Guest

Cisco levert communicatieplatform voor VN-klimaattop in Kopenhagen

Diegem, 4 december 2009 - Cisco is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken geselecteerd als officiële technologiepartner voor de vijftiende klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP15). Die vindt van 7 tot 18 december plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dankzij het Global Climate Change Meeting Platform (GCCMP), dat Cisco speciaal voor deze bijeenkomst ontwikkelde, kunnen 12 à 15.000 afgevaardigden uit meer dan 192 landen en 3 à 4.000 mediavertegenwoordigers gebruikmaken van de modernste faciliteiten voor rechtstreekse audio-, video- en webconferenties. Dat moet de efficiëntie en het resultaat van de klimaatonderhandelingen ten goede komen, terwijl ook het milieu er wel bij vaart.

Cisco leverde de volledige netwerkinfrastructuur, vier videocommunicatiesystemen van zeer hoge beeld- en geluidskwaliteit (Cisco TelePresence) en alle technologische ondersteuning die nodig was voor de ontwikkeling van een modern, efficiënt en gebruiksvriendelijk platform voor communicatie en vergaderingen op afstand. Daarmee kunnen de deelnemers aan de jaarlijkse klimaatbijeenkomst sneller informatie delen en vlotter overleg plegen met de eigen achterban in het thuisland of met belanghebbende partijen of specialisten op een andere locatie. Ook perscontacten en -interviews op afstand zijn hiermee mogelijk. Door het gebruik van Cisco TelePresence neemt bovendien de noodzaak om te reizen en dus de CO2-uitstoot gevoelig af. Dat oefent een positieve impact uit op het klimaat.

Cisco’s Global Climate Change Meeting Platform werd eerder al door de Deense overheid aangewend om de klimaattop in Kopenhagen voor te bereiden. Cisco leent de gebruikte technologie nog tot eind volgend jaar gratis uit aan diezelfde overheid. Op termijn wil Cisco dit sponsoringinitiatief echter laten uitgroeien tot een duurzaam commercieel platform voor een gemeenschappelijke belangenvereniging die via dit kanaal diverse overheden, niet- en intergouvernementele organisaties en media kan aanspreken.

Bijkomende informatie over Cisco’s steun aan de klimaatconferentie in Kopenhagen vindt u in de originele Engelstalige persberichten die u hier en hier kan raadplegen.

Digitale hogeresolutiefoto’s van Cisco’s TelePresence-gamma en andere oplossingen van Cisco die samenwerking op afstand mogelijk maken, zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via james@quadrantcommunications.be.

Laat ons u helpen

  • Vind een Cisco-partner