Tack

Hämta en kopia av faktabladet.

Lär dig om säkerhetsutmaningarna för sjukvården

Sjukvård: Skydda patientuppgifter

Skydda patienternas integritet samtidigt som informationen hålls tillgänglig.

Hämta faktabladet