Guest

Cisco België organiseert rekruteringsevenement voor partners

Diegem, 28 oktober 2008
Op dinsdag 18 november organiseert het Belgische filiaal van Cisco de tweede editie van zijn Talent Connection Event. Via dat evenement wil Cisco potentiële jobkandidaten beter informeren over en sterker bewustmaken van de diverse tewerkstellingsmogelijkheden die Cisco's uitgebreide partnerkanaal hen te bieden heeft. Daarnaast biedt dit initiatief een netwerkplatform aan partners en jobkandidaten die op een directe, persoonlijke wijze met elkaar in contact willen komen.

Voor deze tweede editie van zijn Talent Connection Event werkt Cisco opnieuw samen met de Belgische hogescholen die aangesloten zijn bij het Networking Academy Program (NetAcad). Dit succesvolle samenwerkingsverband tussen Cisco en onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en sociale organisaties overal ter wereld, vierde vorig jaar zijn tienjarig bestaan. In dit praktijkgerichte opleidingsprogramma leren studenten hoe ze computernetwerken moeten ontwerpen, installeren en onderhouden. Cisco stelt zijn NetAcad-partners daartoe een aantal educatieve en interactieve hulpmiddelen ter beschikking, waaronder internetcursussen en labactiviteiten. Door structureel en op lange termijn te investeren in opleiding wil Cisco het tekort aan netwerkspecialisten in ons land mee helpen terugdringen. Bijkomende details over het Cisco Networking Academy Program kan je terugvinden op http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Exclusief voor studenten
"De eerste editie van ons Talent Connection Event, die begin juni plaatsvond, stond niet alleen open voor studenten maar ook voor jobkandidaten met ervaring. Die werden opgespoord en vooraf gescreend door onze partner in dit initiatief, de wervings- en selectiespecialist Randstad Professionals. Met deze tweede editie richten we ons exclusief tot studenten en met name ICT-studenten, zowel aan hogescholen als aan universiteiten. Maar ook studenten met een ander profiel, bijvoorbeeld economie- of ingenieursstudenten, zijn van harte welkom", verklaart Hugues De Pra, die de Cisco Talent Connection-activiteiten in ons land coördineert.

Het programma dat Cisco de deelnemende studenten op 18 november zal voorschotelen, omvat drie luiken. Na een korte voorstelling van Cisco zelf en het uitgebreide ecosysteem van partners die de netwerkleverancier bij zijn verschillende activiteiten ondersteunen, worden twee belangrijke technologie- en markttrends in meer detail toegelicht, met name mobiliteit en video. Aansluitend daarop kunnen de deelnemers een of meer demo's bijwonen van innovatieve toepassingen, zoals Unified Communications of TelePresence. Een bezoek aan het technologielab in Cisco's Technical Assistance Center (TAC) in Diegem behoort eveneens tot de mogelijkheden. Tot slot krijgt iedere deelnemer ook volop de gelegenheid om kennis te maken en persoonlijke contacten te leggen met de lokale partners van Cisco die dit initiatief ondersteunen.

"Als deze tweede editie tot concrete aanwervingen bij onze partners leidt, zullen wij ons daarover uiteraard verheugen", besluit Hugues De Pra. "Maar de belangrijkste doelstelling van deze editie is zoveel mogelijk studenten te informeren en te sensibiliseren over de mogelijkheden om binnen het brede Cisco-universum aan de slag te gaan. Begin volgend jaar willen wij diezelfde studenten dan opnieuw contacteren voor een follow-up evenement dat specifiek op rekrutering gericht zal zijn."

Geïnteresseerde studenten kunnen zich inschrijven voor het Cisco Talent Connection Event op https://secure.partnertalentportal.com/Europe/Events/Belgium. Daar is ook alle bijkomende en praktische informatie over het evenement terug te vinden.

Een digitale hogeresolutiefoto van Hugues De Pra is verkrijgbaar via james@quadrantcommunications.be.

Laat ons u helpen

  • Vind een Cisco-partner