Agenda

10.00 Välkomna
10.15 Marknadstrender
10.30 Reinventing Collaboration
10.30 Acano demo
11.00 Kundpresentation: Unionen
12.00 Lunch inkl. rundabordssamtal
13.00 Cisco Collaboration: nyheter, strategi, demos
14.30 Summering