersom de får lov å bruke sine mobiler og apper i stedet for stasjonære - og bærbare PC-er.

Farer med superløsing

 • Rett under halvparten av de ansatte gjør jobbrelaterte aktiviteter (skriver e-post, tekstmeldinger, twittrer eller bruker Apples «Siri» til å utføre oppgaver) mens de kjører bil.
 • I tillegg har to tredjedeler snakket i telefonen mens de kjører. Inkludert nær halvparten som bruker minst 25 prosent av tiden i telefonen mens de kjører.

Ledere om generasjon X og Y

 • Nær to tredjedeler av generasjon X og mer enn 8 av 10 HR-ansatte har tidligere vært ledere for eller er ledere for generasjon X og Y-ansatte.
 • Flertallet blant de som har vært ledere for både generasjon X og Y-ansatte, bemerker at generasjon X-ansatte er enklere å lede enn de yngre kollegaene. Alt i alt, svarer omtrent en tredjedel at begge gruppene er enkle å jobbe med.

Rekruttering

 • Nær 6 av 10 (58 prosent) HR-ansatte vil være villige til å bruke kun videokonferanse i intervjuprosessen før de ansetter (uten å vurdere ett møte med kandidaten).
  • Når de ble spurt om ansettelse av ledere generelt sett, svarte nær 50 prosent at de tror ledere vil være åpne for å ansette uten direkte møte med kandidaten.

9-5 er historie

 • Mere enn halvparten av de ansatte (generasjon X og Y) anser seg selv som tilgjengelig for jobben 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Inkludert 3 av 10 som er tilgjengelig på både e-post og telefon.
 • Eksisterer 09:00 - 17:00 arbeidsdagen? Undersøkelsen viser at en fremtidig arbeidsdag trolig vil være fra 7-8, så 9-12, så 14-17 og til slutt 21-22.
 • Fleksible arbeidsrutiner som ny trend: Omtrent en fjerdedel av generasjon X og Y-ansatte svarer at deres arbeidsplass tillater hjemmekontor.
 • I forhold til generasjon X-kollegaer, svarer flere av generasjon Y-ansatte som har mulighet til å jobbe utenfor arbeidsplassen at de foretrekker å jobbe fra kontoret.
 • Mer enn 4 av 10 ansatte i generasjon Y, med tillatt hjemmekontor, mener de er mer fokuserte og produktive på arbeidsplassen enn når de jobber hjemme.
 • Mer enn 1 av 4 tror organisasjoner vil være mer nasjonalt og globalt distribuerte innen 2020. Ledere vil ikke måtte være i same kontorer som sine ansatte.

Lange lunsjer er den nye normen

 • Når det kommer til arbeidshverdagene er det omtrent jevnt fordelt. Litt under halvparten ønsker frihet til å jobbe fra hvor som helst uten restriksjoner (i motsetning til tradisjonell og planlagt arbeidsdag fra 09:00-17:00)

Arbeidsfleksibilitet som lokkemiddel

 • Om lag to tredjedeler av ansatte mener bedrifter som tillater hjemmekontor og arbeid utenfor bedriftens lokaler har et konkurransefortrinn, i motsetning til bedrifter som krever at ansatte er på kontoret fra 09 - 17.
 • Omtrent halvparten av ansatte i generasjon X og Y svarer bedriftens HR-avdeling tilrettelegger for fleksibel arbeidsdag og arbeidsplass. Nesten en tredjedel føler dette ikke blir gjort raskt nok.
 • Fra et HR-perspektiv, svarer 56 prosent at deres HR-avdeling allerede har tilrettelagt for, eller planlegger tilretteleggelse av en fleksibel arbeidshverdag.

Lønn er viktigst

 • For ansatte fleste, er lønn det viktigste. For 1 av 5 ansatte i generasjon X og Y er fleksibel arbeidsplanlegging (fleksibilitet til å planlegge egen arbeidsdag) og muligheten til å jobbe utenfor arbeidsplassen det viktigste. Det samme svarer en tredjedel av HR-ansatte.

Farvel til kontoret

 • De fleste ansatte tror det fysiske kontoret fortsatt vil eksistere i 2020. 4 av 10 tror kontorene vil bli mindre.
 • Videre tror mer enn halvparten av ansatte i generasjon X og Y at deres jobb vil kreve at de er på kontoret ut i fra deres arbeidsplan.
 • HR-ansatte har delte meninger når det kommer til fremtidens arbeidsplanlegging, selv om 4 av 10 tror det vil være mulig for de ansatte å jobbe utenfor bedriftens lokaler.

Dingser og ikledd elektronikk

Når er arbeidestelefonen tatt i bruk til annet enn arbeid?

 • Ansatte i generasjon Y er mindre tilbøyelige til å bruke smarttelefonen for telefonsamtaler. De bruker telefonen til samtaler mindre enn 25 prosent av tiden (i motsetning til 43 prosent i generasjon X og 36 prosent for HR).

BYOS (Bring Your Own Stuff) is the New BYOD (Bring Your Own Device)

 • BYOD er nå utbredt: 4 av 10 HR-ansatte svarer at bedriften tillater alle ansatte og koble til sine personlige enheter til bedriftens nettverk for å gjøre jobbrelaterte oppgaver.
 • Eller er det det? I andre bedrifter er BYOD et privilegium: Mer enn 4 av 10 hevder det er kun noen utvalgte i bedriften (ledere, salgsavdelingen, IT) som har tillatelse til å koble sine egne enheter til bedriftens nettverk. Minst 25 prosent av ansatte i Tyskland, Japan og Frankrike har ikke tillatelse til å bruke noen av deres personlige telefoner for å få tilgang til bedriftens data.
 • BYOD som ikke fungerer: Mer enn halvparten av alle ansatte i Australia bruker minst 10 forskjellige enheter i hverdagen.

Internett viktigere enn luktesans

 • Nær halvparten (42 prosent) ville gitt fra seg luktesansen til fordel for internettilgang.
 • For ansatte i generasjon X og Y er smakssansen mer verdifull enn luktesansen. Langt færre ansatte er villige til å gi fra seg smakssansen til fordel for internettilgang.

Telefonen er viktig - alltid på

 • Selv om ansatte er villige til å gi fra seg smarttelefonen i en uke til fordel for elektrisitet i hjemmet, er de delt når det kommer til valget mellom smarttelefon og en måned med sex.
 • Det er betydelig høyere forskjell blant ansatte i Asia. De fleste ansatte i de asiatiske landene er villig til å ofre sex i en måned, inkludert mer enn 7 av 10 ansatte i Japan som ville beholdt telefonen i stedet.

Penga eller telefonen?

 • 54 prosent av ansatte i generasjon Y og 38 prosent av generasjon X, ser på smarttelefonen som med en gang de våkner. I tillegg er om lag 1 av 5 i begge generasjonene mest bekymret for telefonen ved ran.

Er nettsiden "ferdig"?

 • Kun en fjerdedel av ansatte i generasjon X og Y mener nettsiden alltid vil være viktig. 21 prosent tror nettsiden vil bli erstattet av apper, selv om de ikke tror dette vil skje i løpet av de neste fem årene.
 • Blant HR-ansatte tror litt færre (17 prosent) nettsiden alltid vil være fremtredende.
 • Omtrent en fjerdedel svarer at de ved flere anledninger i løpet av uken kun stoler på appene.
 • Facebook er førstevalget når det kommer til valg av sosiale medier på telefonen.

Ikledd elektronikk blir viktigere enn smarttelefonen

 • Størst andel av respondentene tror smarttelefon vil være den ansattes viktigste enhet. Sammenlignet med ansatte i generasjon Y, tror litt fler i generasjon X at bærbare enheter vil være viktigst.
 • Ansatte i Brasil foretrekker ikledde elektronikk på jobb og privat fremfor stasjonær datamaskin.

Er fremtidens biler online?

 • Når det kommer til selvdrevne biler, forventer ikke majoriteten at bilene skal være tilgjengelig innen 2020. Skjønt omtrent 3 av 10, tror selvdrevne biler vil bli tilgjengelig og vil gjøre det enklere å jobbe mens de pendler.

Robot kollegaer

 • Om lag 8 av 10 ansatte, tror ansatte med medianinntekt vil ha roboter til å assistere seg med ulike arbeidsoppgaver - selv om de fleste ikke forventer at slike roboter vil være tilgjengelig innen 2020.

Internett implantater

 • 8 av 10 antar at et selskap vil finne opp et hjerneimplantat som gjør internett lett tilgjengelig. Omtrent en fjerdedel ville sagt seg villige til å operere inn et slikt implantat - ansatte i generasjon Y (26 prosent) er noe mer villige enn generasjon X (21 prosent).

Privatliv? Hvilket privatliv?

 • I bytte mot en gratis smarttelefon med ubegrenset datamengde, ville mer en 4 av 10 gitt deres mobiloperatør tilgang til all privat data og informasjon som er lagret på telefonen.
 • Ansatte fra Kina, Brasil og US er betydelig mer villige enn i de andre landene til å gi mobiloperatøren, offentlig sektor eller deres ansatte tilgang, til gjengjeld for gratis smarttelefon og fri bruk av datamengde.

Om undersøkelsen:

Denne fjerde utgaven av Cisco Connected World Technology Report er bestilt av Cisco og utført av InsightExpress, et uavhengig markedsundersøkelsesfirma basert i USA. Den globale undersøkelsen består av én undersøkelse fokusert på generasjon X, generasjon Y og HR-ansatte. I alt er det 3.700 respondenter.

Besøk også nettsiden: Cisco Connected World Technology Report

Kontakt oss