มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

Cisco Engage - Data Center Innovation Day

Cisco Engage - Data Center Innovation Day 2019

ขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมงานสัมมนา Cisco Engage – Data Center Innovation Day
เราขออนุญาตส่งเอกสารการบรรยายประกอบการสัมมนา โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากข้อมูลด้านล่าง

  วิทยากร

  หัวข้อ

  เอกสารการบรรยาย

  Anna Chockalingam
  Data Center & Cloud Business Lead, Cisco ASEAN
  Craig Maynard,
  Director Operations, Cisco APJC
  In-Sook Kim,
  Data Center Architect Team Manager,
  Cisco Systems

  Jarut Nakaramaleerat,
  Data Center Sales Manager, Cisco Thailand
  Ramitha Wijesundera
  Principal Business Development Manager, Cloud Advisory Services, Cisco Systems, APJC
  Making Multicloud Possible Adobe PDF file (PDF - 2.5MB)
  Johnson Manuel-Devadoss
  Sr. Software Architect
  Cloud and Automation Product Management team
  Cisco Systems
  Helping Customers Meet their Multicloud Goals Adobe PDF file (PDF - 4.1MB)
  Lai Kwai Seng
  Technical Solution Architect
  Cisco Systems
  Multi Domain Strategy for Expansion to Cloud Adobe PDF file (PDF - 2.7MB)
  K. Warach Wongpairoj,
  Systems Engineer, AppDynamics
  K. Anon Kongkreangkrai,
  Technical Solutions Specialist
  Cisco Thailand
  Deploy Application-Aware Infrastructure Adobe PDF file (PDF - 2.6MB)

  Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.