Guest

Cisco samler sikkerhet i én kraftpakke

Cisco ASA kombinerer FirePOWER Services, Sourcefire Intrusion Prevention og Advanced Malware Protection som gir integrert beskyttelse på tvers av hele trusselspekteret - før under og etter et angrep.

San Francisco, California, 16. September 2014: I dag endrer Cisco måten organisasjoner beskytter seg mot sofistikerte trusler. Dette gjør Cisco gjennom å lansere bransjens første trusselfokuserte nestegenerasjons brannmur, Cisco ASA. For ett år siden kjøpte Cisco Sourcefire. Nå integreres FirePOWER Services i Cisco ASA og gir brannmuren full kontekstuell oversikt og dynamisk kontroll for automatisk å vurdere trusler, korrelere informasjon og optimalisere beskyttelse av alle nettverk.

I tillegg integreres applikasjonskontroll, den bransjeledende Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) og Advanced Malware Protection (AMP) fra Sourcefire, noe som gir Cisco ASA integrert beskyttelse på tvers av hele trusselspekteret, før under og etter et angrep.

- Vi har en stor installert base i Norge som nå kan oppgradere sine Cisco ASA X-brannmurer med ny programvare som tidligere kun var tilgjengelig som enkeltstående løsninger. Dermed kan både nye og gamle kunder klare seg med færre enheter i nettet, lavere administrasjonskostnader og enda bedre beskyttelse, sier Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge.

Cisco ASA, med FirePOWER-tjenester, er en selvtilpassende trusselfokusert nestegenerasjons brannmur som leverer overlegen multinivåbeskyttelse. Denne løsningen har egenskaper som går langt forbi tidligere nestegenerasjons brannmurløsninger. Frem til nå har nestegenerasjons brannmurer kun fokusert på regelsett og applikasjonskontroll. De har ikke vært i stand til å beskytte mot avanserte og «zero-day»-angrep. Cisco ASA, med FirePOWER Services, endrer dette og har en strategi som er kontekstuell-, trussel- og plattformbasert.

- Forretningsmodeller endres raskt og trussellandskapet endres enda raskere. For bedrifter er det viktig å minimere tiden fra angrepet skjer til hullet er tettet. Den eneste måten å gjøre dette på er ved å ha trusselfokusert, integrert og multinivåbeskyttelse, sier Gamlem.

  • Kontekstuell analyse - Løsningen har fullstendig kontekstuell kjennskap til alle brukere, mobile enheter, klientapplikasjoner, virtuell maskin-til-maskin-kommunikasjon, sårbarheter, trusler, nettadresser, indikatorer og annen viktig telemetri. Løsningen gir full visibilitet gjennom dashboards og dyptpløyende analyser.
  • Trusselfokusert - Løsningen inkluderer NGIPS for en utførlig beskyttelse fra kjente og avanserte trusler, så vel som AMP for å bekjempe mot zero-day og vedvarende angrep. Big Data- og kontinuerlige analyser, samt Ciscos Collective Security Intelligence (CSI), jobber sammen for å gi den mest optimale beskyttelsen gjennom å oppdage, blokkere, spore analysere og skadegjenopprette alle typer angrep - kjente og ukjente.
  • Plattformbasert - Cisco ASA, med FirePower Services kombinerer velfungerende brannmurfunksjoner, applikasjonskontroll, ledende NGIPS-egenskaper og avansert penetrasjonsdeteksjon og dynamisk forsvar i én enhet. Integrasjonen gir kundene bedre beskyttelse samtidig som operasjonelle kostnader og kompleksitet reduseres. Den nye løsningen forenkler sikkerhetsarkitekturen og reduserer tilstedeværelsen i nettverket gjennom færre sikkerhetsenheter som må rulles ut og administreres. Det er også enkelt å leie eller kjøpe utvidet funksjonalitet.

For å lese mer om Cisco ASA og FirePOWER Services; klikk HER.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

eller

Andre Lambertsen, Systems Engineer Security Cisco
Telefon: 906 13 831
E-post: andlambe@cisco.com

Kontakt oss