Waarom krijgt mijn Codiaans MCU of IP-eindpunt geen video van een TANDBERG MXP eindpunt wanneer u een Codiaans ISDN GW gebruikt?