Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Cisco Data Center Innovation Day

Data Center Innovation Day Vietnam

Xin cảm ơn Quý vị đã quan tâm tới Hội thảo “Cisco Data Center Innovation Day. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những nội dung đã trình bày trong Hội thảo như dưới đây:”

Speaker Topic Presentation
Ông Jarut Nakaramaleerat
Giám đốc phụ trách giải pháp Trung tâm dữ liệu,
Cisco ASEAN
Hành trình đến với Điện toán đa đám mây.
Trung tâm dữ liệu cho một kỷ nguyên mới.
Adobe PDF file (PDF - 0.671MB)/
Adobe PDF file (PDF - 0.808MB)

Ông Prasad Radhakrishnan
Trưởng nhóm giải pháp Trung tâm dữ liệu,
Cisco ASEAN


Ông Hoàng Minh Chính
Chuyên gia về giải pháp Azure,
Microsoft Việt Nam


Ông Phạm Anh Vũ
Chuyên gia về chiến lược công nghệ cho đối tác,
Microsoft Việt Nam

Azure Stack trong chiến lược đám mây phức hợp của quý vị Adobe PDF file (PDF - 1.22MB)/
Adobe PDF file (PDF - 3.81MB)/
Adobe PDF file (PDF - 3.74MB)
Ông Tôn Đức Long
Trưởng nhóm giải pháp Trung tâm dữ liệu,
Cisco Việt Nam
Hành trình đến với Điện toán đa đám mây Phần I: Hyperflex - Nền tảng cho điện toán đa đám mây. Adobe PDF file (PDF - 1.54MB)
Ông Lê Anh Đức
Kiến trúc sư về giải pháp Trung tâm dữ liệu,
Cisco ASEAN
Hành trình đến với Điện toán đa đám mây Phần III: An ninh bảo mật cho điện toán đám mây với Trung tâm dữ liệu có chủ đích. Adobe PDF file (PDF - 2.9MB)
Bà Shehara Viswanathan
Trưởng nhóm tư vấn về điện toán đám mây,
Cisco APJC
Chiến lược cho điện toán đa đám mây. Vượt qua bảy thách thức chính để thành công Adobe PDF file (PDF - 1.32MB)/
Adobe PDF file (PDF - 1.42MB)

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.