ระบบรักษาความปลอดภัยของคุณทันสมัยหรือไม่

ระบบรักษาความปลอดภัยของคุณทันสมัยหรือไม่

เรียนรู้วิธีฟื้นตัวจากภัยคุกคามใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและแข่งขันธุรกิจอย่างปลอดภัยมากขึ้นในโลกยุคดิจิตอลด้วยรายงานการรักษาความปลอดภัยของ Cisco ประจำปี 2016

รับทราบข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามใหม่

รับทราบข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามใหม่

เมื่ออาชญากรไซเบอร์ได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ จากการโจมตีอย่างเปิดเผย กลยุทธ์รับมือความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของคุณจึงถูกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ด้วยรายงานการรักษาความปลอดภัยของ Cisco ประจำปี 2016 ที่วิเคราะห์ความก้าวหน้าของวงการและอาชญากรด้านความปลอดภัย คุณจะเรียนรู้ว่าเพื่อนร่วมวงการประเมินความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กรของตนเองอย่างไร และรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับปราการระบบสารสนเทศของคุณ

ดูตัวอย่าง

รับรายงานของคุณทันที