Guest

Nye muligheter med applikasjonssentrisk infrastruktur

Ciscos applikasjonssentriske infrastruktur gir muligheter som gjør at virksomheter lettere kan nå sine forretningsmål. Gjennom optimalisering og automatisering kan virksomheten effektivt samle alle sine tjenester i ett system.

Cisco lanserer tre nyheter om applikasjonssentrisk infrastruktur (ACI):

  • Kundemoment
  • Utvidelse av vårt ACI økosystem
  • Nye produkter i Nexus-porteføljen

I tillegg lanseres to nye produkter i Cisco Unified Computing System (UCS) serie:

  • UCS Director - enkel drift av eksisterende infrastruktur
  • UCS Invicta - økt ytelse for dataintensive applikasjoner

Se vedlegg for detaljer.

Oslo, 23. januar 2014: Vi forventer alltid endringer i IT-bransjen. Virksomheter ønsker tilgang til nye teknologier, strategier og forretningsmodeller som genererer fordeler gjennom IT.

Ciscos applikasjonssentriske infrastruktur (ACI) er en ypperlig katalysator for partnere som ønsker å hjelpe sine kunder møte utfordringer i IT-bransjen, ved fokusere på applikasjoner og tjenester.

Den nye applikasjonsøkonomien

70 prosent av IT-avdelingens budsjett brukes på operasjoner som manuell justering av trafikkflyt, tilgang og endringer. I tillegg må IT sjefen sjonglere ressurser for å ivareta oppetid, sikkerhet og ytelsen til kritiske applikasjoner avhengig av virksomhetens forretningsmessige krav. Da hjelper det ikke kun å ha begrenset oversikt over fysiske eller virtuelle deler av infrastrukturen og applikasjoner.

  • Den gode nyheten er at dette nå er under endring. Ved å bruke applikasjonssentrisk infrastruktur (ACI), kan man automatisere og programmere hele infrastrukturen ved å samle tjenester for lagring, prosessering, nettverk, sikkerhet og datasenter i et system. Ved å rulle ut applikasjonsspesifikke regler kan ACI levere konsistent og sikker applikasjonsytelse, uavhengig av hvor den er lagret eller hvilke endringer som gjøres i underliggende infrastruktur, sier Nils Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge.

Økt lønnsomhet

Kunder krever nå mer strategisk og tjenestefokusert tilnærming til IT. Partnere som er villige til å bevege seg mot en tjenestefokusert forretningsmodell vil kunne skaffe seg nye abonnements- eller bruksbasert omsetning. Fokus på tjenester gjør at partnere kan differensiere seg og vise frem sin unike kombinasjon av innsikt og kompetanse, noe som vanligvis øker lønnsomheten.

ACI kan være argumentet som hjelper forhandlere å bygge en tjenesteportefølje, der første steg som regel er vår moderne maskinvare. Kunder kan begynne transformasjonen ved å oppgradere sitt kjernenett fra 10G til 40G og rulle ut ACI-klar infrastruktur. Dette åpner for samarbeid mellom ulike salgskanaler som sammen skaper nye forretningsmuligheter. Partnere kan gå fra å kontrollere maskinvare til mer lønnsom optimalisering og automatisering av kunders applikasjonsmiljø.

Gode partnere hjelper kunder med å nå mål

Nye teknologi og innovasjoner i IT-bransjen påvirker allerede kunder. Deres fokus på applikasjoner gjør at IT-organisasjoner må gå fra en silobasert spesialisert tankegang til samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger. Det er behov for forretningsprosesser og IT-policy som leverer prosesser slik de ble designet. Dette krever innspill fra hele IT-organisasjonen.

Integrerte IT-team hos kunden, gjør ekstern rådgivning verdifull, men det øker også relevansen og forventet engasjement fra kundens partnere. Partnere kan nå rådgi rundt prosesser, forklare nye modeller, definere utrullingsplaner og håndtere applikasjonssentrisk infrastruktur i løpet av hele livsløpet.

  • Fra et teknisk perspektiv er ACI nøkkelen til mersalg hos kunden. Ved å gå fra salg av maskinvare til skybaserte tjenester, gjør ACI det lettere å snakke om kjernevirksomhet og hvordan IT-avdelingen kan bidra til å øke konkurransekraft, smidighet og fleksibiliteten i virksomheten, sier Gamlem avslutningsvis.

 


For mer informasjon, vennligst kontakt::

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss