Hebt u een account?

  •   Gepersonaliseerde content
  •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Ontdek IT uitdagingen binnen het MKB

Maximaliseer de zakelijke efficiëntie, inkomsten en klanttevredenheid  in het MKB door digitale transformatie. MKB-investeringen in digitale technologie en systemen.

In een wereld die onherroepelijk verandert door digitalisering, automatisering en het internet worden bedrijfsprestaties stilaan synoniem aan de mogelijkheid IT niet alleen te gebruiken om normaal te functioneren, maar om de efficiëntie, omzet en klanttevredenheid te verhogen.

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) willen dan ook toegang hebben tot de volledige functionaliteit en waarde van IT voor digitale transformatie. Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) willen dan ook toegang hebben tot de volledige functionaliteit en waarde van IT voor digitale transformatie. Maar IT-managers van MKB-bedrijven die dit moeten realiseren krijgen te maken met enkele belemmeringen.

1. Een kleine IT-omgeving met toenemende dichtheid en complexiteit

Het zal sommigen verrassen, maar zelfs MKB-bedrijven hebben zeer dichte en complexe IT-systemen. Nu de verspreidingsgraad van Bring Your Own Device (BYOD), cloudadoptie en de gebruikersverwachting ten aanzien van 24/7 beschikbaarheid toeneemt, wordt het beheren van de infrastructuur en het netwerk een behoorlijke uitdaging – en een enorme verantwoordelijkheid. Er zijn veel kwetsbaarheden die leiden tot uitval, gegevensverlies en bedreigingen. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een server die crasht, is dat een nachtmerrie voor zowel de IT-afdeling als de gebruikers.

2. Beperkte IT-mankracht

In grotere bedrijven wordt de last gedeeld door meerdere IT-werknemers. De meeste MKB-bedrijven hebben echter één IT-manager of een klein team dat mogelijk niet geheel uit fulltimers bestaat. Andere MKB-bedrijven hebben geen speciaal IT-personeel in dienst, daar is dezelfde persoon of groep verantwoordelijk voor zowel IT- als andere taken. In alle scenario’s hebben IT-resources moeite met het beheren van de complexe IT-omgeving om aan bedrijfsbehoeften te voldoen.

3. Te gecompliceerde IT-oplossingen die niet gebruiksvriendelijk zijn

Fulltime IT-managers van MKB-bedrijven zijn over het algemeen meer generalisten dan specialisten. Ze kunnen worden overweldigd door alle toeters en bellen van complexe IT-producten, met name als een product op technologie en niet op bruikbaarheid is gericht. Implementatie ervan kan tijdrovend of gecompliceerd zijn, waardoor het nog langer duurt voordat de kloof wordt overbrugd die MKB-bedrijven met meer geavanceerde technologie willen dichten bij het aanboren van een nieuwe markt of het ingaan van een nieuwe groeifase.

4. Communiceren met de zakelijke kant

Zelfs wanneer eigenaren van MKB-bedrijven of CEO’s IT omarmen als een essentieel aspect van de bedrijfsvoering, leggen zij zich hierop alleen toe als de technologie waarde en resultaten oplevert. Als dit niet het geval is, blijft IT een serviceleveringsfunctie en kostenplaats. IT-beheerders moeten de ‘vertaling’ van implementaties in nuttige en nauwkeurige getallen en begrippen prioriteren, zoals kostenbesparingen, go-to-marketsnelheid en versnelling van groei. Dat is informatie waar de bedrijfsverantwoordelijke wat aan heeft.

5. Beperkte IT-budgetten

Het IT-budget vormt een belemmering die elke poging tot het overwinnen van de voorgaande vier uitdagingen onderuit kan halen. IT-managers willen geen grote uitgaven doen, niet op de korte noch de lange termijn, van onderhoud tot totale eigendomskosten (TCO) en investeringsrendement (ROI). Er is echter sprake van een dilemma wanneer het bedrijf enorm uitbreidt of van strategie verandert. Voldoende schaalbare producten kunnen buiten het budget van het bedrijf vallen, terwijl producten die daar wel binnen vallen onvoldoende functionaliteit bieden om aan veranderende bedrijfsbehoeften te voldoen.

Naarmate de inzet van IT toeneemt, neemt ook de druk op de schouders van IT-managers van MKB-bedrijven toe. En met het streven naar digitale transformatie neemt de druk als gevolg van deze vijf uitdagingen alleen maar verder toe.

MKB-bedrijven hebben eenvoudig te beheren IT-producten nodig waarbij geen prestaties worden opgeofferd op basis van de prijs. Maar hoe kunnen IT-managers van MKB-bedrijven vaststellen wat de eenvoudige en slimme oplossingen zijn die zij moeten overwegen om goed onderbouwde aankoopbeslissingen te nemen?

  • Eenvoudig: een oplossing die geen uitgeklede basisfuncties bevat, maar gebruikmaakt van de nieuwste technologie die is afgestemd op MKB-bedrijven. Natuurlijk moet de oplossing eenvoudig en snel kunnen worden geconfigureerd. En na implementatie moet de IT-manager deze de komende jaren probleemloos kunnen onderhouden en schalen. Dat bespaart veel geld en vermindert frustraties wanneer het bedrijf direct wil inspelen op trends zoals mobiliteit en de cloud.
  • Slim: producten moeten gebruiksvriendelijk en beveiligd zijn, en de mogelijkheid bieden om gedetailleerd inzicht te verkrijgen en vast te leggen. Op die manier kunnen IT-managers sneller werken en reageren, zodat het bedrijf flexibeler wordt en resultaten kan behalen zonder dat de beveiliging in gevaar komt. Als voor een connectiviteitsoplossing wordt gekozen, moet de IT-afdeling eenvoudig beveiligde en betrouwbare toegang kunnen provisioneren, zodat gebruikers draadloos verbinding kunnen maken met het bedrijfsnetwerk en ze mobieler worden. Tegelijkertijd moet de IT-afdeling de controle houden en zichtbaarheid verkrijgen om beleid te handhaven en activiteiten van apparaten te bewaken.

IT-managers van MKB-bedrijven zouden nooit geconfronteerd moeten worden met de keuze tussen budget of mogelijkheden voor hun organisatie. Of het nu om collaboration, cloudbeheer of connectiviteit gaat, alle producten en oplossingen van Cisco maken gebruik van krachtige technologieën van enterpriseklasse die voldoen aan de behoeften en budgetten van MKB-bedrijven. IT-managers zijn beter in staat uitdagingen kosteneffectief aan te pakken, in de wetenschap dat de technologie schaalbaar en beveiligd is. In plaats van ‘de zaak draaiende te houden’ en brandjes te blussen kunnen IT-managers van MKB-bedrijven eindelijk een strategische partner worden van hun bedrijfsverantwoordelijken.

Meld u aan voor onze e-mailberichten en blijf up-to-date met advies, promoties en aanbiedingen voor het MKB.