Cisco Digital Network Architecture

ขับเคลื่อนการพลิกโฉมธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้น ดำเนินงานด้านไอทีง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงด้วย Cisco Digital Network Architecture

รับรายงานของคุณทันที

เหตุใดคุณจึงต้องการกลยุทธ์เชิงดิจิตอลเพื่อสร้างความสำเร็จ

ZK Research รายงานว่า 75% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะเปลี่ยนแปลงในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำตลาด ดูวิธีเตรียมเครือข่ายของคุณสำหรับความสำเร็จ

ดูตัวอย่าง

การจำลองเสมือนฟังก์ชันเครือข่าย (NFV) องค์กร

NFV องค์กรทำให้เกิดรายได้ใหม่จากความพร้อมให้บริการดิจิตอลใหม่ๆ สำหรับลูกค้า เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเพื่อปรับขนาดของบริการเครือข่ายตามความต้องการทางธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ดูตัวอย่าง