Agenda

9.00

Välkomna
Spark Overview
Applikation
Video/ Meeting
NDA Demo
 

12.00 Lunch
API/Integrationer
Kommersiellt – Business Modellen
Hur fungerar Portalen?
Hur kommer man igång som Partner?
Q&A
 
15.30 Slut för dagen