EtherChannel en trunking tussen Catalyst Layer 2-Switches en 2948G-L3/4908G-L3 Switches - Configuratievoorbeeld