ขอบคุณ

ดาวน์โหลดรายงานของคุณด้านล่าง

Adapt to New Market Trends for More Profits

เหตุใดคุณจึงต้องการกลยุทธ์เชิงดิจิตอลเพื่อสร้างความสำเร็จ

ZK Research รายงานว่า 75% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะเปลี่ยนแปลงในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำตลาด ดูวิธีเตรียมเครือข่ายของคุณสำหรับความสำเร็จ

ดาวน์โหลดทันที
Case Studies: New Services, More Revenue

การจำลองเสมือนฟังก์ชันเครือข่าย (NFV) องค์กร

NFV องค์กรทำให้เกิดรายได้ใหม่จากความพร้อมให้บริการดิจิตอลใหม่ๆ สำหรับลูกค้า เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเพื่อปรับขนาดของบริการเครือข่ายตามความต้องการทางธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดทันที