loading

Khái quát về RISC

Cisco cung cấp một tập hợp đầy đủ các dịch vụ để cho phép bạn đảm bảo lợi ích đầu tư (ROI) và khả năng hạ thấp Tổng chi phí sở hữu (TCO), thực hiện chuyển đổi thí điểm, và chuyển đổi những ứng dụng phù hợp với các yêu cầu của bạn.
Tải về bài viết chuyên đề


Khách hàng của Cisco đang chuyển đổi các ứng dụng kinh doanh của họ sang Cisco UCSTMCác tổ chức ở mọi quy mô đang lựa chọn Cisco UCSTM để hạ thấp Tổng chi phí sở hữu (TCO) và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Hạ thấp Tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng Cisco UCSTM
Hãy sử dụng các dịch vụ chuyển đổi máy chủ RISC/UNIX của Cisco® để xây dựng một khuynh hướng toàn diện và hiệu quả cho các chương trình chuyển đổi từ máy chủ RISC/UNIX sang Cisco UCS.

Cisco UCS: Tạo ra Lợi thế Kinh doanhCác doanh nghiệp biết rằng lợi thế kinh doanh phụ thuộc vào độ linh hoạt, tính uyển chuyển và hiệu quả chi phí cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Những lợi ích của Cisco UCS đã được khẳng định thông qua so sánh những chi phí thực thế khi sử dụng sản phẩm này với chi phí sử dụng các sản phẩm cạnh tranh.

Nâng cao độ linh hoạt trong hoạt động kinh doanh bằng sức mạnh của Cisco UCSTM và Red HatHướng dẫn triển khai dành cho bạn để cấu hình máy chủ Cisco UCSTM trong môi trường ảo hóa Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV).

Máy ch Cisco UCS cung cp mt môi trường đ khai thác ti đa sc mnh ca b x lý Intel® Xeon®, đt được nhiu k lc thế gii theo nhiu chun đo kim đánh giá trong ngành.
Intel, lô-gô Intel, Xeon và Xeon Inside là nh
ng nhãn hiu thương mi hoc nhãn hiu thương mi đã được đăng ký ca Intel Corporation ti Hoa Kỳ và/hoc ti các quc gia khác.

 

Contact me regarding RISC Migration

Impact by the Numbers

Close

Viewing this video requires the latest version of Adobe Flash Player with JavaScript enabled.

Get the Flash Player