Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Beredskap och respons vid personuppgiftsincidenter

Se webinarium

Vad är den verkliga kostnaden för en personuppgiftsincident?

De personuppgifter som ni lagrar är viktiga för företagets hela verksamhet. De utgör er immateriella egendom, grunden till nästa stora framgång, ert kundregister och era intäkter. En personuppgiftsincident kostar mycket mer än bara utgifterna för att åtgärda avbrott och skadade system. En stark säkerhetsberedskap kan hjälpa er att skydda företagets rykte.

Överensstämmelse med GDPR

När dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft i maj 2018 kommer företag att ha 72 timmar på sig för att rapportera personuppgiftsincidenter. I annat fall riskerar de höga böter.

Detection

 

Det tar i genomsnitt 191 dagar för organisationer att upptäcka en incident och 66 dagar att begränsa den. (Källa: Ponemon Institute)

Ciscos mediantid till detektering är 3,5 timmar.

Bygga upp en stark säkerhetsberedskap

Första försvarslinjen

Med Cisco Umbrella kan era användare inte få åtkomst till skadliga domäner, vilket minskar risken för personuppgiftsincidenter. Distributionen tar bara några minuter

Skydda dina endpoints

Gör er av med antivirusprogrammet. Detektera, begränsa och desarmera avancerade hot, även om de lyckas ta sig förbi den första försvarslinjen. Prova Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints.

Incident Response Services

Om en personuppgiftsincident inträffar kan Cisco Incident Response Services vara på plats inom några timmar för att hjälpa er att begränsa konsekvenserna och åtgärda den bakomliggande orsaken.