กลับไปยังการตั้งค่าแบบง่ายสำหรับ Video Collaboration ของคุณ


ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราและนวัตกรรมที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความเรียบง่าย สร้างองค์กรที่มีผลิตภาพมากขึ้นด้วย Cisco Collaboration

เพลิดเพลินกับบริการต่างๆ เพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้เท่านั้น

โปรโมชั่น – หมดเขตวันที่ 30 กรฎาคม 2016

ชุดสุดคุ้ม Cisco SX20 Video Conferencing & Collaboration

ดาวน์โหลดทันที

ทำความเข้าใจว่าคุณจะสามารถสร้างอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ประสิทธิภาพ และผลิตภาพของพนักงานได้อย่างไร

ก้าวล้ำนำเทรนด์ด้านดิจิตอล

ทำความเข้าใจว่าคุณจะสามารถสร้างอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ประสิทธิภาพ และผลิตภาพของพนักงานได้อย่างไร

ดาวน์โหลดทันที

เริ่มใช้บริการใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียเวลาเป็นสัปดาห์

ภายในปี 2018 การรับส่งข้อมูล 55% บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นวิดีโอ คุณพร้อมหรือยัง

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วย ‘5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้วย Video Collaboration’

ดาวน์โหลดเอกสารปกขาว