มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

Cisco Data Center Innovation Day Myanmar

Data Center Innovation Day Myanmar

Thank you for your interest in Cisco Data Center Innovation Day. We are pleased to share with you the content presented at the event below:

Speaker

Topic

Presentation

Jarut Nakaramaleerat
Data Center Sales Manager, Thailand, Vietnam
Philippines and Indo-China
Cisco Systems, ASEAN
Journey to Multicloud Adobe PDF file (PDF - 3.3MB)
Joseph Yap
ASEAN DC Switching Sales Lead,
Cisco Systems
Transform Your Network Infrastructure for Multicloud Adobe PDF file (PDF - 4.0MB)
Prasad Radhakrishnan
Data Center Solutions Lead
Cisco Systems, ASEAN
Choosing the Right Platform Adobe PDF file (PDF - 3.8MB)
Derek Chia
Data Center Tetration lead
Cisco ASEAN
Securing the Multicloud Adobe PDF file (PDF - 3.4MB)
Jarut Nakaramaleerat
Data Center Sales Manager, Thailand, Vietnam,
Philippines and Indo-China
Cisco Systems, ASEAN
Hybrid and Multicloud Adobe PDF file (PDF - 1.8MB)

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.