Bắt đầu với nền tảng an toàn

Tiến hành bước đầu tiên và bảo vệ tổ chức của bạn. Cisco có thể giúp ngăn chặn nhiều mối đe dọa hơn, phát hiện chúng sớm hơn, có biện pháp xử lý nhanh hơn và nắm bắt tình hình rõ hơn.

Tài nguyên và hỗ trợ

Dành cho khách hàng

Nhận được các giải pháp Cisco Start từ mạng lưới của chúng tôi với hơn 10.000 tư vấn viên CNTT và Người bán lại để giúp bạn khởi đầu hành trình CNTT của mình với Cisco.

Dành cho đối tác

Bắt đầu bán công nghệ cấp doanh nghiệp của chúng tôi - một công nghệ phù hợp và được thiết kế riêng cho khách hàng ở Thị trường tầm trung cũng như trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 

Cộng đồng hỗ trợ

Tham gia thảo luận với các chuyên gia Cisco và cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi. Xem phần giải đáp cho các câu hỏi và chia sẻ kiến thức của bạn.