ในการสร้างนวัตกรรมธุรกิจด้วยการเปลี่ยนโฉมธุรกิจด้วยดิจิตอล
ประเมินความเข้าใจในดิจิตอลของคุณตอนนี้

Cisco รากฐานสำหรับการเปลี่ยนโฉมธุรกิจด้วยดิจิตอล

การเป็นธุรกิจดิจิตอลคือกระบวนการที่สร้างขึ้นจากการริเริ่มมากมายซึ่งต้องอาศัยการทดลองและรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระหว่างดำเนินการ เพียงคุณยอมรับเทคโนโลยีนั่นก็มีความท้าทายเกิดขึ้นแล้ว และด้วยความคิดใหม่ที่ยุ่งยากในความซับซ้อนและความท้าทายด้านความปลอดภัย รากฐานที่แข็งแกร่งแรงจึงมีความจำเป็นเพื่อให้คุณยังเป็นแนวหน้าในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ

ตรวจสอบดูว่าอะไรทำให้ Cisco เป็นรากฐานในการคว้าโอกาสทางดิจิตอลตอนนี้และจินตนาการถึงอนาคตธุรกิจของคุณใหม่

รักษาความปลอดภัยการเปลี่ยนโฉมเป็นดิจิตอล

อุปกรณ์ที่ฉลาดขึ้น การเชื่อมต่อที่ดีขึ้น และกระบวนการที่ดีขึ้นในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นยังหมายถึงการคุกคามที่เป็นผลร้ายและแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็ว บริษัทที่มีเครือข่ายที่ปลอดภัยเท่านั้นที่จะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมและสามารถแปลงโฉมเป็นดิจิตอลได้อย่างราบรื่น และนี่ไม่เพียงรักษาผลกำไร แต่ยังรวมถึงโอกาส ความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ ที่ลูกค้าจะคาดหวังจากธุรกิจต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริษัทมากกว่า 75%

ได้รับผลกระทบจาก
การติดมัลแวร์

29%

สูญเสียรายได้อันเนื่องจากการจู่โจมทางไซเบอร์

49%

ประสบกับปัญหาความมั่นคงของรัฐหลังจากการละเมิด

57%

ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดระบบคลาวด์

ค้นหาได้ในรายงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี 2017 ของ Cisco

ตระหนักถึงศักยภาพทางธุรกิจของคุณด้วยโซลูชัน DNA ของ Cisco

ROI 400% ใน 5 ปี บรรลุผลด้วยสถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอลของเรา

ค้นพบมูลค่าทางธุรกิจในการสร้างเครือข่ายที่พร้อมสำหรับระบบดิจิตอลด้วยโซลูชั่น Cisco DNA

รับประโยชน์จากสถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัลของ Cisco

ถึงเวลาที่องค์กรของคุณจะเริ่มสร้างเครือข่ายที่พร้อมสำหรับดิจิตอล

สำรวจการศึกษาวิจัย

เราพูดคุยกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้วิธีที่บริษัทเหล่านั้นจะดำเนินการเปลี่ยนโฉม อ่านงานวิจัย: