Guest

Internet of Everything (IoE) gir besparelser og økt omsetning i offentlig sektor, samt flere fordeler for befolkningen

Internet of Everything (IoE) gir besparelser og økt omsetning i offentlig sektor, samt flere fordeler for befolkningen

LAS VEGAS, 8. januar 2014 - Internet of Everything kan generere 4,6 billioner dollar i verdi for organisasjoner i offentlig sektor over det neste tiåret, viser en ny undersøkelse fra Cisco. IoE bidrar til verdiskapning gjennom lavere kostnader, forbedret effektivitet, ny omsetning og flere fordeler for befolkningen.

Internet of Everything er i forbindelsen mellom mennesker, prosesser, data og ting, i tillegg til den økte verdien som oppstår når alt dette kobler seg sammen. Flere teknologier, som økt mobilitet, nettsky-teknologi og big data tilrettelegger for Internet of Everything.

Barcelona bruker i dag IoE til å tilby befolkningen nye tjenester og bedre brukeropplevelser. Som første by i Europa til å utvikle virtuelle befolkningstjenester, bruker Barcelona video og samarbeidsteknologier til eksempelvis å la befolkningen gjennomføre rettslige prosesser eksternt, uten å måtte reise til lokale kontorer. Barcelona har implementert IoE-løsninger innen blant annet vannadministrasjon, smart parkering og søppelhåndtering. Dette bidrar til at byen sparer penger og leverer bedre kvalitet på tjenestene ut mot befolkningen. 

Globalt kan byer potensielt spare 1,9 billioner dollar gjennom IoE over det neste tiåret, i følge Ciscos undersøkelse. Undersøkelsen peker på at IoE vil gi fordeler på alle nivåer av kommunal administrasjon.

  • Smarte bygg kan generere 100 milliarder dollar ved reduserte driftskostnader som følge av lavere energiforbruk gjennom integrasjon av HVAC og andre system.
  • Gassovervåking kan gi 69 milliarder dollar ved reduserte kostnader knyttet til måleravlesning og mer nøyaktige avlesninger.
  • Smart parkering kan gi 41 milliarder dollar gjennom sanntidsinnsyn i tilgjengelighet av parkeringsplasser i byene.
  • 39 milliarder dollar kan spares ved å koble husholdningers vannmålere til IP-nettverk som sender informasjon om bruk og status.
  • Prising av veier kan gi 18 milliarder dollar i ny omsetning ved å implementere automatisk betaling når biler ankommer tungt trafikkerte områder i byene.
  • Offentlige foretak kan spare 677 milliarder dollar på å ta i bruk IoE-løsninger i prosesser som for eksempel vedlikehold av broer, trafikkovertredelser eller administrasjon av kronisk sykdom.
  • Statlige selskaper kan spare 462 milliarder dollar gjennom IoE-løsninger som forbedrer kriseberedskap, flåteadministrasjon, nettsikkerhet og mange andre områder.
  • Effektiviteten i militære oppdrag kan forbedres betydelig gjennom sikre tilkoblinger og informasjonsdeling mellom soldater, baser, kjøretøyer med mer. En bedre forbindelse mellom forsvarsstyrker over hele verden kan generere 1,5 milliarder dollar i verdi og forbedre soldatenes sikkerhet.

Med 350 millioner offentlig ansatte i verden, kan IoE-applikasjoner som forbedrer ansattes produktivitet generere betydelig verd.

– Ledere i offentlig sektor befinner seg i et krysspress mellom økte forventninger fra befolkningen og reduserte midler, sier Nils Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge.

– Internet of Everything endrer hvordan det offentlige kan levere tjenester og møte behovet i befolkningen. Ledere i offentlig sektor bør komme i gang og se på hvordan IoE-løsninger konkret kan komme deres virksomhet til gode, fortsetter han.

Undersøkelsen som presenteres i dag, "Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity", bygger videre på en undersøkelse lansert av Cisco i februar 2013 som peker på at IoE kan gi 14,4 billioner dollar i verdimulighet for selskaper og bransjer over hele verden det neste tiåret.

Den fulle rapporten, Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity, finner du her www.internetofeverything.com.

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) er verdensledende innen IT som hjelper selskaper å gripe morgendagens muligheter gjennom å vise at enestående ting kan hende når du tilknytter det tidligere utilknyttede. For løpende nyheter, vennligst gå til http://thenetwork.cisco.com.

Kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss