Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Cisco Expert Talks

Webinarier levererade av Ciscos egna experter

Hemsida > SDA frigör mjukvaran från hårdvaran

SDA frigör mjukvaran från hårdvaran

I en ny mobil värld där datatrafiken växer explosionsartat är mycket hos IT-avdelningarna manuellt och tidskrävande. Lösningen är Cisco SDA (Software Defined Access) som är öppet och programmerbart med bred support. Frigör tid från nätverket som istället kan användas till att öka kreativiteten.

Ge tillgång till alla applikationer på några minuter utan att äventyra säkerheten och få en överblick över hur ditt företagsnätverk används. SDA hjälper organisationer att adressera dessa utmaningar genom att möjliggöra policybaserad automation från företagsnätet till molnet. Se när Robert Scapo förklarar detta vidare här!

Tidigare webinarier